Senát vyzval vládu k nápravě nerovnosti v příjmech žen a mužů

© Pixabay

Vláda by měla přijmout opatření k nápravě příjmových nerovností mezi ženami a muži, a to například podporou částečných pracovních úvazků nebo podporou pružných pracovních podmínek. Dnes se na tom usnesl Senát při projednávání pětileté strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025. Evropská komise tuto strategii představila letos v březnu. Brusel chce letos přichystat závazná pravidla, která mají pomoci vyrovnávat existující mzdové rozdíly mezi muži a ženami.

Senát v přijatém usnesení uvádí, že v obecné rovině cíle ve strategii podporuje. Mezi dalšími opatřeními, které by měly sloužit k odstranění nerovností, patří podle Senátu dostatečná kapacita předškolních zařízení a zařízení péče o dlouhodobě nemocné.

Senát v usnesení konstatuje mimo jiné, že příjmové nerovnosti mezi ženami a muži v ČR patří k nejvyšším v EU. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který materiál senátorům představil, řekl, že jsou třetí nejvyšší v unii. Ženy v ČR podle jeho informací vydělávají o 19 procent méně než ženy. V zemích EU vydělávají ženy podle statistik komise v průměru o 16 procent méně než muži. To se projevuje i na jejich penzích, kde je rozdíl až 30 procent.

Komise proto připravuje směrnici k průhlednosti v odměňování. „Ta by měla reagovat na rozdíly v průměrných příjmech žen a mužů,“ řekl Hamáček. „Podpora transparentnosti odměňování je jednou z cest, jak tento rozdíl snižovat, takže vláda tuto iniciativu také podporuje,“ dodal.

Evropa je na své cestě k genderové rovnováze příliš pomalá. Komise ji chce popohnat

Ženy na vysokých postech v politice i podnicích stále chybí. Evropská komise chce proto zajistit větší transparentnost v platech mezi muži a ženami a podpořit vyšší počet žen na vedoucích pozicích.

Unijní země by podle EK měly začít bezvýhradně plnit úmluvu Rady Evropy o boji proti domácímu násilí a násilí na ženách, takzvanou Istanbulskou úmluvu. Mezi země, které ji dosud neratifikovaly, patří i Česko. „Návrh na ratifikaci nebyl dosud vládou projednán, přestože z pohledu ministerstva spravedlnosti je náš právní řád na ratifikaci úmluvy připraven,“ řekl Hamáček. Senát v jednom z bodů usnesení vyzval vládu, aby v souvislosti s přípravou ratifikace této úmluvy věnovala pozornost také šíření souvisejících dezinformací.

„Pokud bude přistoupení unie k Istanbulské úmluvě zablokováno některými členskými státy, Komise předloží návrh vlastní směrnice, který bude směřovat k naplnění cílů Istanbulské úmluvy. A ta směrnice by měla zajistit dostatečnou ochranu obětem násilí na ženách a domácího násilí, stíhání pachatelů i potřebnou prevenci,“ popsal Hamáček.

EU nepřikazuje otcům brát si rodičovskou dovolenou, ani jim nekrátí příspěvky

Radiožurnál v pondělí 10. srpna informoval o směrnici EU, která by měla přinutit otce strávit alespoň dva měsíce na rodičovské dovolené, jinak by mohli přijít o rodičovský příspěvek. Server EURACTIV.cz uvádí věc na pravou míru.