Poptávka po lékařském konopí roste. Stane se Evropa konopnou velmocí?

© Pixabay.com

Ačkoliv se evropský trh s lékařským konopím rozrůstá, začíná narážet na systémové problémy. V Evropě se proto začínají ozývat hlasy volající po změně. 

Německo zaznamenává významný rozvoj trhu s lékařským konopím. Poptávka po něm roste od roku 2017, kdy bylo německým lékařům umožněno předepisovat konopí vážně nemocným pacientům. Podle dat z loňského roku má lékařské konopí předepsáno více než 60 tisíc německých pojištěnců.

Evropský trh s léčivou rostlinou ale zatím drhne. Poukázal na to případ z letošního června, kdy nizozemský Úřad pro lékařské používání konopí (BMC) informoval německé velkoobchodníky o šestitýdenním zpoždění plánované dodávky. Nizozemský dodavatel lékařského konopí totiž musel dodatečně testovat své zboží.

Loni BMC na žádost Berlína navýšil roční objem vývozu konopí pro lékařské užití do Německa na 2,5 tuny. Nizozemské konopí tak v současné době představuje třetinu zboží na německém trhu, který se v porovnání s loňským rokem zdvojnásobil na 6,7 tuny.

Koronavirus ovlivnil i obchod s drogami. Pouliční prodej se přesunul do on-line prostředí

Zavřené hranice a karanténní opatření proměňují evropské trhy s drogami a závislým lidem mění život. Organizovaný zločin a distribuční sítě se však nové situaci přizpůsobují a využívají k tomu například internet.

Trh roste i v Česku

Konopí je na vzestupu i v Česku, podle údajů Státní agentury pro konopí pro léčebné použití jej lékaři za první čtvrtletí letošního roku předepsali téměř stejné množství jako za celý loňský rok. Od letošního roku je 90 procent jeho ceny hrazeno ze zdravotního pojištění.

Užívání lékařského konopí je v Česku legální od roku 2013, dostupné ale bylo až o dva roky později. Lékařské konopí mohou pacientům předepsat pouze vybraní lékaři, třeba onkologové či neurologové, a to například pacientům s chronickými bolestmi, onkologickým onemocněním či Parkinsonovou chorobou.

V květnu vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která by měla pacientům přístup k léčbě dále usnadnit. Novela počítá s elektronizací receptů na přípravky obsahující návykové látky, otevřením trhu pro více pěstitelů, ale také s možností exportu, což by mohlo příznivě ovlivnit cenu konopí.

Kanadské ambice v Evropě

Rozvíjející se trh s lékařským konopím tak čelí jednak rostoucí poptávce, ale zároveň výzvě v podobě vytvoření robustní prodejní sítě. Podle informací portálu Health Europa, který se věnuje otázkám evropské zdravotní politiky, prodej lékařského konopí dosáhne do roku 2028 hodnoty 55 miliard eur. Výrazně rostou i investice v sektoru, za posledních 18 měsíců přiteklo do podniků věnujících se lékařskému konopí více než 100 milionů eur.

Německá vláda v roce 2017 zřídila nový úřad pod Německou agenturou pro léčivé přípravky (BfArM), který má na starost regulaci rodícího se domácího sektoru a vydávání licencí pro dovoz lékařského konopí.

Donedávna mohli konopí do Německa vyvážet pouze Kanada, Nizozemí a Rakousko. Spoléhání se pouze na několik málo pěstitelských zemí by však zvyšující se poptávku nepokrylo, BfArM tedy vydal licenci i dalším zemím. Konkrétně se jedná o Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Izrael, Kolumbii či Uruguay.

Právě s Portugalskem má kanadská společnost Tilray, jeden z největších světových producentů lékařského konopí, do budoucna velké plány. Z tamní pobočky v Cantanhede chce vytvořit svou evropskou základnu a dosáhnout v Unii plně integrovaného dodavatelského řetězce.

Rozvoj distribuce konopí vyprodukovaného v Evropě by mohl být tím správným impulsem pro potřebnou systémovou změnu.

České zdravotnictví trápí nedostatek pracovníků, krizi však zvládlo dobře

Český systém zdravotní péče v boji s koronavirovou krizí zdá se obstál, do budoucna ale rozhodně má co zlepšovat. Odbory upozorňují především na nedostatek a přetíženost zdravotníků. Evergreenem je pak pomalá elektronizace.

Otázka kvality

Po změně volají zákonodárci i zainteresované skupiny, v Evropě totiž chybí jednotné standardy kvality. Produkty určené pro evropský trh sice musí mít certifikaci o osvědčených výrobních postupech (GMP) a osvědčených distribučních postupech (GDP), na což dohlíží Evropská léková agentura (EMA). Standardy kvality ale nejsou v Evropě harmonizovány a mohou se v jednotlivých evropských zemích lišit.

V praxi to znamená, že jednotlivé národní úřady mohou kvalitu dovážených produktů hodnotit rozdílně. V Nizozemí například hodnotí kvalitu na základě státem daných hodnot a kontrolují, zda produkt neobsahuje těžké kovy, a nikoliv na základě celoevropského lékopisu, který by stanovil požadavky na jakost, postup přípravy a testování.

Za vznik právního rámce lobbuje například Evropská asociace pro lékařské konopí (EUMCA), podle které zajistí přístup pacientů ke stejně kvalitním produktům v celé EU pouze harmonizace standardů. Jako příklad dobré regulatorní praxe uvádí Německo. Tamní trh je ještě „v plenkách“, ale postupně roste. Už nyní se jedná o třetí největší trh na světě po Spojených státech amerických a Kanadě.

Konopí není samozřejmostí

Zatímco Německo se postupně stává světovou konopnou velmocí, v některých unijních zemích pacienti k lékařskému konopí přístup nemají. Problematiku otevřela například maltská europoslankyně Miriam Dalliová (S&D). Ta upozornila například na to, že řada pacientů užívajících konopí si nemůže vzít léčivo s sebou do zahraničí, případně si jej nemohou za hranicemi své země zakoupit. Europoslankyně tedy stejně jako její italský a německý kolega, Brando Benifei (S&D) a Klaus Buchner (Greens/EFA), volá po vytvoření patřičného právního rámce.

Evropský parlament vyzval Komisi a členské státy skrze rezoluci, aby na unijní úrovni vznikla legislativa k lékařskému konopí už loni v únoru. Europoslanci také zdůraznili rozvoj výzkumu v této oblasti.

Celý proces je ale pomalý a harmonizace standardů je zatím v nedohlednu. Jak připomíná Anastasia Cojocaruová z organizace GAMIAN-Europe, která na evropské úrovni zastupuje zájmy duševně nemocných pacientů, hlavní slovo v agendě veřejného zdraví mají členské státy.

Zaměřte se na zdravotnictví, digitalizaci a čisté zdroje. Komise poradila Česku, jak vyváznout z krize

Evropská komise každý rok doporučuje členským státům, jak by měly reformovat své hospodářské politiky. Letošní doporučení jsou zaměřená na obnovu evropských ekonomik, které zasáhla koronavirová krize. Jaká doporučení udělila Komise Česku?