Program Erasmus+ je připraven na nové náročné úkoly

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Pixabay

Chystáme se zahájit nový program Erasmus+ pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (2021–2027). Tento věhlasný program, symbol evropské integrace, naváže na úspěchy svých předchůdců v uplynulých třech desetiletích.

Nový Erasmus+ bude řešit nové náročné úkoly, pokud jde o školní vzdělávání, odbornou přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, mládež a sport. Zmobilizuje tato odvětví tak, aby usilovala o rychlé zotavení a budoucí růst a zároveň podporovala ekologickou a digitální transformaci i začleňování.

Dosáhnout těchto cílů nám pomůže řada nových prvků v programu.

Nový Erasmus+ bude mít sedmiletý rozpočet ve výši přes 26 miliard eur, a bude mít tedy k dispozici mnohem více finančních prostředků než předchozí program, jehož rozpočet dosáhl 14,8 miliardy eur. Díky tomuto zvýšení bude mít přibližně 10 milionů lidí v celé Evropské unii i mimo ni možnost strávit čas jistý čas v zahraničí, učit se tam a rozvinout dovednosti a kompetence na podporu svého osobního, sociálního nebo profesního rozvoje.

Počet výjezdů přes program Erasmus loni napříč Evropou kvůli pandemii poklesl zhruba o polovinu

Výjezdů z ČR do zahraničí s evropským stipendijním programem Erasmus ubylo loni meziročně asi o polovinu. Pokračovaly hlavně dlouhodobé pobyty, účastníci při nich přitom někdy v zahraničí strávili jen část doby.

Posílený Erasmus+ bude ústředním bodem našeho úsilí o to, aby se Evropský prostor vzdělávání stal do roku 2025 skutečností. Přispěje k novému akčnímu plánu digitálního vzdělávání, Evropské agendě dovedností, strategii EU pro mládež a evropskému rozměru ve sportu. Pomůže odstranit překážky, které brání kvalitnímu vzdělávání pro všechny, a účastníkům vzdělávání usnadní mobilitu v evropských vzdělávacích systémech.

Do nového programu se bude moci zapojit rozmanitější okruh lidí a organizací. K výhodám, které Erasmus+ přináší, bude mít přístup více lidí s omezenými příležitostmi, včetně osob se sociálně-ekonomickým znevýhodněním nebo se zdravotním postižením. Příležitosti, které program nabízí, bude moci využít mnoho Evropanů bez ohledu na svůj původ nebo místo, kde žijí.

Studenti a dospělí účastníci vzdělávání budou mít možnost strávit určitou dobu v zahraničí, ať už ve skupinách, nebo jako jednotlivci. Program bude přístupnější pro menší organizace působící na místní úrovni, jako jsou mládežnické organizace a sportovní kluby, aby se finanční prostředky z programu Erasmus+ dostaly k lidem, kteří z nich budou mít největší prospěch.

Dobrovolníci budou mít i nadále podporu od EU. Nový program nese českou stopu

Erasmus není jediný program, který mladým lidem umožňuje vyrazit na zkušenou do zahraničí. Evropský sbor solidarity podporující dobrovolníky funguje již čtyři roky. S novým programovým obdobím 2021-27 dostane i nový kabát, podíl na tom mají i Češi. 

Současná krize COVID-19 jasně ukázala, že Erasmus+ musí hrát zásadní roli při přípravě jednotlivců i organizací na digitální transformaci. Musí podporovat kompetence učitelů i účastníků vzdělávání, aby dokázali dobře využívat digitální nástroje a posílili schopnosti Evropy v hlavních odvětvích orientovaných na budoucnost, jako jsou umělá inteligence, robotika a environmentální inženýrství. Pandemie zvýšila potřebu pružnějších forem učení, jako jsou smíšené a virtuální učení. V návaznosti na úspěch stáží v oblasti digitálních příležitostí budou mít studenti, absolventi a zaměstnanci ve vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě více příležitostí získat a rozvíjet digitální dovednosti, aniž to ovlivní mobilitu, která musí zůstat jádrem programu.

Erasmus+ musí významně přispět k Zelené dohodě pro Evropu. Jelikož se program stal synonymem pro volný pohyb studentů, musí jít příkladem a podněcovat účastníky k používání dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku. Finanční prostředky z programu Erasmus+ také pomohou upevnit znalosti a chápání udržitelnosti a klimatických opatření, aby si Evropané vybudovali celosvětově špičkové kompetence potřebné k vytvoření udržitelnější společnosti, životního stylu a hospodářství.

Erasmus+ podpoří plné zavedení iniciativy „Evropské univerzity“. Tato iniciativa posiluje spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi v celé Evropě na základě společné dlouhodobé vize. Evropské univerzity založily evropské meziuniverzitní kampusy, v nichž se studenti mohou bez problémů pohybovat za účelem studia, odborné přípravy, výuky či výzkumu a navrhovat si vlastní pružné studijní plány vedoucí k získání evropského diplomu. Erasmus+ pomůže rozvíjet „centra excelence odborného vzdělávání“, tj. zařízení nabízející odborné vzdělávání a přípravu, která budou působit jako hybná síla špičkové úrovně a inovací při rozvoji dovedností a kompetencí důležitých pro trh práce.

Nové pedagogické akademie programu Erasmus+ budou sdílet odborné znalosti a poskytovat odbornou přípravu učitelům a školitelům, shromažďovat osvědčené postupy a podporovat učitelské povolání.

Školství prochází digitální reformou, chceme ji podpořit, říká nový radní Kraje Vysočina

S nedostatkem odborných učitelů na Vysočině by mohla pomoct speciální stipendia pro absolventy, myslí si nový radní pro školství a ICT Jan Břížďala. Do výuky chceme dostat více expertů z praxe, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz.

V rámci programu Erasmus+ bude iniciativa DiscoverEU podporovat mladé lidi ve věku 18 let, aby cestovali vlakem nebo, není-li to možné, jinými druhy dopravy po celé Evropě, což jim umožní navazovat kontakty a objevovat bohaté a rozmanité kulturní dědictví Evropy.

Nové projekty zaměřené na účast mládeže poskytnou mladým lidem více prostoru a příležitostí k tomu, aby se aktivně zapojili do občanského a demokratického života. To může posílit jejich pocit, že jsou Evropany, a vybudovat více mostů mezi mladšími generacemi a činiteli, kteří přijímají rozhodnutí na evropské a vnitrostátní úrovni.

Nový program bude jednodušší. Příkladem toho je iniciativa Evropská studentská karta. Ta představuje výrazně zjednodušené a digitalizované administrativní postupy pro mobilitu studentů. Prostřednictvím mobilní aplikace Erasmus+ a sítě Erasmus bez papírů bude sloužit jako jednotné digitální kontaktní místo pro studenty a univerzity.

Erasmus+ je důležitější než kdy dříve a je klíčovou součástí dlouhodobé reakce EU na koronavirovou krizi, protože pomáhá posilovat odolnost odvětví vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a přispívá k ekologické a digitální transformaci.

Marija Gabrielová, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Michalea Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL (EPP)