Malé a střední firmy řeší úspory energie třeba seznamem pokynů pro zaměstnance

zdroj: Shutterstock; autor: Sergey Nivens

Jen menší část malých a středních firem si v Česku nechává zpracovávat energetické audity a řídí se jejich výsledky, ukázal průzkum. Stát by je měl v budoucnu podle pravidel EU více motivovat k tomu, aby si audity zadávaly. Šetřit se dá i bezbolestně, například prostřednictvím pokynů pro zaměstnance.

Malé a střední podniky v České republice by mohly více šetřit energií, ukázal průzkum společnosti Datank pro Skupinu ČEZ. Téměř třetina manažerů (32,7 %) se podle něj nezajímá o možnosti, jak spotřebu energie snižovat.  

Zbylé dvě třetiny malých a středních firem prý šetří. Část z nich (40 %) například dává svým zaměstnancům speciální pokyny s cílem omezit plýtvání.

„Z výsledků plyne, že dvě třetiny firem se šetřit snaží, to je velmi slušné číslo. Máme zkušenost, že začít se dá zcela bezbolestně třeba osvětou mezi zaměstnanci, aby neplýtvali energiemi,“ komentoval výsledky generální ředitel ČEZ Prodej Pavel Hlavinka.

Světlo a teplo

Nejčastěji firmy podle průzkumu sáhnou k úspornému osvětlení, regulují vytápění prostor a zaměřují se na vypínání počítačů mimo pracovní dobu. Jsou to tedy investičně a technologicky spíše nenáročná opatření.

„Soustředíme se na přesnou regulaci plynových hořáků v tavících pecích pomocí IT a snažíme se rekuperovat přebytky tepla z výroby,“ říká prokurista podniku Beneš a Lát Lumír Al-Dabagh.

„Energetické úspory jsou pro nás důležité. Vedle snižování nákladů tím zároveň naplňujeme i společenskou odpovědnost našeho podnikání. Aktuálně jsme například naše osvětlení vybavili diodovými žárovkami,“ říká k tomu jednatel společnosti Mamacoffee Daniel Kolský.

Ke složitějším opatřením sahají některé průmyslové podniky. „Všechny slévárenské procesy jsou náročné na elektřinu a plyn. Soustředíme se na přesnou regulaci plynových hořáků v tavících pecích pomocí IT a snažíme se rekuperovat přebytky tepla z výroby například na vytápění nebo sušení,“ řekl pro potřeby průzkumu prokurista strojírenského podniku Beneš a Lát Lumír Al-Dabagh.

Na vlastní pěst

Nejčastěji se firmy pouštějí do úspor „na vlastní pěst“. Jen 15 % z 500 dotázaných firem si nechalo zpracovat studii na úspory energií nebo energetický audit. Pouze polovina z nich pak doporučení převedla do praxe.

Na energetické audity v malých a středních firmách se přitom zaměřuje nová směrnice o energetické účinnosti, kterou teď členské země implementují. V rámci toho mají mimo jiné vypracovat strategie, jak podniky k energetickým auditům motivovat. Mohly by k tomu dostávat i finanční podporu.

Většinu podniků v EU totiž tvoří právě malé a střední firmy, takže jejich úspory mohou znamenat také výrazné šetření energií pro celou Unii, píše se ve směrnici.

Autor: Adéla Denková