Energetickou účinnost se do konce dánského předsednictví možná dojednat nepodaří

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Jednání o směrnici o energetické účinnosti, kterou měl v této době schvalovat Evropský parlament, se zkomplikovala a plénum europoslanců se bude k dokumentu vyjadřovat nejdříve v polovině v června. Ambice Dánska uzavřít jednání do konce rotačního předsednictví tak možná vezmou za své. EurActivu to prozradil zdroj z blízkosti Evropského parlamentu.

Návrh směrnice o energetické účinnosti spatřil světlo světa v červnu loňského roku a od té doby jeho podoba prochází značnými proměnami. Vyjadřovala se k němu i dvojice europoslaneckých výborů (pro životní prostředí a průmysl) a v současné době o něm pod taktovkou dánského předsednictví jednají členské státy. 

Jak EurActivu prozradil zdroj z blízkosti Evropského parlamentu, jednání ale zamrzla a hlasování v plénu europoslanců, které mělo proběhnout již v březnu, bylo odsunuto na konec dánského předsednictví, tj. do června.

Europoslanci tak prozatím počítají s datem 11. června, uvedl zdroj. Zdůraznil ale, že se i tak jedná pouze o „indikativní datum“, a není proto jisté, zda se jednání o směrnici podaří úspěšně uzavřít do konce dánského předsednictví.  

Nervozita, která posun hlasování na plenárním zasedání eurposlanců, provází, je tak pochopitelná. Po Dánsku se rotačního předsednictví v Radě EU ujme Kypr, který již naznačil, že energetická účinnost nebude patřit mezi jeho hlavní priority. 

„Evropský parlament čekají velmi těžká vyjednávání,“ potvrdil zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Pozice členských států se příliš nezměnila

O návrhu směrnice o energetické účinnosti se jedná ve zrychlené proceduře díky kompromisnímu textu, který se těsně před únorovým hlasováním ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) podařilo uzavřít předsedům politických frakcí v Evropském parlamentu (EurActiv 28.2.2012 a EurActiv 29.2.2012).

K důležitým kompromisům se podařilo dospět zejména ve dvou bodech: v oblasti cíle spotřeby primární energie a renovace budov. Zároveň se ale jedná o body, které se zřejmě postaraly o zmiňované komplikace v rozhovorech se členskými státy. 

Zatímco u cíle spotřeby primární energie o 20 % do roku 2020 europoslanci požadují jeho závaznost (s tím, že ve výběru nástrojů, jak jej dosáhnout, budou mít vlády jistou volnost), členské státy trvají na tom, aby byl dobrovolný.  

„Ano, v tuto chvíli o návrhu jednají členské státy a jejich pozice se příliš nezměnila. Stále jsou odmítány jak závazné cíle, tak závazná opatření,“ potvrdil EurActivu europoslanec Pavel Poc (S&D), který vystupoval jako stínový zpravodaj směrnice ve výboru pro životní prostředí (ENVI). 

„Přitom členské státy samy moc dobře vědí, že bez závazných cílů a opatření plánovaného snížení spotřeby primární energie nelze dosáhnout,“ dodal.

Jsme opět na startu

Zatímco Evropská komise před necelým rokem přišla s návrhem, aby veřejný sektor ročně renovoval 3 % svých budov na nízkoenergetický standard, současný kompromis je o něco mírnější. Místo původních 3 % budov ve veřejném vlastnictví se má renovace týkat pouze 2,5 %.

„Nyní jsme opět někde na začátku, protože podle mých informací chtějí členské státy vrátit návrh za pozice Komise, tedy vrátit se ke 3 % a omezit to pouze na budovy ve vlastnictví ústředních orgánů státní moci,“ vysvětluje Poc. 

„Musím říct, že jsem skutečně rozčarován a tento postoj vlád nechápu. Podle mě by naopak mělo být prioritou vlád v krizi věnovat se provozním úsporám. Toto je skvělá příležitost,“ dodává.