Mars investuje 1 miliardu dolarů do dlouhodobé udržitelnosti

Komerční obsah

Zdroj: MARS Česká republika

Zdroj: MARS Česká republika

Rok 2021 byl a stále je pro podniky na celém světě obtížný, neboť se začaly projevovat dopady spojené se změnou klimatu, pandemií a nárůstem sociální nespravedlnosti, která se týkala především dodavatelských a obchodních řetězců. V tomto kontextu je zásadní, aby společnosti a osoby které disponují rozhodovací pravomocí, řešili environmentální a společenské hrozby již dnes a řídily se vědecky podloženým doporučením! Mars, jeden z největších výrobců cukrovinek, krmiv pro domácí mazlíčky a výrobců potravin na celosvětové úrovni, tak činí. Postupuje na své cestě k udržitelnosti v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, která má ještě striktnější závazky.

Již v roce 2017 společnost Mars prostřednictvím počáteční investice ve výši 1 miliardy dolarů spustila Plán udržitelného rozvoje pro další generace, který z dlouhodobého hlediska stanovuje odvážné cíle pro zdravou planetu i pro zajištění komunit, ve kterých Mars působí. Tento plán také neopomíná zdroje, ze kterých společnost Mars čerpá. Prostřednictví svých mnoha projektů společnost řeší klimatické změny, podporuje biologickou rozmanitost nebo se snaží posílit postavení žen ve všech komunitách, kterých se dotýká.

„Když procházíme tímto dlouhým obdobím globálního rozvratu, organizace mají příležitost a povinnost ukázat pomocí svých činů, jaké hodnoty zastávají – pro lidi i naši společnou planetu. Jsme hrdí na pokrok, kterého jsme dosáhli od spuštění našeho Plánu udržitelného rozvoje pro další generace, ale uvědomujeme si, že musíme udělat více, a jsme přesvědčeni, že díky spolupráci s partnery, dodavateli a společností vytvoříme svět kde se všem daří i po další generace,“ uvedl Jan Sikora, generální manažer pro Českou republiku.

Jedním z důležitých úspěchů je, že více než 54 % elektřiny, která je využívána v Marsu pochází z obnovitelných zdrojů – 11 zemí, kde společnost působí, získává pro svou činnost 100 % obnovitelné elektřiny a dalších osm zemí bude následovat do roku 2025. Cílem společnosti je snížení emisí skleníkových plynů (GHG) do roku 2025 o 27 % a do roku 2050 o 67 % v celém rozšířeném hodnotovém řetězci Marsu. Jednoduše řečeno, společnost získává dostatek zelené elektřiny na výrobu všech M&M cukrovinek, které prodává všude po světě.

Pokud jde o podporu komunit v celém dodavatelském řetězci, společnost Mars se v uplynulém roce zaměřila na obnovitelnost, protože pandemie COVID-19 měla nejtvrdší dopad na zemědělské a rybářské komunity po celém světě, které hrají zásadní roli v získává surovin. Mars ale nezapomíná ani na trhy, které provozuje. Jako reakci na nouzovou situaci věnovala společnost Mars dar na obnovu, který má k dnešnímu dni hodnotu více než 39 milionů dolarů. Společnost pomáhala také ve střední Evropě. Především podpořila pracovníky v první linii, zranitelné lidi a domácí mazlíčky, přičemž v roce 2020 byly darovány produkty a peníze ve výši 600 000 EUR ve čtyřech zemích, kde působí: v Rumunsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku.

Prostřednictvím plánu udržitelnosti si společnost klade za cíl zlepšit životy 1 milionu lidí v jejich hodnotovém řetězci a pomoci jim prosperovat. Výše uvedené dary jsou jen malou částí, protože nadále investují do zemědělství, finančního vzdělávání nebo programů na posílení postavení žen. Na dosažení tohoto cíle spolupracují s mezinárodními nevládními organizacemi, akademickou obcí a vládami.