Derogace emisních povolenek schváleny, své kritiky však mají dál

zdroj: CreativeCommons.org

Evropská komise definitivně rozhodla o tom, že Česká republika může v další fázi evropského emisního obchodování nadále přidělovat elektrárnám určité množství bezplatných emisních povolenek. Neziskové organizace přitom tvrdí, že bez derogací by mohlo být více peněz použito pro novou Zelenou úsporám.

Česká žádost o bezplatné emisní povolenky na výrobu elektřiny byla včera (19. prosince) definitivně schválena. Její obsah neohrožuje hospodářskou soutěž, rozhodla Evropská komise. Česká republika tak může od začátku roku 2013 udělovat elektrárenským podnikům povolenky z evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) zdarma, zatímco jejich konkurenti v západní Evropě je budou nakupovat v aukcích.

Od příštího roku by totiž měla všechna evropská odvětví energetiky nakupovat své povolenky v dražbách nebo na trhu. Některé země ale dostaly na základě revidované směrnice o EU ETS z roku 2009 možnost požádat o dočasnou výjimku z tohoto pravidla.

Musí však splnit několik podmínek. Mezi nimi figuruje například požadavek, aby částka odpovídající hodnotě bezplatných povolenek byla investována do modernizace energetické infrastruktury, diverzifikace skladby energie a čistých technologií. Proto musela ČR, stejně jako další státy žádající o tzv. derogační povolenky, předložit investiční plán.

Ten nejprve schválilo Generální ředitelství Evropské komise pro klima (EurActiv 9.7.2012), svůj souhlas však muselo připojit ještě Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition). Komise totiž musela českou žádost přezkoumat s ohledem na to, že některé investiční projekty by mohly vést k posílení postavení společnosti ČEZ na trhu s elektřinou.

Na to, že derogace mohou pozici ČEZ posílit, dlouho upozorňovaly environmentální organizace (EurActiv 2.3.2012).  

DG Competition však včera dospělo k závěru, že plán ČR je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. „Investice, s nimiž se počítá v českém plánu, umožní České republice diverzifikovat zdroje pro výrobu elektřiny a přispět k rozšíření tamního energetického trhu,“ uvedl v této souvislosti Joaquín Almunia, evropský komisař pro hospodářskou soutěž. Tržní hodnota derogačních povolenek pro Česko činí podle Komise 1.878 milionů eur.

Včera schválila Komise podobnou žádost také Maďarsku, již dříve dostaly povolení Estonsko, Kypr a Rumunsko.  

ČEZ prý neposílí

V roce 2011 odpovídal tržní podíl skupiny ČEZ přibližně 70 % a podle Komise se neočekává, že by se v důsledku plánu zvýšil.

„Podle prognóz se do roku 2020 tento podíl dokonce sníží na 67 %, což umožní vstup nových účastníků na trh, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Kromě toho podle opatrného odhadu činí hodnota povolenek, jež mají být poskytnuty společnosti ČEZ, 0,687 miliardy eur, tj. pouze asi 30 % celkové hodnoty povolenek, které mají být bezplatně přiděleny,“ konstatovala Komise.

Všechna zařízení, která obdrží bezplatné povolenky, jsou povinna vyřadit existující kapacity v objemu odpovídajícím nově instalované kapacitě, která vznikne díky investici v rámci plánu. Realizace plánu by proto podle exekutivy neměla způsobit další koncentraci trhu.

Derogace nebo zateplování?

V letech 2013 až 2020 bude mít Česká republika v EU ETS k dispozici celkem 645 milionů povolenek. Na rok 2013 je pro Česko vyčleněno 83,6 milionů povolenek, do roku 2020 pak jejich množství bude klesat 77,8 milionů. Výrobcům elektřiny bude v roce 2013 bezplatně přiděleno 27 milionů povolenek, každoročně pak bude jejich množství klesat až na nulu v roce 2020. 

Kdyby byly tyto povolenky namísto bezplatného přidělování draženy v aukcích, mohlo by více financí plynout do programu Zelená úsporám, jehož pokračování vláda nedávno oznámila, upozornily neziskové organizace sdružené v Klimatické koalici.

„Derogační povolenky jsou sice odebrány z povolenek určených pro aukce, ale vláda schválila derogace kvůli jejich investičnímu stimulu,“ řekl EurActivu na konci listopadu mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík. Derogace podle něj iniciovaly řadu modernizačních projektů v segmentu výroby elektřiny, které budou mít pozitivní efekt na emisní náročnost české ekonomiky.

„Rozhodnutí české vlády je v době intenzivních škrtů zcela nepochopitelné: tratí ekonomika i životní prostředí. Průměrné náklady na snížení jedné tuny oxidu uhličitého u elektrárenských projektů vycházejí více jak dvojnásobně dráž než při zateplování domů díky programu Zelená úsporám,“ sdělila redakci koordinátorka Klimatické koalice Barbora Hanžlová.

Podle jejích údajů průměrné náklady na snížení jedné tuny oxidu uhličitého u elektrárenských projektů vycházejí na 53.000 Kč. Průměrné náklady na snížení jedné tuny CO2 zateplováním domů díky programu Zelená úsporám jsou prý přitom 19.000 Kč.