I „měkčí“ verze směrnice o energetické účinnosti prý pomůže evropské ekonomice

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Dnes (14. června) byla uzavřena trojstranná vyjednávání mezi Komisí, Radou a Parlamentem nad směrnicí o energetické účinnosti. Vyjednavačům se podařilo dosáhnout kompromisu, cíle směrnice však nejsou tak ambiciózní, jak předpokládal původní návrh. I tak prý podle odborníků prospěje evropské ekonomice a pomůže nastartovat hospodářský růst.

Vyjednavači evropských institucí na samém počátku dnešního dne dosáhli kompromisu nad textem směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED).

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU tak uzavřeli sérii trojstranných vyjednávání o této legislativě (EurActiv 13.6.2012). Kompromisní text, na jehož podobě se dohodli krátce po půlnoci, nyní budou muset schválit ministři ze všech 27 členských států.

Podle odborníků může konečná podoba směrnice zajistit do roku 2020 15% úspory energie (při srovnání s údaji z roku 1990). Původní plán přitom počítal s úsporami ve výši 20 %.

Směrnice totiž měla zajistit, aby EU splnila právě cíl 20% zvýšení energetické účinnosti, který je jedním z tzv. cílů 20-20-20 (dále chce Evropa zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie o 20 % a snížit množství emisí také o 20 %).

Cesta k hospodářskému růstu

Podle zastánců nové legislativy však může EED i tak přinést dostatečnou změnu nejen do evropské energetiky, ale také ekonomiky.

„Energetická účinnost a renovace budov budou důležitou součástí iniciativy na podporu hospodářského růstu,“ řekl hlavní vyjednavač Parlamentu pro EED, lucemburský europoslanec za zelené Claude Turmes. Připomněl tak, že hlavním tématem summitu evropských lídrů na konci tohoto měsíce bude právě ekonomický růst a podpora zaměstnanosti (EurActiv 13.6.2012). 

Evropská komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaard v pondělí prohlásila, že energetická účinnost by měla při jednání o oživení ekonomiky a vytváření pracovních míst přijít na stůl evropských představitelů jako první.

„Všechny evropské vlády tvrdí, že chtějí podporovat růst a nějakým způsobem zvýšit zaměstnanost. Ať už budou přemýšlet o jakékoliv cestě, těžko přijdou na něco lepšího, než je energetická účinnost,“ citovala ji agentura Reuters.

Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol také připomněl, že energetická účinnost zajistí snížení množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, sníží závislost na fosilních zdrojích a také výdaje na energie. V rozhovoru pro bruselskou redakci EurActivu prohlásil, že přijetí směrnice je pro Evropu „nutností“.

„Netlačit na splnění cílů energetické účinnosti je jen cestou k vyšším emisím, větším nákladům za dovoz energie a nižší energetické bezpečnosti,“ řekl.