Pravidla světového obchodu se mění a EU se ocitla na rozcestí

© Shutterstock

Čína a Spojené státy v posledních měsících překreslují mapu světového obchodu. Na jedné straně vidíme snahy o vývoz levného zboží, na druhé naopak snahy o protekcionismus. Členské státy si tak musejí ujasnit, jakým směrem se ve společné obchodní politice vydat.

Při pohledu na současnou situaci na poli mezinárodního obchodu je jasné, že v posledních desetiletích zavedená pravidla se výrazně mění. Odstoupení USA od Trans-pacifického partnerství, zastavení jednání o dohodě TTIP či nedávné uvalení cel na dovoz hliníku a oceli nám jasně ukazují, že světová obchodní mapa již není taková jako v minulosti.

Ale nejde jen o kroky Washingtonu. Na stole je i nadále otázka udělení tržního statutu Číně nebo ochrana před čínským dumpingem, a to zejména v oblasti výroby oceli. Evropská unie tak stojí na rozcestí a přemýšlí, jak na tyto praktiky dvou světových mocností vlastně reagovat.

„V EU už delší dobu probíhá debata o udělení tržního statutu Číně. Evropa v tomto ohledu trošku zaspala, ale udělení statutu se nakonec začala bránit. V opačném případě by se totiž otevřel a zjednodušil přístup na trhy právě v oblasti oceli a hutních výrobků,“ uvedl během nedávné debaty pořádané Asociací pro mezinárodní otázky český europoslanec Evžen Tošenovský (ODS, ECR).

„Obavy z dopadů na evropské trhy byly velké, protože jen přebytek výroby oceli je v Číně takový, že dosahuje dvojnásobku výroby oceli v EU,“ dodal.

Vondráčková: Evropská unie se k této situaci staví tím způsobem, že se snaží hájit světová pravidla, ale zároveň si nechce zavřít cestu ke Spojeným státům.

EU je opatrná. A to je dobře

Diskuze byla zaměřena především na současné výzvy v oblasti společné obchodní politiky a na to, jak se k nim EU postaví. Podle Tošenovského se svým přístupem Evropa snaží tržní liberalizaci s Čínou a jejím nekalým praktikám bránit, na druhou stranu však nechce zavádět vysoká dovozní cla po vzoru Spojených států. Takový přístup je přitom podle řečníků adekvátní.

„Čína je tím, kdo porušuje pravidla světového obchodu, a možností jak reagovat jsou cla a antidumpingová opatření, se kterými souvisí právě i debata o udělení statusu tržní ekonomiky,“ připomněla Lucie Vondráčková z ministerstva průmyslu a obchodu.

Evropská unie podle ní sice svá dosavadní pravidla pro výpočet antidumpingových opatření upravila tak, aby byla ve shodě s pravidly Světové obchodní organizace, stále si však nechala hodně prostoru pro ochranu před čínskými dovozci.

Tento postoj potvrdili na konci května i europoslanci. Definitivně totiž schválili novou podobu pravidel ochrany před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU. Ochrana před takovými obchodními praktikami by díky tomu měla být rychlejší a hlavně efektivnější.

Tošenovský: V EU už delší dobu probíhá debata o udělení tržního statutu Číně. Evropa v tomto ohledu trošku zaspala, ale udělení statutu se nakonec začala bránit.

Podle Vondráčkové je tento přístup sice opatrný, ale správný. Na jedné straně nám totiž dovoluje bránit se před čínským dumpingem, na druhou ale nehrozí žádnou obchodní válkou s USA.

„Evropská unie se k této situaci staví tím způsobem, že se snaží hájit světová pravidla, ale zároveň si nechce zavřít cestu ke Spojeným státům. Reakce musí být proto přiměřená,“ doplnila.

Mezinárodní obchod se ale v posledních měsících dostává do vcelku paradoxní situace. EU se sice brání levnému čínskému dovozu, zároveň s Čínou ale v určitých věcech stojí bok po boku.

Je třeba hledat spojence

„Spojené státy a EU obvykle v otázkách mezinárodního obchodu stály na stejné straně, přičemž na druhé stála Čína. Nyní jsme ale v situaci, kdy Čína společně s EU zpochybňují americká opatření,“ upozornila Vondráčková a dodala, že se tímto přístupem mění rozložení sil ve Světové obchodní organizaci a celkově i mapa pravidel světového obchodu.

S tím souhlasí i Pavel Fára ze Svazu průmyslu a dopravy. „Na jedné straně musíme čelit čínskému dumpingu, na druhé čelíme opatřením ze strany USA. Obchodní mapa se tak začíná překreslovat,“ prohlásil.

I z toho důvodu je podle řečníků nutné, aby Evropská unie byla i nadále v oblasti obchodní politiky jednotná a prosazovala společný postoj.

„Důležitá je jednota členských států v rámci EU, společná obchodní politika může fungovat jen v případě, že budeme nalézat kompromis,“ připomněla Vondráčková.

Fára: Na jedné straně musíme čelit čínskému dumpingu, na druhé čelíme opatřením ze strany USA.

„Pokud se to podaří, i Česká republika má silný nástroj a pozici o obchodní politice vyjednávat na evropské úrovni. Jednotná evropská politika nám dává hlas a silnější pozici, kterou bychom jako samostatná ekonomika neměli,“ dodala Vondráčková.

Kromě nutnosti nalézat společný postoj však odborníci kladou důraz i na to, aby si EU uměla v rámci Světové obchodní organizace získat silné spojence, kteří ji pomohou udržet v současnosti nastavený systém. K tomu však bude třeba nalézt opět společnou řeč zejména se současnou americkou administrativou.