Zahraniční investice budou v EU více kontrolovány. Nemělo by tím ale dojít k jejich omezení, upozornila Charanzová

[©Shutterstock/ShutterOK]

Navržená unijní pravidla, která včera podpořil Evropský parlament, posílí dohled nad investicemi ze zahraničí. Rozhodování o jejich bezpečnosti ale má zůstat v rukou členských států.

Europoslanci chtějí posílit kontrolu nad zahraničními investicemi v Evropské unii, především těmi z Číny. Reagují tak na vlnu čínských akvizic v unijních státech, zejména ve Francii, v Německu a v Itálii.

Parlamentní výbor pro zahraniční obchod včera podle agentury Reuters výraznou většinou podpořil zpřísnění zářijového návrhu, který v tomto duchu předložila Evropské komise.

„Jako přidanou hodnotu tohoto návrhu vidím, že bude poskytovat právní oporu pro ty členské státy, které již investice na národní úrovni prověřují, a také, že se o tomto tématu začalo hovořit na evropské úrovni,“ řekla k návrhu europoslankyně Dita Charanzová, která ve výboru INTA nakonec hlasovala pro nařízení.

Charanzová: Jako přidanou hodnotu tohoto návrhu vidím, že bude poskytovat právní oporu pro ty členské státy, které již investice na národní úrovni prověřují.

Upozornila ale, že schváleným předpisem nesmí dojít k omezení přístupu zahraničních investic do zemí EU, protože jsou pro evropskou ekonomiku velmi důležité z hlediska růstu, pracovního trhu i posilování konkurenceschopnosti.

Jak to bude fungovat?

Screeningu, tedy přezkoumání ze strany EU, by mělo podléhat více nahlášených obchodů v choulostivých odvětvích a o zahraničních investicích, které by mohly poškodit zájmy jiných členských států, by dotčený stát měl s ostatními zeměmi vést diskusi.

„Aniž bychom se dali na protekcionismus, je načase ukázat, že evropský postoj ke globalizaci už není naivní,“ řekl Frank Proust z pravicové Evropské lidové strany (EPP), který jednotlivé návrhy europoslanců koordinoval.

„Jsme proti podezřelým nebo škodlivým investicím, zejména proti těm, které mají politické ambice převzít kontrolu nad průmyslovými odvětvími nebo technologiemi,“ dodal.

Proust: Je načase ukázat, že evropský postoj ke globalizaci už není naivní.

Charanzová považuje za důležité, aby členským státům nebyly předpisovány přesné postupy při provádění screeningu, volnou ruku by podle ní měly mít také ve výčtu oblastí, které samy za strategické považují.

„Je podstatné, aby členské státy měly poslední slovo v rámci rozhodování, jestli danou investici považují za bezpečnou či nikoliv. Jednotlivé země jsou nejlépe schopny posoudit, zda-li daná investice může mít případný negativní dopad do jejich strategických sektorů,“ zdůvodnila své hlasování europoslankyně, která je stínovou zpravodajkou materiálu frakce ALDE.

Rozšířená působnost od konce roku

Nařízením se stanovuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, má striktně vymezenou působnost pro ochranu bezpečnosti a veřejného zájmu v zemích EU.

Text rozšiřuje seznam „kritických odvětví“ o oblast médií, volební infrastruktury, analýzy dat, biomedicíny a automobilového průmyslu.

Zpráva se týká jak zemí, které již investice prověřují, tak také těch, které takový mechanismus zatím nemají, což je případ i České republiky.

Charanzová: Je podstatné, aby členské státy měly poslední slovo v rámci rozhodování, jestli danou investici považují za bezpečnou či nikoliv. Jednotlivé země jsou nejlépe schopny posoudit, zda-li daná investice může mít případný negativní dopad do jejich strategických sektorů.

Pokud návrh v červnu schválí také plenární zasedání, zahájí europarlament jednání s Radou ministrů členských států.

Jednání budou zřejmě komplikovaná, některé liberálnější státy jako Nizozemsko, Irsko nebo Lucembursko mají k mechanismu screeningu odtažitý postoj, připomíná agentura AFP. Proti by podle Reuters mohly být i země, které měly z čínských investic prospěch, jako je Portugalsko, Malta nebo Maďarsko.

První rozhovory mezi europarlamentem, Evropskou komisí a Radou EU jsou předběžně naplánované na 10. července. Nová právní úprava by mohla být schválena do konce letošního roku.