Cena emisních povolenek stoupá, chystá se revize systému ETS. Co to znamená pro Česko?

© Pixabay

Rekordně vysoká cena emisních povolenek může uspíšit český odchod od uhlí. Systém obchodování s emisními povolenkami zároveň čeká rozšíření, které ovlivní další sektory i koncové spotřebitele.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) vstupuje do své čtvrté fáze. Ta by měla odrážet nové emisní cíle a strategii pro rok 2030, tj. 55% snížení emisí oproti úrovni z roku 1990. Cena emisních povolenek se zároveň v posledním roce více než zdvojnásobila a již 14. května dosáhla dosavadního maxima 55,80 eur.

Vysoká cena povolenek je odrazem důvěry investorů v evropské emisní cíle a nastupující čtvrté fáze EU ETS. Růst ceny nezastavil ani dubnový termín pro odevzdání povolenek za minulý rok. Cena emisních povolenek je zároveň klíčovým faktorem v otázce českého odchodu od uhlí. Potvrzuje to i ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Očekávám, že samovolný přerod české energetiky v důsledku investic, ale také ceny emisní povolenky, bude ve skutečnosti znamenat ještě rychlejší konec uhlí, než s jakým dnes kalkulujeme,“ prohlásil ministr.

Fit For 55: Další metoda cukru a biče?

Čtvrtá fáze EU ETS přinese nejen reformu klíčových parametrů emisního obchodování, ale také jeho rozšíření na nové sektory. Stávající systém je aplikován na sektor energetiky a na průmysl – ocelářský, železářský, cementářský, sklo-keramický a chemický. Prozatím systém zahrnoval pouze leteckou přepravu, ale dle dosavadních vyjádření Evropské komise by měl být rozšířen na další oblasti, například na sektor budov či silniční dopravy.

Reforma ETS se blíží. Emisní povolenky by se měly vztahovat i na budovy a silniční dopravu

Systém obchodování s emisními povolenkami tlačí evropský průmysl k razantnímu omezování skleníkových plynů. Evropská komise chystá jeho revizi, představit by ji mohla již v červnu.

Reforma bude součástí připravovaného legislativního balíčku „Fit for 55“, který by měla Evropská komise zveřejnit 14. července. Zahrnutí silniční dopravy a přísnější emisní legislativa by podle Norberta Kurilly, klimatického poradce slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, mohly vyústit ve výrazný nárůst podílu elektromobilů ve středo- a východoevropské silniční dopravě. Na CEE Summitu o udržitelných financích dále uvedl, že balíček Fit for 55 by mohl být příležitostí pro inovace v lokální ekonomice, například při zvyšování energetické účinnosti budov.

„Hlavní roli budou hrát investice do infrastrukturních projektů, které v rámci schémat partnerství soukromého a veřejného sektoru (Public Private Partnership) pomohou efektivně využít finanční prostředky k dosažení cílů,“ vysvětlil Kurilla.

Na druhou stranu, ČR si chce důsledky rozšíření systému ETS pohlídat. „Budeme od Evropské komise požadovat důkladnou analýzu dopadů, abychom zajistili, že takové rozšíření nebude mít negativní sociální dopady a zachová konkurenceschopnost průmyslu v Evropě,“ uvedlo na dotaz redakce ministerstvo životního prostředí.

„Zároveň není možné sektory dopravy a budov postavit vedle současně zahrnutých sektorů v EU ETS, protože mezní náklady na snížení emisí v dopravě a v budovách jsou vyšší než např. v energetice a těžkém průmyslu,“ dodalo ministerstvo.

Cena emisních povolenek opět vzrostla, překročila 55 eur za tunu

Cena emisních povolenek v Evropské unii dnes poprvé překročila 55 eur (zhruba 1400 Kč) za tunu. Informovala o tom agentura Reuters. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů.

Experti přitom varují, že pokud se ČR na novou legislativu dostatečně nepřipraví, může se prohloubit problém tzv. energetické chudoby, tedy stavu, kdy lidé nejsou schopni platit své účty za energie.

