Není času nazbyt: EU se zaměřuje na odborné dovednosti v rámci přechodu do ekologických odvětví

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© EPA-EFE/FRANCOIS LENOIR / POOL

Naším cílem pro rok 2030 je, aby se 60 % celé dospělé populace v EU každoročně zúčastnilo odborné přípravy, píší v komentáři pro EURACTIV komisaři Nicolas Schmit a Margaritis Schinas.

Nicolas Schmit je evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva. Margaritis Schinas je místopředsedou Komise pro podporu evropského způsobu života.

V těchto těžkých časech je EU odhodlána podporovat lidi prchající před válkou na Ukrajině tak, aby se mohli integrovat na evropský trh práce, pokud si to přejí. EU a její členské státy jsou připraveny pomoci jim zmapovat jejich kvalifikaci, absolvovat odborné vzdělávání a přípravu a najít si učební poměr a zaměstnání.

Zároveň se všichni shodujeme v tom, že je naléhavě nutné dosáhnout klimatické neutrality v Evropě i na celém světě. To vyžaduje obrovské úsilí občanů, podniků a v některých případech i celých průmyslových odvětví. Znamená to také, že mnoho pracovníků bude muset přejít z pracovních míst v tradičních odvětvích založených na fosilních palivech do nově vznikajících „zelených“ odvětví a na „zelená pracovní místa“ ve všech odvětvích, kde se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Například ve stavebnictví očekáváme, že Zelená dohoda pro Evropu vytvoří v EU do roku 2030 487 000 nových pracovních míst. Z toho téměř 70 % bude vytvořeno pro kvalifikované manuální i nemanuální pracovníky, kteří obvykle absolvovali odborné vzdělání a přípravu.

Odborné vzdělávání a příprava mohou díky svému úzkému propojení s trhem práce a typu vzdělávání uskutečňovanému v pracovním prostředí pomoci pracovníkům při rekvalifikaci v těchto nových ekologických technologiích a při přechodu z jednoho zaměstnání do druhého.

Komise podporuje členské státy při transformaci jejich systémů odborného vzdělávání a přípravy tak, aby byly vhodné pro přechod do ekologických odvětví. Jedním z příkladů je financování z programu Erasmus+, které pomáhá budovat centra odborné excelence. Sdružují širokou škálu místních partnerů, kteří rozvíjejí „ekosystémy dovedností“ a přispívají k regionálnímu rozvoji. Již probíhají projekty GREENOVET, Evropská platforma excelence odborného vzdělávání a přípravy pro zelené inovace, EPLUG, Evropská platforma pro ekologizaci měst, a 3LOE, Profesionální excelence v zelené ekonomice.

Pakt pro dovednosti je dalším způsobem, kterým Komise pomáhá podnikům a pracovníkům připravit se na ekologický a digitální přechod. Vytvořením fóra pro všechny partnery, na kterém mohou diskutovat o současných a budoucích potřebách v oblasti dovedností a navazovat partnerství, hraje Pakt roli „match makeru“ pro nabídku a poptávku po talentech v Evropě. Doposud se více než 600 organizací zavázalo poskytnout správné dovednosti 6 milionům lidí, a to je teprve začátek.

Naším cílem pro rok 2030 je, aby se 60 % celé dospělé populace v EU každoročně zúčastnilo odborné přípravy. Kromě počátečního vzdělávání a odborné přípravy mohou členské státy využít fondy EU k investicím do rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovní síly. V České republice Evropský sociální fond spolufinancuje takové iniciativy, jako je projekt „Kreativní partnerství pro inkluzivní školu“, který řeší problémy týkající se žáků ze znevýhodněného prostředí.

Od 16. do 20. května 2022 slavíme v celé Evropě šestý ročník Evropského týdne odborných dovedností. Chcete-li se dozvědět, jak se zapojit a co vám může nabídnout odborné vzdělávání a příprava, navštivte naše webové stránky. Není času nazbyt.