Fawkes: Úspory energie musí opustit svět dotací, soukromým investicím ale brání bariéry

zdroj: EnergyPro LTD

„V současné době bychom našli spoustu investorů a poskytovatelů půjček, kteří by rádi nasměrovali kapitál do energetické účinnosti, ale bariérou je nedostatečná standardizace, která vytváří nejistotu,“ říká Steven Fawkes. Na tento problém se zaměřuje iniciativa Investor Confidence Project.

Dr. Steven Fawkes je světově uznávaný odborník na energetickou účinnost a financování projektů v této oblasti. EurActiv s ním hovořil u příležitosti konference Central and Eastern European Energy Efficiency Forum, která dnes začíná v bulharském Balčiku.

Investor Confidence Project (ICP) v Evropě působí rok a půl. O co vlastně jde? Co v tomhle případě znamená „confidence“, tedy „důvěra“ investorů?
Investor Confidence Project původně vznikl před pěti lety ve Spojených státech. Založila ho americká nezisková ekologická organizace Environmental Defence Fund. Zdálo se mi, že by bylo dobré přenést jeho myšlenku do Evropy, a proto jsem vytvořil koalici organizací a sdružení, které získalo financování z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

„Ukazuje se, že investice do energetické účinnosti vytvářejí zajímavý trh s nízkými riziky a rozumnými výnosy.“

ICP si klade za úkol standardizaci vývoje a dokumentace projektů v oblasti energetické účinnosti. To, že standardy v této oblasti chybí, totiž představuje významnou bariéru, která finančním institucím brání nasměrovat do energetické účinnosti více kapitálu. Každý jednotlivý projekt se vytváří a dokumentuje odlišným způsobem, což s sebou nese vysoké transakční náklady a větší riziko, že projekt nebude mít žádaný přínos. Ztěžuje to také spojování malých projektů do větších portfolií – a projekty v oblasti energetické účinnosti jsou obecně malé. Pokud jste banka nebo finanční instituce, musíte také standardizovat své vlastní procesy, pokud chcete vytvářet specializované týmy a investovat svůj kapitál.

Právě na tyto věci se ICP soustředí. Nevytváříme nové technické standardy, protože těch už existuje hodně. Standardizujeme proces vytváření a dokumentování projektů. Zatím se naše práce zaměřuje na budovy, a to jak komerční, tak obytné domy. Po osmnácti měsících, kdy jsme přítomni v Evropě, máme šest protokolů pro různé typy budov a velikosti projektů, které už se používají v praxi napříč Evropou. Podporuje nás více než 140 organizací v celé Evropě a vytvořili jsme také síť investorů, kteří jsou ochotni do energetické účinnosti nasměrovat více než miliardu eur.

O jakých typech investorů mluvíme? Zaměřujete se třeba na zahraniční investory, kteří chtějí něco podniknout v určité zemi EU a musí se vyrovnávat s tamními podmínkami?
ICP se hodí pro všechny typy investorů – domácí i zahraniční, a lze ho využít bez ohledu na zdroj financí, ať už jde o vlastní investice, projekty financované zvnějšku nebo veřejné prostředky. V současné době bychom našli spoustu investorů a poskytovatelů půjček, kteří by rádi nasměrovali kapitál do energetické účinnosti, ale bariérou je právě nedostatečná standardizace, která vytváří nejistotu. Vnímaná rizika a transakční náklady jsou hlavní bariéry, na které se zaměřujeme.

Takže vlastně shromažďujete nejlepší poznatky z praxe.
Ano, jde do velké míry o vytváření standardů podle nejlepších zkušeností z praxe. Nejlepší projektoví developeři jsou pravděpodobně schopni splnit 90 procent toho, co v protokolech požadujeme. Snažíme se ale přivést každého k těm nejlepším praktikám. Když banky a finanční instituce pochopí výhody tohoto přístupu, začnou to vyžadovat jako minimum. V některých případech už se to děje a některé finanční instituce dávají přednost projektům, které vyhovují našim protokolům a standardům.

S jakými standardy pracujete? Zaměřujete se jen na úspory energie, nebo třeba i na to, jestli budovy nabízejí zdravé vnitřní prostředí?
Naše protokoly pokrývají technickou stránku a energetické aspekty projektů. Další přínosy, o kterých mluvíte, s energetickou účinností souvisí a jsou neuvěřitelně důležité. Měli bychom je oceňovat daleko víc, což se v posledních letech začíná dít. Jednou z cest, jak zvýšit poptávku po energetické účinnosti, je právě důraz na tyto širší přínosy. Lepší produktivita a spokojenost pracovníků nebo lepší zdraví jsou totiž pro rozhodování odpovědných lidí často daleko důležitější než samotné energetické úspory. Nehledě na to, za jak důležité můžeme úspory energie považovat, nejde o strategickou záležitost a není to moc vzrušující téma. Širší přínosy kvalitních budov jsou často strategickou záležitostí, a jejich zdůrazňování je proto opravdu důležité.

