Do roku 2020 Česko investuje až 240 miliard, aby ušetřilo na energiích

zdroj: http://www.knaufinsulation.cz/.

Česko má do roku 2020 ušetřit přibližně tolik energie, kolik ročně vyrobí Temelín. Zavazuje ho k tomu evropská směrnice, kterou letos musí implementovat. Nemělo by to zatím vyžadovat příliš velké změny.

Do roku 2020 bude muset Česká republika ušetřit na koncové spotřebě energie přibližně tolik, kolik ročně vyrobí jaderná elektrárna Temelín. A úspory si mezi sebe rozdělí domácnosti, průmysl i sektor služeb. 

Orientační cíl ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh) do roku 2020 si Česko stanovilo samo. Vycházelo přitom ale z povinnosti, kterou na něj i ostatní členské státy uvalila nová směrnice o energetické účinnosti. Tu evropské země i Parlament projednávaly v roce 2012 a implementovat ji členové EU musí do 5. června letošního roku.  

Až 240 miliard 

Česko by mohlo cíl splnit, pokud by každoročně uspořilo energii ve výši 1,5 % z ročního prodeje koncovým zákazníkům. To je opatření, ke kterému směrnice členské státy přímo zavazuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto celkový orientační cíl vypočítalo tak, aby odpovídal této povinnosti.   

Největší podíl energie (44 %) chce vláda ušetřit v průmyslu. Domácnosti mají zajistit 29 % úspor a zbylých 27 % připadlo na sektor služeb.

Největší podíl energie (44 %) chce vláda ušetřit v průmyslu. Zvyšovat by se měla energetická účinnost výrobních technologií, ale také budov, ve kterých průmyslové podniky sídlí. Domácnosti mají zajistit 29 % úspor, a to díky úsporám v budovách. Zbylých 27 % pak připadlo na sektor služeb. 

To vše by mělo do roku 2020 celkově přijít na 150 až 240 investovaných miliard korun. Dvě třetiny této částky mají zajišťovat soukromé investice, jednu třetinu pak investice ze státních i evropských peněz.    

V zaběhnutých kolejích  

Vláda chce mimo jiné pro tyto úspory využít programy, které už v Česku fungují. Pokračovat tak má dotační program Nová zelená úsporám i projekty Panel (zaměřený na bytové domy) a Efekt (zaměřený na úspory v průmyslu a službách). 

evropských peněz je pak financován program Jesicca a úspory je možné financovat i prostřednictvím operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu. 

„Rozhodli jsme se zvolit pro splnění cíle tuto cestu, protože tak můžeme využít existující zdroje financování a fungující mechanismy,“ vysvětlila na 14. energetickém kongresu ČR vedoucí oddělení energetických úspor na MPO Marcela Juračková.

V roce 2017 by měla vláda uvážit, jestli se cíl daří plnit. Může pak systém změnit a zavést povinnost pro distributory nebo maloobchodní prodejce energie, kteří by každoročně museli ušetřit 1,5 % energie u svých koncových zákazníků. To je ostatně scénář, se kterým směrnice počítá na prvním místě. 

Podle Juračkové zatím zvolená „alternativní cesta“ slibuje lepší dohled státu nad plněním cíle a bude vyžadovat nižší administrativu.  

Autor: Adéla Denková