Komise propočítá, co by znamenalo zvýšení cíle EU pro energetickou účinnost

Evropský komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete; zdroj: Evropská komise

Evropská komise by měla brzy zahájit práci na dopadové studií k nové směrnici pro energetickou účinnost, kterou představí ve třetím čtvrtletí letošního roku. Bude v ní počítat i s možností, že by se cíl zvýšil na 40 %. Zatím platí dohoda členských zemí, že cíl bude nezávazný a ve výši 27 %. To se zdá ale například europoslancům málo. Vyšší energetická účinnost má prý řadu přínosů pro ekonomiku i bezpečnost EU.

Evropská komise propočítá, jaké přínosy a dopady by měl pro EU vyšší cíl pro energetickou účinnost, než na jakém se v říjnu 2014 dohodla Evropská rada.

Ve svých modelech připravovaných kvůli nové verzi směrnice o energetické účinnosti bude počítat s různými cíli v rozsahu od 27 % až do 40 % (procenta vyjadřují zvýšení energetické účinnosti oproti výchozím projekcím z roku 2007 – pozn. red.).

Právě na nezávazném cíli ve výši 27 % se dohodli prezidenti a premiéři členských zemí, kteří schvalovali obecný politický rámec pro klimaticko-energetickou politiku EU pro období 2020 až 2030.

Například Evropský parlament ale dlouhodobě žádá, aby byl cíl navýšen na 40 % a byl závazný, zatímco Komise se klaní k názoru, že ideální výše cíle by bylo 30 %.

Tlak na vyšší cíle  

V souvislosti s přijetím mezinárodní klimatické dohody v Paříži se znovu začaly ozývat názory, že úsilí EU na cestě k nízkouhlíkové ekonomice by se mělo zvýšit, a proto by měly být přísnější i klimaticko-energetické cíle.

Původně se chtěla Komise ve svých modelech zaměřit na případné zvýšení cíle na maximálně 33 %.

Komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete ale dostal od skupiny europoslanců dopis, podle kterého by se tak do budoucna uzavřela cesta k vyšším úsporám. Ze studie dopadů totiž bude Komise vycházet v legislativním návrhu, který má letos předložit a který pak budou schvalovat členské země a europoslanci. Rozhodování ale bude omezeno právě výpočty, které Komise předloží.

„Cíl pro zvýšení energetické účinnosti, který schválila Evropská rada, není dostatečně ambiciózní. Účinnost je možné zvýšit výrazněji, aniž by to mělo negativní dopady na evropské hospodářství. Naše frakce stojí za tím, aby byly klimaticko-energetické cíle závazné,“ řekl EurActivu sociálnědemokratický europoslanec Miroslav Poche, který byl jedním ze signatářů dopisu.

Nejlepší cíl

„Rád bych vás ujistil, že opakovanou výzvu Evropského parlamentu ke zvýšení cíle pro energetickou účinnost na 40 % bereme v úvahu,“ napsal Cañete europoslancům minulý týden v dopise, který potvrdil, že Komise bude ve svých modelech počítat i s tímto číslem.

Energetická účinnost má být podle Komise jedním ze základů energetické unie – prosazuje dokonce zásadu „energy efficiency first“, podle které by měly stát úspory vždy na prvním místě před dalšími plány v energetice. Vedle ekologických a ekonomických výhod to má Unii přinést snížení závislosti na dovozu energií.

Ve svých dřívějších analýzách došla Komise k závěru, že cíl ve výši 40 % by energetické bezpečnosti, zaměstnanosti a růstu HDP prospěl víc než cíle nižší.

Při pohledu na čistě ekonomické ukazatele, jako je růst HDP, vychází nejlépe cíl ve výši 35 %, ukázala vedle toho dopadová studie konzultační společnosti Ecofys, kterou zadala ekologická organizace Friends of the Earth.

Autor: Adéla Denková s využitím EurActiv.com.