EUROMÝTUS: Brusel nám zakázal žárovky

zákaz žárovek v EU

© Pixabay

Zákaz žárovek je jedním z prohřešků, které se často vytýkají přebujelé bruselské byrokacii. Jak je to ale doopravdy? Přinášíme další ze série euromýtů.

Co se traduje?

Úředníci Evropské unie zakázali výrobu a prodej klasických žárovek.

Jak je to doopravdy?

Evropská unie skutečně nařídila postupné stažení klasických žárovek se žhavícím vláknem z trhu. Toto rozhodnutí ovšem nebylo přijato nikým nevolenými „bruselskými‟ úředníky, ale na základě dohody představitelů vlád členských států a poslanců Evropského parlamentu, včetně těch z České republiky.

Vysvětlení:

Členské státy Evropské unie dlouhodobě usilují o snižování spotřeby elektrické energie. Vedou je k tomu nejen stále rostoucí náklady na její výrobu, ale i snaha o zlepšení životního prostředí a snížení závislosti na dovozu energie ze zahraničí.

V rámci tohoto úsilí byla na úrovni Evropské unie přijata řada opatření – byly např. zavedeny tzv. energetické štítky, které umožňují kupujícím u některých druhů spotřebičů (např. lednice, mrazáky, pračky, vysavače apod.) snadno porovnat jednotlivé výrobky z hlediska jejich úspornosti.

U spotřebičů, kde to dostatečně široká nabídka alternativ umožňovala, však bylo rovnou rozhodnuto o stažení starších a neúsporných modelů z trhu a ukončení jejich prodeje. Zatímco u některých výrobků to v prodejnách spotřebitelé možná ani nezaznamenali (neúsporné modely televizorů, mrazáků a ledniček), zákaz prodeje žárovek vzbudil velkou pozornost.

Snaha o jejich stažení z trhu přitom nevzešla „z Bruselu“, ale přímo od členských států. Předsedové vlád a prezidenti členských států EU už v roce 2007 vyzvali Evropskou komisi k předložení návrhů na zvýšení energetické účinnosti osvětlení. K této jejich výzvě se o rok později přidali i poslanci Evropského parlamentu, zopakovali ji ministři vlád odpovědní za energetiku – včetně představitele České republiky a učinili tak i šéfové států a vlád, včetně předsedy vlády ČR. Evropská komise následně připravila příslušnou legislativu, která po schválení odborníky z členských států v roce 2009 vstoupila v platnost a stanovila harmonogram postupného ukončování prodeje klasických neúsporných žárovek.

Více informací:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (česky)

Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (česky)