Zvyšování důchodů ohrožuje české veřejné finance, všímá si toho i Evropská komise

© Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Stanovení důchodového věku na 65 let a vyšší valorizace penzí způsobí další nárůst státních výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva. Za padesát let by tak na důchody mělo jít přes 10 % HDP ČR. Upozornila na to Evropská komise.

Stárnutí populace představuje pro ČR dlouhodobou ekonomickou výzvu. Zatímco počet lidí v produktivním věku se snižuje, podíl seniorů ve společnosti se postupně zvyšuje. S větším počtem lidí ve věku nad 65 let se pak zvedají také výdaje státu související se stárnutím obyvatelstva – ať už se jedná o starobní důchody, zdravotní péči nebo jinou podporu určenou lidem, kteří již nemohou pracovat.

Problém se týká nejen Česka, ale celé EU. Evropská komise proto stárnutí populace průběžně monitoruje podobně jako důchodové systémy v jednotlivých členských státech. Každé tři roky navíc vydává zprávu o stárnutí populace, která obsahuje projekce stárnutí i státní výdaje s ním spojené. Nejnovější zprávu, která odhaduje stav v roce 2070, vydala Komise na konci května.

Informuje v ní například o tom, že Česko v roce 2016 vydávalo na důchody 8,2 % svého HDP. V roce 2070 by se mělo jednat až o 10,7 %.

„Starobní penze jsou výdajově nejnáročnější. U invalidních důchodů je vývoj stabilní, s tím, jak se vyvíjí populace,“ vysvětlil Zbyněk Štork z ministerstva financí na odborném semináři k důchodovému systému ČR na konci května.

Infografika: Evropané stárnou a výdaje na důchody rostou. Více >>>>

Zprávu o stárnutí zveřejnila Komise jen dva dny poté, co členským státům udělila hodnocení a doporučení pro jejich hospodářské politiky.

Doporučení udělené Česku je přitom se zprávou o stárnutí populace úzce spjaté. Oba dva dokumenty totiž upozorňují ČR na to, že za několik dekád nemusí být výdaje spojené se stárnutím obyvatelstva pro ekonomiku státu udržitelné. Kroky podniknuté českou vládou navíc situaci ještě zhoršily.

„Stárnutí obyvatelstva je opravdovým fiskálním problémem. Rozhodnutí vlády zhoršily dlouhodobý výhled zhruba o dva procentní body,“ komentoval nárůst výdajů na důchody ekonom Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Čech: Máme na talíři penzijní reformu, která stojí před současnou vládou. Zatím jsme neviděli žádné konkrétní návrhy.

Podle Komise je problematickým rozhodnutím české vlády určení věku pro odchod do důchodu na 65 let. Dalším sporným krokem je vyšší valorizace důchodů – od letošního roku se do ní promítá polovina růstu reálných mezd a také růst životních nákladů seniorů.

Podle Čecha tak udržitelnost výdajů na důchody zůstává jedním z nejzásadnějších ekonomických problémů, které musí ČR řešit.

„Není to krátkodobá záležitost, diskutujeme o tom již čtvrtým nebo pátým rokem. Máme na talíři penzijní reformu, která stojí před současnou vládou. Zatím jsme neviděli žádné konkrétní návrhy,“ dodal Čech.

Věk odchodu do důchodu by mohl určovat automatický systém

Expertního kulatého stolu se účastnil také Per Eckefeldt z Generálního ředitelství Evropské komise pro ekonomiku a finance. Upozornil, že Česko by na místo pevného věkového stropu pro odchod do důchodu mělo zavést spíše automatický mechanismus. Ten by vypočítával důchodový věk na základě střední délky života a dalších faktorů.

Eckefeldt: Automatizace procesu znamená i méně parlamentních diskusí, které se zdlouhavě vědou vždy, když se změní očekávaná délka věku.

Štork z ministerstva financí k tomu dodal, že v ČR zatím funguje pouze revizní mechanismus, který ale závisí na rozhodnutí české politické reprezentace. A právě v tom podle Eckefeldta spočívá problém.

„Automatizace procesu znamená i méně parlamentních diskusí, které se zdlouhavě vědou vždy, když se změní očekávaná délka věku,“ vysvětlil Eckefeldt.

Podle nového návrhu by se měly důchody dále zvyšovat

Evropská komise si ve svém hodnocení hospodářské politiky ČR všimla i změn, které se v souvislosti s udržitelností veřejných financí plánují.

„Ukazatele udržitelnosti zhoršují i další aktuálně projednávané změny, jako například zvýšení základní výměry důchodu a vyšší důchody pro starší seniory,“ uvedla Komise v doporučení pro ČR, které publikovala v rámci tzv. Evropského semestru.

Konkrétně se jedná o záměr vlády zvýšit výměry všech důchodů z 9 % průměrné mzdy na 10 %. Vláda chce také přilepšit seniorům starším 85 let, a to o jeden tisíc korun.

Potůček: Když srovnáme chudé důchodce z jiné země s těmi našimi, tak ti zahraniční jsou v podstatě bohatí lidé.

Čeští důchodci se totiž i přes nízké riziko chudoby v ČR nemají tak, jako lidé stejné věkové skupiny v bohatších zemích.

„Když srovnáme chudé důchodce z jiné země s těmi našimi, tak ti zahraniční jsou v podstatě bohatí lidé,“ uvedl odborník Martin Potůček, předseda bývalé Odborné komise pro důchodovou reformu fungující za předchozí vlády.

Čtěte rozhovor s Martinem Potůčkem: Náš důchodový systém je v porovnání s Evropou mnohem skoupější >>>>

Otázkou proto zůstává, jak důchodový systém revidovat tak, aby mohli čeští důchodci vést život na dostatečně vysoké úrovni a aby zároveň byly výdaje státu na důchody dlouhodobě udržitelné.

Martin Štěpánek z ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s tím upozornil, že již nyní má Česko připraveno technický tým pro důchodovou reformu, který bude připravovat různé návrhy k diskusi.