Cíl pro energetickou účinnost do roku 2020 Unie nesplní, ukazuje studie

Zdroj: FreeDigitalPhoto.net, autor: digitalart.

Jednotlivé členské země prozatím různě pokročily v plnění klimaticko-energetických cílů EU do roku 2020. Šest zemí bude mít pravděpodobně problém s cílem pro podíl obnovitelných zdrojů v energetice, šest zemí pak s plněním emisního cíle. Pozadu je však většina států především s plněním cíle pro energetickou účinnost. Do roku 2020 jej pravděpodobně splní jen čtyři země.

Pouze čtyři země EU jsou na cestě ke splnění cíle pro zvyšování energetické účinnosti v roce 2020. Již v minulosti se hovořilo o tom, že tento cíl se stane jediným z trojice 20-20-20, který členské státy nesplní (EurActiv 10.11.2011). Cíl pro snižování emisí skleníkových plynů (o 20 % oproti roku 1990) a podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v energetickém mixu (20 %) má Unie šanci naplnit.

Včera (9. října) to potvrdila zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Ukázala, že do roku 2012 se Evropě podařilo snížit emise o 18 %. Pokud jde o obnovitelné zdroje, v roce 2011 tvořily 13 % celkové spotřeby energie v EU. Do roku 2020 by měl jejich podíl podle předpokladů EEA vzrůst právě na plánovaných 20 %.

„Evropská unie je velmi blízko splnění emisního cíle již osm let před rokem 2020,“ konstatuje studie. Podle autorů by přitom mohla EU závazek překonat asi o čtyři procentní body. Lépe se přitom daří státům, které byly součástí Unie už před rokem 2004 (tzv. EU15). Své závazky v rámci Kjótského protokolu tyto státy překračují průměrně o 5,5 %.

Jak již ale bylo zmíněno, třetí cíl, tedy ten pro energetickou účinnost, zůstává ve stínu dvou předchozích a pro členské země představuje největší výzvu. Je to zároveň také jediný z cílů, který je nezávazný.

Cíle v jednotlivých zemích

Zpráva EEA přináší také podrobnější pohled na to, jak se s plněním cílů vyrovnávají jednotlivé země. Ani jedna z nich není na cestě ke splnění všech tří cílů, na druhé straně to vypadá, že se nenajde žádná země, která by nesplnila ani jeden.

Belgie, Finsko, Irsko, Lucembursko, Rakousko a Španělsko budou ještě muset vynaložit úsilí na splnění emisního cíle, ukazuje studie. Očekává se, že právě tyto země budou mít se stanovených snížením emisí do roku 2020 problém.

V případě cíle pro obnovitelné zdroje energie se šesti zemím nepodařilo splnit průběžné cíle v letech 2011 až 2012. Byly to Belgie, Francie, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko a Velká Británie.

Nejvíce ale země zaostávají právě v plnění cíle pro energetickou účinnost. Podle studie není tento cíl dostatečně prosazován. Na vině je pak také ekonomická krize, dodávají autoři.