Unie plánuje snížit poplatky za přeshraniční platby v eurech. Co na to české banky?

© Pixabay

Instituce EU se předběžně dohodly na sjednocení výše poplatků za přeshraniční platby v eurech v zemích uvnitř i vně eurozóny. Nejen Češi by tak v budoucnu mohli ušetřit.

Představitelé členských zemí a Evropského parlamentu včera dosáhli politické dohody ohledně snížení některých poplatků za přeshraniční platby v EU a zároveň zvýšení transparentnosti služeb měnové konverze. Dohoda má mimo jiné zajistit, aby byly náklady na přeshraniční platby v eurech v členských zemích EU mimo eurozónu ve stejné výši jako v eurozóně.

„Této dohodě předcházely celkem tři neformální trialogy (jednání Rady, EP a Komise pozn. red.), nyní bude kompromisní text vzešlý z politické dohody podléhat projednání a schválení v Evropském parlamentu a Radě EU dle standardních procedur. Půjde-li vše hladce, změny spotřebitelé a firmy pocítí odhadem na konci jara příštího roku,“ píše se v tiskové zprávě českého europoslance Petra Ježka, který pro tento návrh působí jako stínový zpravodaj za frakci ALDE.

„Dnešní (středeční) dohoda je zásadním krokem pro spotřebitele a podniky na jednotném trhu. Nejenže snižujeme poplatky za platby v eurech v rámci EU, ale rovněž zajišťujeme vyšší transparentnost poplatků spojených se službami měnové konverze, která umožní spotřebitelům rozhodovat se na základě jasných informací,“ řekl ministr financí předsednického Rakouska Hartwig Löger.

„ČSOB politická jednání sleduje a pečlivě analyzuje. V případě finálního schválení legislativy dojde k úpravě poplatků za přeshraniční platby, abychom vyhověli tomuto nařízení,“ uvedla za ČSOB Michaela Průchová.

Nižší poplatky pro všechny, nejen pro eurozónu

V zemích Evropské unie, kde se eurem neplatí, musí spotřebitelé platit poplatky za přeshraniční platby v eurech, přičemž obdobné platby nejsou v zemích eurozóny zpoplatněny nebo nejsou vyšší než poplatky za domácí převody. Toto pravidlo se nyní pravděpodobně rozšíří plošně na všechny státy Unie. Podle Rady bude mít dohoda dopad přibližně na 150 milionů spotřebitelů z členských zemí EU stojících mimo eurozónu.

Evropská komise předpovídá, že návrh přinese úspory až ve výši 900 milionů eur ročně pro uživatele platebních služeb, nejvíce pak pro spotřebitele a malé a střední podniky.

„Spotřebitelé v České republice se tak budou moci těšit z výrazně nižších poplatků, jež nesmějí dle návrhu překročit výši poplatků za domácí transakce v národní měně,“ píše na svých stránkách Ježek s tím, že tyto poplatky se při odchozí platbě ve výši 10 euro dodnes pohybovaly průměrně ve výši 8,7 euro (zhruba 224 Kč).

Přijetí eura v ČR se opět odkládá na dobu neurčitou

Ministerstvo financí a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura.

Podle Petry Kopecké z Raiffeisenbank mohou změny pro klienta znamenat úsporu, nicméně nemusí to být pravidlem. „Záleží na tom, jaký tarif aktivně využívá. Například v Raiffeisenbank mají klienti u většiny našich tarifů již zahraniční platby v ceně,“ vysvětlila Kopecká.

Banka podle ní ročně provede přibližně 700 tisíc odchozích SEPA plateb v hodnotě asi 9 miliard eur. S ohledem na nákladnost provádění zahraničních a přeshraničních plateb, se kterými jsou kvůli nutnému využití korespondenčních bank a externích sítí spojeny dodatečné výlohy, půjde podle Kopecké o poměrně zásadní dopad do příjmových položek. „Situaci momentálně analyzujeme, zatím se tedy nemůžeme konkrétně vyjádřit ke strategii, jak na tyto změny zareagujeme,“ dodala.

Také Filip Hrubý jménem České spořitelny zmínil, že je potřeba brát v potaz poplatky, které tuzemské banky musí platit za zprostředkování přeshraničních plateb zahraničním korespondenčním bankám. Upozornil také na provozní stránku věci. „Doufáme, že příslušné evropské autority při projednávání této problematiky vezmou v potaz, že přeshraniční platby v bankách obvykle probíhají na zcela jiné technologické platformě než platby domácí,“ podotkl Hrubý s tím, že ovšem zároveň vyžadují srovnatelné provozní a investiční náklady.

„Rozdíl mezi malým objemem přeshraničních plateb a náklady na provoz speciální technologické platformy se pak pochopitelně odráží ve vyšších poplatcích za tyto platby,“ vysvětlil Hrubý a doplnil, že případnou regulaci poplatků za přeshraniční platby bude Česká spořitelna samozřejmě respektovat a přizpůsobí jí svůj ceník.

Kolik „spolkne“ bankomat má být předem jasnější

Součástí návrhu jsou také plány na zvýšení transparentnosti celkových nákladů na konverzi měny při osobních i online platbách nebo při využívání bankomatů. Nově bude muset být jasně uvedeno, jak vysoké jsou poplatky při platbě domácí měnou i při konverzi z měny zahraniční.

„To umožní spotřebiteli porovnat možnosti a vybrat tu méně nákladnou. Stejně tak budou banky či provozovatelé bankomatů nuceni spotřebitele informovat o poplatcích za výběr peněz z bankomatu či odesílání peněz do zahraničí prostřednictvím internetového bankovnictví,“ píše se na stránkách Petra Ježka.

„Co se týče diskuse o míře transparentnosti konverze měn, považujeme stávající míru transparentnosti za dostačující, jakkoli budeme pochopitelně respektovat případné regulatorní změny v této oblasti,“ uzavřel za Českou spořitelnu Hrubý.

Diskuse o zavedení eura se scvrkla na výroky euroskeptických politiků, tvrdí odborníci

Vstup do eurozóny není pro Českou republiku ani po 14 letech členství v Unii prioritou. O přijetí společné měny se nevede ani politická, ani společenská debata.