V ČR je nedostatek učitelů. Pomoci mají vyšší platy, sliby se však v peněženkách nemusí projevit

© Shutterstock

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Česko je zemí nízkých mezd a pro učitelskou profesi to platí dvojnásob. Platy českých učitelů ve srovnání s ostatními absolventy vysokých škol patří k dlouhodobě k nejnižším v Evropě.

Mezera mezi průměrnými platy učitelů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců ve veřejném sektoru se během roku prohloubila na 21,8 %. Upozornila na to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA).

Situaci nezlepšilo ani listopadové zvýšení učitelských platů o 15 %. Všimla si toho i Evropská komise, která každoročně hodnotí hospodářské politiky členských zemí EU.

Komise znovu doporučila ČR reformovat důchodový systém. Pozornost věnovala i učitelským platům. Více >>>>

Jak ale informovalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), razantní změna učitele teprve čeká. Již v roce 2021 by měli učitelé brát 150 % průměrné mzdy v ČR, tedy asi 46 tisíc korun.

Platy učitelů zůstávají ve srovnání s platy jiných pracovníků s terciárním vzděláním na nízké úrovni, i když v nadcházejících letech se předpokládá jejich další růst. Učitelské povolání je tudíž pro talentované mladé lidi i nadále poměrně málo atraktivní.

Zdroj: Evropská komise, doporučení pro ČR

Zvyšování platů vidí MŠMT jako lék, který může nedostatek učitelů vyřešit. Za katedru totiž nyní nastupuje jen polovina absolventů pedagogických fakult, ostatní volí raději jiná, lépe placená odvětví. Problémem je přitom nejen malý zájem mladých lidí o učitelskou profesi, ale také celkové snižování počtu lidí v produktivním věku, které je spjaté s demografickým vývojem ČR i celé Evropy.

„Pokud aspoň 70 % procent absolventů fakult připravujících učitele bude nastupovat do školství, tak se nám podaří zastavit přirozený demografický úbytek učitelů,“ uvedl ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO).

Podle Bohumila Kartouse z informačního centra pro vzdělávání EDUin však platy nejsou jediným důvodem, proč mladí lidé nemají o profesi zájem. „Část uchazečů odrazuje samotné studium učitelství,“ vysvětlil redakci. Otázkou je podle něj také sociální postavení učitelů a jejich obraz na veřejnosti.

České školství se nachází v hluboké krizi, říká ředitel gymnázia Hynek Bouchal. Více >>>>

„Jedno z nejdůležitějších povolání je příliš často spojováno s pozicí společenského neúspěchu,“ uvedl Kartous. Všechny výše zmíněné důvody pak vedou k tomu, že mladí lidé se raději rozhodnou pro kariéru v lukrativnějších oblastech.

„V tomto jsme úplně jinde než třeba často zmiňované Finsko, kde je učitelství respektováno jako společensky důležitá profese,“ dodal odborník z EDUin.

Nový kariérní řád se nechystá

Komise ve svém doporučení pro ČR také zmínila kariérní řád, který prosazovala bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Od nového systému se především očekávalo, že propojí odměňování učitelů s celoživotním profesním rozvojem a kariérním systémem. Dlouho diskutovaná legislativa ale nakonec ztroskotala.

V roce 2017 měl být přijat dlouho očekávaný nový kariérní řád učitelů, který by propojil celoživotní profesní rozvoj s kariérním systémem a systémem odměňování. Právní postup však nebyl dokončen.

Zdroj: Evropská komise, doporučení pro ČR

„Opětovné předložení kariérního řádu se v tuto chvíli nechystá,“ odpověděl tiskový odbor  MŠMT na otázku, zda má ministerstvo v plánu vytvořit a prosadit nový kariérní řád.

Na místo nového kariérního řádu jsou nyní v Poslanecké sněmovně k projednání pouze dílčí úpravy s dopadem na učitelskou profesi. Sněmovna má například projednat návrh KDU-ČSL, který by zvýšil příplatek ze třídnictví.

Česko se tak spíše než na změnu kariérního systému zaměří na zvyšování finančního ohodnocení učitelů. Myslí přitom i na podporu pedagogických fakult. Podle současného ministra by měly dostat více peněz jak na platy vyučujících, tak i na posílení studentských praxí.

„Není možné, aby průměrná mzda toho, kdo učí budoucí učitele, byla nižší, než je průměrná mzda v regionálním školství. To znamená, že ruku v ruce s navyšováním prostředků a platů v regionálním školství se musí zvyšovat i odměňování na fakultách vzdělávajících učitele,“ upozornil ministr Plaga.

Zvyšování platů doprovází nepřehlednost

Očekává se tedy, že výdaje státu na školství se budou i nadále zvyšovat. Již letošní rozpočet na vzdělávání je historicky nejvyšší.

Studie think-tanku IDEA však upozorňuje, že slibované zvyšování učitelských platů pouze zajistí udržení tempa s růstem platů v ostatních profesích.

„Proces zvyšování učitelských platů v České republice trpí nepřehledností, víceznačností příslibů, nedostatečnou sladěností s plánováním výdajů státního rozpočtu a jeho výhledu a nedostatečně vnímaným souběžným růstem mezd v ostatních profesích,“ uvedli autoři studie Daniel Münich a Vladimír Smolek.

Dosud schválená zvýšení platů se navíc týkají pouze tarifů – tedy platů daných tabulkami. S nárůstem tarifních platů se však mnohdy snižují vyplácené odměny, změny se proto v peněženkách učitelů ani nemusí projevit.