Úspory energie jsou prioritou SEK jen na papíře, zní kritika

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Na tom, že v úsporách energie spočívá velký potenciál české energetiky, se obvykle shodnou zástupci zelených organizací, průmyslu i výrobců energie. O energetické účinnosti se hovoří i v nové Státní energetické koncepci. Podle řady názorů jí však v dokumentu není věnována dostatečná pozornost a jde spíše o vágní prohlášení. Otázkou také zůstává, ve které části energetického řetězce jsou úspory nejdůležitější.

Zvyšování energetické účinnosti patří mezi hlavní priority nové Státní energetické koncepce (SEK), kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), a kterou by měla na konci měsíce schvalovat vláda (EurActiv 1.8.2012). Podle řady názorů však není tento bod ve strategii dostatečně rozpracován, a to ať už jde o vyšší účinnost ve výrobě energie nebo úspory při její spotřebě. Koncepce prý v této oblasti také není dostatečně ambiciózní.

„Vyloženě zvláštně vypadá věta o cílech v energetické náročnosti budov, která říká, že v oblasti budov je hlavním cílem přejít od roku 2020 k nízkoenergetickému standardu nových budov, respektive k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie,“ uvedl například výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák.  

Novela zákona o hospodaření s energií, kterou připravilo také MPO (EurActiv 10.8.2012), přitom hovoří o tom, že po roce 2015 by nové budovy měly dosáhnout standardu pasivních domů, připomněl. Takzvané nízkoenergetické domy přitom mají spotřebu 50 kWh/m2, zatímco pasivní budovy maximálně 15 kWh/m2 ročně.  

Lepší než minule

„Nová verze SEK je z pohledu úspor lepší, než předchozí koncepce. Úspory jsou verbálně deklarovány jako druhá strategická priorita z pěti. Ačkoli bychom jí rádi viděli jako prioritu číslo jedna, je to oproti minulým verzím stále významný posun,“ řekl EurActivu Ondřej Šrámek z Asociace výrobců minerální izolace.  

Zároveň dodal, že dokument sice obsahuje dlouhý seznam věcí, které je třeba podpořit, ale neuvádí konkrétní priority a způsob financování.

Podle zdrojů EurActivu vyjádřilo podobný názor také ministerstvo životního prostředí (MŽP), které v koncepci mimo jiné kritizovalo „vágnost“ formulace, podle které má Česko usilovat o to, aby byla po roce 2020 energetická náročnost v jednotlivých oborech na úrovni srovnatelných evropských ekonomik.

„Navrhujeme rovněž doplnění příslušných konkrétních cílů a doplnění nástrojů, které vyplývají ze směrnice o energetické účinnosti EU,“ uvedlo MŽP v připomínkách k dokumentu. S těmito námitkami i poznámkami ze strany dalších ministerstev by se mělo MPO vypořádat právě dnes (20. srpna). Poté již koncepce zamíří na stůl vlády, která by měla příští týden rozhodnout o jejím dalším osudu.

Kde šetřit energií?

Podle Ondřeje Mirovského z předsednictva Strany zelených spočívá potenciál energetické účinnosti v řadě oblastí české energetiky. Koncepce by prý proto měla přinést návrhy pro zvýšení účinnosti výroby elektřiny, zvýšení efektivity průmyslu i podporu úspor v  domácnostech nebo výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Další možnosti nabízí i zvýšení úspor v dopravě.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba již v minulosti uvedl, že podle jeho názoru je důležitější soustředit se především na úspory energie v průmyslu než například na zateplování domů (EurActiv 23.3.2012).

Předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek pak v rozhovoru pro EurActiv například řekl, že potenciál leží zejména ve zvyšování účinnosti výroby elektřiny.

„Zateplování paneláků, jakkoli je určitě prospěšné, k žádnému zásadnímu snížení energetické náročnosti v Česku nepovede. (…) Obrovský potenciál úspor leží ve zvyšování účinnosti výroby elektřiny, na kterou se dnes u nás spotřebuje skoro polovina primární energie,“ uvedl.

Podle jeho názoru je důležité, že SEK potřebu energetických úspor reflektuje. Otázkou prý ale zůstává, jak rychle se podaří potenciál úspor primární energie realizovat. „V tomto směru by koncepce měla mít trochu vyšší ambice, než je v návrhu uvedeno,“ dodal Topolánek.

Stanoviska:

Dříve, než se definuje složení budoucího energetického mixu, je nutné do debaty zavést nové paradigma, a to, že cílem SEK by mělo být primárně snížení energetické náročnosti. Tento základní bod je v českém kontextu vždy obcházen vágními proklamacemi bez jasných cílů a nástrojů,“ uvedl Ondřej Mirovský ze Strany zelených.  

„Základní principy jsou letmo zmíněny alespoň na papíře, ať již jde o posun energetických standardů budov k téměř nulové spotřebě, nutnost zaměření se i na rekonstrukci stávajících budov nebo zavedení povinných úspor u koncových spotřebitelů pro energetické firmy. Nejsou ale nijak rozpracovány a klíčové teď bude, zda a jak se tyto myšlenky nyní začnou uvádět do praxe,“ zdůraznil Ondřej Šrámek z Asociace výrobců minerální izolace.

„Z EU nepřichází jen samé nesmysly a ohrožení. Například podpora úspor v celém energetickém řetězci a zvyšování energetické účinnosti určitě smysl má a je dobře, že koncepce tento evropský trend zachytila,“ řekl v rozhovoru pro EurActiv Mirek Topolánek.