Rostoucí zájem

Říkal jste, že hodně investorů chce do energetické účinnosti jít. Bylo to tak vždy, nebo se v poslední době něco změnilo?
Před několika lety byl zájem finančních institucí o energetické úspory malý, pokud vůbec nějaký. Nedoceňovaly jejich výhody, a navíc byla spousta příležitostí v obnovitelných zdrojích, na které se v té době všichni zaměřovali. Strávil jsem spoustu času tím, že jsem s investory a poskytovateli půjček mluvil o energetických úsporách, a oni se po nějaké době vracejí zpět a říkají, že investice do energetické účinnosti vlastně vytvářejí zajímavý trh s nízkými riziky a rozumnými výnosy. A tak hledají projekty. Setkáváme se teď ale s jiným problémem. Víme, že je tu spousta příležitostí, které ekonomicky dobře vycházejí. Je ale potřeba, aby byly také připraveny na investice. Něco může dávat ekonomicky smysl, ale investici brání bariéry. V ICP se právě snažíme ekonomické příležitosti měnit v něco, do čeho se dá investovat.

Co plánujete do budoucna? Pokud vím, usilujete o vytvoření celoevropského systému – kdy bude hotov?
Celoevropský systém už jsme spustili. Protokoly, reference a technické standardy pokrývají celou osmadvacítku. Náš rozpočet v rámci Horizontu 2020 cílí prostředky do pěti zemí, ale vždy jsme chtěli jít do celé EU. A dnes už máme celoevropský systém, který může kdokoliv v EU využít.

V tuto chvíli spouštíme systém akreditací, který jde ruku v ruce s našimi protokoly. Jmenuje se Investor Ready Energy Efficiency (IREE) a jde o systém akreditací pro projektové developery, kteří pak mohou využívat naše procesy a protokoly. Už jsme měli první školení pro projektové developery, na které přišlo asi sto lidí, a také první školení profesionálů, kteří budou moci samostatně hodnotit kvalitu projektů, což je pro finanční instituce pohodlnější a šetří jim to náklady.

Společně se Skupinou finančních institucí pro energetickou účinnost (Energy Efficiency Financial Institutions Group – EEFIG) vytváříme také standardizovaný systém půjček pro banky a finanční instituce. To jim pomůže standardizovat způsob, jakým oceňují rizika a přínosy projektů zaměřených na energetickou účinnost.

Do budoucna bychom ICP rádi rozšířili do oblasti průmyslu a infrastruktury a cítíme, že v této snaze máme podporu. Pak bychom se zaměřovali i na takové věci jako dálkové vytápění, veřejné osvětlení a opatření v průmyslu, což by se mohlo týkat pohonů, rekuperace tepla, chlazení, kombinované výroby elektřiny a tepla a tak dále.

„Musíme se od světa dotací posunout směrem ke světu, který je blíže trhu a spoléhá na soukromé financování.“

Proč jste se rozhodli zaměřit nejdřív na budovy? Je to v průmyslu složitější?
Zaměřili jsme se na budovy, protože v tomto sektoru se pořád nachází značný potenciál. V průmyslu je také hodně potenciálu, ale je to složitější, hlavně pokud se dostáváte do výrobního procesu. Hodně příležitostí je v oblastech jako osvětlení, pohony nebo kompresory, které jsou víceméně stejné v různých podnicích. Jakmile se ale dostanete k výrobnímu procesu, je to složitější, protože pro danou firmu je citlivé sdílet s Vámi informace a své know-how. Spotřeba energie je v průmyslu také ovlivněna úrovní a složením výroby, a to se hůře započítává.

Na dotace efektivně

Zaznamenáváte rozdíly mezi „starými“ a „novými“ členskými zeměmi EU, pokud jde o investiční prostředí a podobné záležitosti?
Zájem o energetickou účinnost je silný všude, ale vidíme rozdíly, pokud jde o zralost finančního sektoru a ochotu brát na sebe určité druhy rizik. Takže odlišnosti tu jsou. Liší se přirozeně také ceny energií a výchozí úroveň energetické účinnosti.

Jak se díváte na využívání dotací pro podporu úspor energie?
Musíme se od světa dotací posunout směrem ke světu, který je blíže trhu a spoléhá na soukromé financování. Veřejné peníze je dobré využívat pro nastartování trhu a pro mechanismy pokrývající některá rizika, o která se soukromí investoři postarat nemohou, hlavně v rané fázi rozvoje trhu. Na světě najdeme řadu příkladů poskytování garancí a další instrumenty, kde jsou některá rizika pokryta veřejnými penězi, ale soukromí investoři na sebe berou ta rizika, která unést mohou. Proto bych řekl, že propojování veřejných a soukromých zdrojů je do začátku dobrá cesta.

Pokud se už ale strukturální a jiné veřejné fondy na tuto oblast zaměřují, je nutné trvat na standardizaci, přístupnosti dat a na dosahování vysokých úrovní energetické účinnosti, když jsou do projektů zapojeny veřejné peníze. Principy, na kterých se zakládá ICP, se vztahují jak na veřejné, tak soukromé finance. Veřejné prostředky by se přitom měly využívat proto, aby ukázaly, co všechno je možné dělat.

Adéla Denková