Energetická účinnost čelí ekonomické krizi, Britové prý navíc chtějí směrnici „potopit“

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Britská média dnes (4. června) přinesla informace o tom, že představitelé Spojeného království brání přijetí závazných cílů směrnice o energetické účinnosti a prosazují při jednáních požadavky energetických firem. Energetická účinnost čelí v Evropě i dalším překážkám, jednou z nich je například ekonomická krize, která prý odrazuje investory.

Jednání nad směrnicí o energetické účinnosti (Energy efficiency directive – EED) vstupují do své poslední fáze, podle celé řady zdrojů se však zdá, že nebudou do konce dánského předsednictví v Radě EU úspěšně uzavřena (EurActiv 30.4.2012). Jak uvádějí odborníci, opatření na podporu energetické efektivity navíc čelí již dnes řadě problémů.

Podle nich je například jednou z hlavních překážek pro investice do renovací veřejných a komerčních budov opatrnější přístup investorů, který je způsobem současnou ekonomickou krizí.

Právě v renovacích těchto budov prý ale podle expertů spočívá velký potenciál. Tvoří sice jen 25 % stávající zástavby v Evropě, náklady použité na energetické úspory se v nich ale prý vracejí mnohem rychleji než v obytných domech. Účty za elektřinu totiž obvykle bývají ve veřejných a komerčních budovách vyšší.

Podle tajemníka Evropské aliance společností na podporu energetické účinnosti v budovách (EuroACE) Adriana Joyce se mohou někteří investoři obávat také toho, že tyto budovy bývají často historicky cenné, a jejich renovace proto vyžaduje vyšší náklady. To se týká především veřejných budov.

„Státy spatřují takové výdaje jako veřejné útraty,“ řekl. „Z našeho pohledu by se ale měly zaměřit především na zmíněnou rychlou návratnost,“ dodal.

S počátečními náklady navíc mohou investorům pomáhat specializované firmy zaměřující se na energetické služby. Jednou z nich je například německá státní banka KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Ta prostřednictvím komerčních bank poskytuje dlouhodobé úvěry pro renovaci starších budov nebo investice do dalších energeticky úsporných opatření.

„Někteří zákazníci nevědí, kolik mohou ve skutečnosti ušetřit,“ uvedl Michel van Roozendaal ze společnosti Trane, která poskytuje energetické služby. Návratnost nákladů je prý dva až pět let a někdy nemusí být ani vyšší než půl roku, upozornil.

Naslouchání lobbistům

Cílům energetické účinnosti však nestojí v cestě pouze oprávněné či neoprávněné ekonomické obavy. Britský deník Guardian například přinesl informace z uniklých materiálů, které ukazují, že představitelé Velké Británie usilují o co největších oslabení projednávané směrnice.

Podle dokumentů se britští představitelé několikrát pokusili zabránit přijetí této legislativy a vyhnout se jakýmkoliv závazným cílům v energetických úsporách. Podobnou linii navíc sledují také v otázce obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Podle nejmenovaných zdrojů ostrovních médií dává britské ministerstvo energetiky a klimatu příliš velký prostor požadavkům lobbistických skupin, které zastupují největší energetické firmy v zemi. Ministr Ed Davey přitom podle novinářů a environmentálních organizací nastupoval v únoru do funkce s image člověka, který účinnosti i využívání OZE podporuje.  

Podle uniklých materiálů Británie například usiluje o to, aby se evropský cíl vylepšit energetickou účinnost do roku 2020 o 20 % nestal právně závazným. Představitelé Spojeného království prý také odmítají odkývat povinné audity, které by kontrolovaly dodržování úsporných opatření. Mají také námitky proti povinnosti renovovat veřejné budovy ve členských státech.