Debata o klimatických cílech EU pro rok 2030 odstartuje naplno

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: Anton Fomkin.

Stanoví EU nové energeticko-klimatické cíle pro rok 2030? O tom se má rozhodnout již brzy. Závazek se s největší pravděpodobností bude týkat snižování emisí CO2 a možná také podílu obnovitelných zdrojů v energetice. Jestli se bude povinně zvyšovat také energetická účinnost, však není jisté. Část EU totiž ke zvyšování efektivity přistupuje opatrně.

V Evropské unii se začíná rozvíjet konkrétní debata o energeticko-klimatických závazcích pro rok 2030, o kterých se mezi politiky, odborníky a byznysem hovoří již delší dobu.

Mají navázat na cíle do roku 2020 (snížit emise CO2 o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie o 20 % ve srovnání s rokem 1990 a zvýšit o 20 % energetickou účinnost ve srovnání s rokem 2005). Velkou otázkou přitom zůstává energetická účinnost.  

Komise se k novým cílům chystá vydat v dubnu letošního roku zelenou knihu, která má nastartovat veřejnou diskuzi. Stanoven by pak měl být nový cíl pro emise CO2, hovoří se také o cíli pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. Energetická účinnost však pravděpodobně „svůj“ cíl nedostane, domnívají se zasvěcení pozorovatelé.

Z cílů pro rok 2020 je to právě ten pro energetickou účinnost, který je nezávazný. A také jediný z trojice, který v EU pravděpodobně nebude naplněn. Cíl pro emise CO2 přitom bude podle údajů Komise o necelé procento překročen, podíl obnovitelných zdrojů se pak podaří zvýšit podle závazku.   

Situaci měla změnit loni přijatá směrnice o energetické účinnosti, která byla ovšem během vyjednávání mezi členskými státy a Evropským parlamentem oslabena. Podle Komise tak nebude vytvářet dostatečný tlak na zvyšování efektivity. Do roku 2020 se proto dá počítat s jejím navýšením asi o 17 %, oproti plánovaným 20 %.

Více dbát na účinnost

V Bruselu se dnes (20. února) schází kolegium Evropské komise, aby předběžné návrhy pro cíle do roku 2030 projednalo. Zamýšlet se mají komisaři nad tím, zda je rok 2030 tím správným datem pro nové cíle, jak zkoordinovat evropské politiky v oblasti energetiky a klimatu nebo právě nad tím, kolik cílů má být vlastně stanoveno.

Při svém jednání se budou opírat o cestovní mapu pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050. Ta do roku 2030 počítá se snížením uhlíkových emisí o 40 % (ve srovnání s rokem 1990) a se zvýšením podílu OZE na spotřebě energie na 30 %. O energetické účinnosti se však zmiňuje spíše neurčitě.  

„Jsem možná zaujatý, ale při čtení tohoto dokumentu si nejsem jistý, jestli je energetická účinnost na stejné úrovni jako cíle pro skleníkové plyny o obnovitelné zdroje,“ řekl EurActivu Jan te Bos, ředitel Evropské asociace výrobců minerálních izolací (Eurima).

Debata by se podle jeho názoru neměla týkat pouze energetických dodávek, ale také řízení poptávky po energii. Komise by prý měla otázku energetické účinnost reflektovat lépe.  

Příliš málo emisí?

„Energetická účinnost je obecně věc, která si vyžaduje určité vstupní náklady a má dlouhodobou návratnost. Takže z hlediska investorů je méně zajímavá, protože jde v podstatě proti jejich logice rychlého zisku,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace International Jan Beránek v nedávném rozhovoru pro EurActiv jeden z možných důvodů, proč se ke zvyšování energetické účinnosti staví řada členských států EU spíše skepticky.

„Druhá věc je, že v ekonomice, jak je dnes nastavená, nemá nikdo příliš velký zájem na tom, abychom něčeho spotřebovávali méně a klesala poptávka,“ dodal.

Jedním z dalších důvodů opatrného přístupu může být ale také vztah mezi úsporami energie a evropským systémem obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). V této otázce ostatně nebyla v minulosti jednotná ani Evropská komise.  

Generální ředitelství Komise pro oblast klimatu v roce 2011 upozornilo, že zvyšování energetické účinnosti v průmyslu by mohlo oslabit systém emisního obchodování. Díky vyšší účinnosti by se totiž snížily emise, což by vedlo také k pádu cen emisních povolenek.

EU ETS se přitom v současné době potýká s vážnými problémy a Komise se snaží najít způsob, jak jej zachránit a příliš nízkou cenu povolenek zvýšit (EurActiv 18.2.2012).