Komise: Členské státy hrají v energetických úsporách dvojí hru

zarovka

Generální ředitel Komise pro energetiku kritizoval členské státy za to, že nedokážou zaujmout jednoznačný postoj v otázce energetické účinnosti. Unie má přitom za cíl dosáhnout v roce 2020 energetických úspor ve výši 20 %.

Philip Lowe, generální ředitel Komise pro energetiku, řekl, že evropské vlády blokují cestu k závazným pravidlům, která by zajistila energetické úspory a pomohla splnit jeden z cílů, které si EU stanovila pro rok 2020 (snížit emise CO2 o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20 % a zvýšit energetickou účinnost o 20 %). 

Evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger navrhl v červnu předpis, který by distribuční společnosti a obchodníky s energiemi zavazoval ušetřit u svých koncových zákazníků energii odpovídající 1,5 % jejich podílu na trhu. Zároveň by zavedl povinnost renovovat ročně 3 % budov ve veřejném vlastnictví, aby se dosáhlo energetické účinnosti (více informací zde, viz také EurActiv 11.5.2011). 

Komise tento návrh učinila poté, co členské státy odmítly myšlenku, že dodržování pravidel pro dosažení 20% úspor energie by mělo být právně závazné (EurActiv 3.2.2011). 

„Evropské vlády zastávají postoj: závazná pravidla se nám nezamlouvají,“ komentoval Lowe setkání se zástupci členských států během neformálního zasedání ministrů pro energetiku v Polsku, které proběhlo minulý týden.  

„Nechtějí se k ničemu zavazovat, ale přesto prohlašují zvýšení energetické účinnosti za nejdůležitější prioritu EU. Promiňte, ale tohle musí skončit,“ řekl Lowe během debaty o energetické politice, kterou uspořádal bruselský think-tank Bruegel.

Úkolem cíle v oblasti energetických úspor je jednak snížit emise uhlíku, ale také výdaje na energii dováženou ze zahraničí. Ty v současné době dosahují 270 miliard eur za ropu a 40 miliard eur za zemní plyn.

Unii se však nedaří tento cíl splnit a v roce 2020 pravděpodobně dosáhne zvýšení energetické účinnosti o pouhých 9 %.

Komisař Oettinger prohlásil, že dá členským státům dva roky na to, aby dostaly energetické úspory znovu do hry před tím, než navrhne právně závazné cíle.