Dle Jiřího Koželouha z Hnutí DUHA by se měla ČR více soustředit na nařízení o sdíleném úsilí, které zahrnuje sektory situované mimo systém ETS, jako je např. zemědělství. Právě tato odvětví by mohla ČR napomoci k plnění klimatických cílů, nařízení zároveň stejně jako systém ETS projde revizí.

Česká energetika a transformace

Vysoká cena povolenek je problematická zejména pro český energetický a teplárenský sektor. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že provozovatelé budou hledat nízkouhlíková řešení s podporou dotací z Inovačního a Modernizačního fondu. Z nich bude možné čerpat finance na obnovitelné zdroje energie, změnu palivové základny od uhlí na čistější palivo a úspory energie.

V ČR je zájem především o Modernizační fond, který je financován právě skrze prodej emisních povolenek.

Podcast: Česko čeká modernizace energetiky. Jak rozdělí peníze z Modernizačního fondu?

Ozelenění českého průmyslu je výzvou na několik příštích let. Zafinancovat dekarbonizaci pomůže nový Modernizační fond a ČR už má plán, jak peníze z něj využije. Ne všichni jsou však s plánem spokojeni. Jak ČR hodlá prostředky investovat?

„Se zvýšenou cenou povolenky se tedy zároveň zvýší disponibilní prostředky Modernizačního fondu, ČR navíc podporuje, aby součástí balíčku Fit for 55 bylo i navýšení Modernizačního fondu, protože budou potřeba prostředky na rychlejší a ambicióznější investice k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050,“ dodalo redakci MŽP.

Koželouh z Hnutí DUHA nicméně podotýká, že vývoj cen emisních povolenek může mít na uhelný a teplárenský sektor různý dopad. ČR podle něj na předem avizované scénáře nárůstu cen emisních povolenek není připravena.

Uspíší cena povolenek odchod od uhlí?

Co se týče českého odchodu od uhlí, stanovisko MŽP zůstává stejné – ČR by měla odstavit uhlí nejpozději v roce 2033. Uhelná komise a Ministerstvo průmyslu a obchodu se však kloní k roku 2038. Prognózy nicméně avizují růst cen i na 70 až 80 eur, uhelná komise přitom počítá s cenou 30 eur za tunu, což při by při avizovaném roce 2038 znamenalo obrovské ceny energií.

Aktuální trend by mohl uspíšit transformaci teplárenského odvětví k nízkoemisním technologiím, a to za předpokladu, že v zemi bude fungovat podpora modernizace infrastruktury. Ta je nyní součástí jak Modernizačního fondu, tak i národního plánu obnovy a nově vznikající legislativy.

Modernizační fond má očistit průmysl od emisí. Peníze dostanou hlavně výrobci elektřiny a teplárny

Česká republika má jedinečnou příležitost dekarbonizovat svůj průmysl. Otvírá se jí Modernizační fond s rozpočtem 150 miliard korun. Většina peněz půjde na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a modernizaci tepláren.

Klíčová je novela českého zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která ale stále prochází legislativním procesem. Její druhé čtení by se mělo v Poslanecké sněmovně odehrát po 25. květnu. Na této novele závisí budoucnost teplárenského průmyslu a celkový systém podpory zdrojů. Pokud by novela nebyla schválena v brzké době, důsledky se mohou projevit zvýšením cen pro koncové uživatele a ohrozit transformaci sektoru.

Rostoucí ceny povolenek mohou způsobit to, že uhelné elektrárny a teplárny se stanou ekonomicky nerentabilními nejen v ČR, ale v celé EU. „Proto bude důležité, jak si jednotlivé státy rozdělí emisní cíle a jak ovlivní rozšíření ETS solidaritu mezi jednotlivými státy,“ uvedla Agnes Kelemenová z European Climate Foundation. Zelená dohoda a její přísnější cíle budou také tématem evropských lídrů na příštím summitu 24. května.