Energetické koncepci by prý prospěl větší důraz na úspory

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Vláda včera (8. října) vzala na vědomí novou Státní energetickou koncepci. Dříve, než bude materiál schválen, musí být posouzeny jeho dopady na životní prostředí. Zastánci vyšší energetické efektivity doufají, že dokument ještě získá větší důraz na úspory energie.

Vláda včera projednala aktualizovanou verzi Státní energetické koncepce (SEK), podle které se má česká energetika řídit během následujících třiceti let. Kabinet vzal dokument na vědomí, před konečným schválením budou muset být ještě posouzeny její dopady na životní prostředí (EurActiv 6.11.2012).

„Strategickou prioritou SEK je dosažení vyváženého mixu energetických zdrojů. Chceme také, aby 80 % výroby elektrické energie pocházelo z domácích zdrojů. Předpokládáme minimálně 50% podíl jaderné energetiky na energetickém mixu,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Petr Nečas s tím, že podíl uhlí na výrobě energie bude v dlouhodobém horizontu klesat (EurActiv 27.8.2012).

„Chci zdůraznit, že v této koncepci je dostavba dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, prodloužení životnosti všech čtyř dukovanských bloků a dostavba pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany,“ dodal ministerský předseda (EurActiv 21.8.2012).

Podíl uhlí by se měl na základě koncepce do roku 2040 snížit ze současných 60 na 20 %. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba mimo jiné zdůraznil, že mezi opatření SEK patří také zásadní změny v efektivitě zdrojů, ve kterých je uhlí spalováno.

Vyšší účinnost při výrobě energie i úspory při její spotřebě jsou jednou z priorit strategického dokumentu. Podle řady názorů však nejsou tyto body ve strategii dostatečně rozpracovány a koncepce není v této oblasti dostatečně ambiciózní (EurActiv 20.8.2012).

Českou republiku přitom čeká přechod k novým budovám s téměř nulovou spotřebou energie nebo povinnost energetických firem nabízet svým zákazníkům energetické služby, které zajistí úspory (EurActiv 7.6.2012).

„Tyto a další aktuální a evropskou legislativou podporované trendy v oblasti energetické náročnosti se do modelovaného scénáře vývoje spotřeby v SEK nepromítají, anebo jen povrchně. Do českého prostředí jsme je ale již pomocí zákonů a vyhlášek převzali nebo převzít budeme muset,“ připomněl Petr Holub, koordinátor iniciativy Šance pro budovy, která, která sdružuje firmy z oblasti výstavby a renovace budov. Jde například o zákon o hospodaření energií, který byl nedávno schválen (EurActiv 20.9.2012).

Česká republika má přitom v energetické účinnosti stále rezervy. „Na jednotku HDP máme o polovinu vyšší energetickou náročnost než je průměr starších členských zemí, což nás řadí po bok spíše rozvojovým zemím nebo zemím s velmi nízkou hustotou zalidnění,“ dodal Holub.

Jak již bylo zmíněno, koncepci nyní ještě čeká posouzení environmentálních dopadů (proces SEA – Strategic Environmental Assessment). Zastánci většího důrazu na energetické úspory proto doufají, že v tomto směru by mohl materiál ještě projít změnami.