Směrnice o energetické účinnosti možná do července dojednána bude

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Podle informací jednoho z úředníků Evropské komise by se mohlo podařit dojednat konečnou podobu směrnice o energetické účinnosti ještě do konce dánského předsednictví. Environmentální organizace se však domnívají, že lepší by bylo nespěchat a soustředit se spíše na ambicióznější podobu textu.

Směrnice o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED) pravděpodobně bude dojednána ještě během dánského předsednictví v Radě EU, které končí 1. července. Tvrdí to alespoň úředník Komise Krzysztof Gierulski, který se podílel na vytváření návrhu této legislativy. Informaci sdělil v úterý (8. května) účastníkům konference věnované tématu inteligentních měřičů spotřeby energie.

Směrnice by měla Evropě pomoci dosáhnout v roce 2020 závazku 20% úspor energie, což představuje přibližně 202 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe). Tento cíl je jediným ze závazků trojice 20-20-20, který není závazný, a podle informací Komise se prozatím ukazuje, že jej členské státy nebudou schopny splnit (EurActiv 10.11.2011).

Nyní se však zdá, že ani po přijetí směrnice se situace nezlepší. Členské státy text předpisu podle environmentálních organizací během vyjednávání v Radě výrazně oslabily. Pokud by byl přijat v současné podobě, pomohl by ušetřit pouze 58 Mtoe, tedy jen 38 % původně předpokládaných úspor. Ukázal to neoficiální dokument, který vydala Komise.  

Rada versus Parlament

Evropský parlament na druhé straně podporuje takovou podobu směrnice, která by přinesla co nejambicióznější cíle. Podle jeho představ by se naopak úspory měly zvýšit ještě o 30 %.

V úterý večer se konala první trojstranná jednání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Radou EU, během kterých byly podle informací EurActivu prodiskutovány všechny zásadní body směrnice.

„Obě strany, Parlament i Rada, jsou ochotny se dohodnout,“ sdělil EurActivu zdroj, který měl možnost se jednání zúčastnit.

Zástupci všech tří institucí by se měli znovu sejít ještě během května a června. Podle Gierulského by mohlo během vyjednávání dojít k uzavření diskusí a směrnice by mohla být přijata.

„Blížíme se k politické dohodě nad všemi podstatnými body,“ uvedl.

Dánské předsednictví se však podle odborníků nachází v obtížné situaci. Na jedné straně se totiž snaží, aby byla debata o návrhu legislativy ukončena co nejdříve, ale zároveň musí dbát také na to, aby státy souhlasily s ambiciózními a závaznými cíli.  

Dánsko si jako jednu ze svých předsednických priorit stanovilo právě úspěšné uzavření vyjednávání o EED. V Bruselu se totiž hovoří o tom, že v průběhu následujícího kyperského předsednictví by se na energetickou účinnost nekladl takový důraz, neboť země si určila jiné prioritní oblasti.

Neměli bychom pospíchat

Nevládní organizace se však domnívají, že moudřejší by bylo s přijetím směrnice nepospíchat, a zaměřit se spíše na to, aby se státy zavázaly k co největším úsporám (EurActiv 5.4.2012).

„Konečná směrnice musí být schopna zajistit splnění 20% cíle. Současný postoj Rady je však takové podobě textu velmi vzdálen,“ řekla Erica Hope z organizace Climate Action Network Europe.

S tím souhlasí i Arianna Vitali ze Světového fondu divočiny. Podle ní je aktuální návrh Rady pouze „nejnižším společným jmenovatelem“ postojů všech členských států.

„Rozumím tomu, že přijetí směrnice je urgentní záležitost, ale text bez jakýchkoliv ambicí, který nezajistí 20% úspory, také není dobrým řešením,“ uvedla.

Dodala, že pozice členských států by se snad mohly změnit v souvislosti s prezidentskými nebo parlamentními volbami, které na jaře probíhají v několika evropských zemích.