Chalupa: Peníze z povolenek by měly jít hlavně do úspor energie

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí; zdroj: www.mzp.cz.

Prostředky, které Česká republika bude po roce 2013 získávat z aukcí emisních povolenek, chce ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nasměrovat primárně do energetických úspor. Podpora dalších zelených opatření podle něj bude mít nižší prioritu. Ministr to řekl po jednání se zástupci průmyslu, samospráv, ministerstev a neziskových organizací.

Na ministerstvu životního prostředí proběhla včera první ze schůzek, na nichž chce ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se zástupci průmyslu, bytových družstev, samospráv, neziskového sektoru a dalších zájmových skupin jednat o budoucím využití peněz, které Česká republika získá prodejem emisních povolenek průmyslu v příští fázi obchodování v evropském systému obchodování (EU ETS).

Chalupa po ní novinářům sdělil, že z té části výnosů z prodeje povolenek, které Česká republika podle pravidel EU musí využít na investice do opatření souvisejících se snižováním emisí a bojem proti změnám klimatu, by měly být primárně podpořeny energetické úspory.

„Představa našeho ministerstva je taková, že největší podíl by měl směřovat na energetické úspory,“ uvedl Chalupa.

Ministr nechtěl specifikovat, o jaký podíl by mělo jít. Čím vyšší by ale podle něj výnosy z prodeje povolenek byly, tím méně by procentuálně šlo na úspory a více by zbylo na jiné priority. Mezi ty by podle Chalupy měly patřit například podpory inovací v průmyslu (jinými slovy, peníze by se zčásti vrátily průmyslovým podnikům, které si povolenky budou kupovat v aukcích).

Nová pravidla pro obchodování s emisními povolenkami schválila EU za českého předsednictví v rámci tzv. energeticko-klimatického balíčku v dubnu roku 2009. Elektrárny a velké průmyslové provozy si podle nich budou muset od ledna 2013 povolenky na vypouštění emisí skleníkových plynů kupovat v aukcích (na rozdíl od současného období, kdy jim je státy přidělovaly zdarma).

Česká republika ale s nejvyšší pravděpodobností využije navíc tzv. derogací, které státu umožní přidělovat výrobcům energie z uhlí zpočátku část povolenek zadarmo (ministerstvo životního prostředí poslalo v lednu do připomínkového řízení návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami, který umožňuje postupný náběh aukcí).

Zelená úsporám II

Ministr během včerejšího tiskového briefingu zopakoval svůj slib, že by z výnosů povolenek rád financoval program pro zateplování domů, jakousi Zelenou úsporám II. Nyní se podle něj povedou diskuse o tom, co by se z takového programu mělo financovat.

Zatímco Zelená úsporám byla zaměřená na podporu renovací soukromých domů, z nového programu by se podle Chalupy mohlo financovat zateplování jak soukromých, tak veřejných budov. Uvažuje se také o podpoře nových budov. Ministr v této souvislosti upozornil, že kvůli nové evropské směrnici se od roku 2018 budou muset veřejné budovy stavět v nulovém energetickém standardu a od roku 2020 to bude navíc platit pro všechny budovy.

Příliš mnoho neznámých

O konkrétním objemu prostředků, kterými by mohl nový program disponovat, ale Chalupa spekulovat nechtěl. Neznámých je totiž víc než dost. Především není jistá cena povolenek na trhu. Ministerstvo životního prostředí nyní pracuje s třemi variantami odhadů ceny povolenek, od nichž se také odvíjí celkový objem prostředků, které stát může v aukcích získat.

Zatímco jedna krajní varianta počítá v prvním roce nové fáze obchodování (tj. 2013) s výnosem v objemu 6,4 miliard korun, druhá varianta (vycházející z dnešních cen) počítá s výnosem 3,13 miliard korun. Cena povolenek přitom bude záviset na hospodářské situaci (nižší ekonomický růst nebo dokonce recese cenu povolenek snižuje, konjunktura zvyšuje), ale také například na tom, zda se státy EU nedohodnou změnit svůj závazek, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o 20 %, na 30 % (varianta, o níž se uvažuje v souvislosti s mezinárodními jednáními o nové dohodě, která má nahradit Kjótský protokol).

Schyluje se k tahanici?

Nejisté také je, kde prostředky z prodeje povolenek skončí. Podle evropských pravidel má totiž jít alespoň 50 % na financování související se snižováním emisí skleníkových plynů a boji proti změnám klimatu. Zbývající část může být příjmem státního rozpočtu.

Podle informací redakce se ale mezi ministerstvem financí a dalšími rezorty včetně ministerstva životního prostředí dají čekat velké boje. Ministerstvo financí totiž v příjmech z prodeje emisních povolenek vidí nový vítaný zdroj příjmů, s kterými by se daly zalepit některé díry ve veřejné pokladně.

„Ministerstvo životního prostředí udělá všechno proto, aby těch peněz získalo co nejvíc,“ řekl Chalupa na dotaz EurActivu, zda by byl ochoten podpořit větší než 50% podíl prostředků na zelená opatření. Důležité podle ministra bude, jak budou postupovat ostatní rezorty. „Rozhodnout bude nakonec muset vláda,“ dodal ministr.