Členské státy chtějí požádat Komisi, aby navrhla jednotnou evropskou daň pro elektronické cigarety

© Pixabay.com

Země EU požádají tento týden Evropskou komisi, aby rozšířila působnost tabákové směrnice na elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky. Na prodej těchto produktů by se tak vztahovaly daňové povinnosti, stejně jako tomu je u klasických tabákových výrobků. Vyplývá to z dokumentu, do kterého nahlédl server EURACTIV.com.

„Opatření obsažená ve směrnici 2011/64/EU přestávají být účinná. Buď již nejsou dostačující, nebo jsou příliš omezená na to, aby dokázala řešit současné a budoucí výzvy týkající se některých produktů. Příkladem jsou tekutiny určené pro elektronické cigarety, zahřívané tabákové výrobky a další druhy produktů budoucí generace, které právě vstupují na trh,“ píše se v navržených závěrech Rady EU.

„Regulatorní rámec EU je proto nutné aktualizovat tak, aby těmto současným a budoucím výzvám dokázal čelit. S ohledem na fungování vnitřního trhu by se měly harmonizovat definice a způsob danění nových produktů (jakými jsou právě tekutiny do e-cigaret a zahřívané tabákové produkty), včetně produktů nahrazujících tabák, bez ohledu na to, zda obsahují nikotin, či nikoli, abychom se vyhnuli právní nejistotě a regulatorním rozdílům v EU,“ uvádí dokument Rady.

Členské země v závěrech vyzývají Evropskou komisi, aby Radě odpověděla v podobě předložení legislativního návrhu. Očekává se, že závěry by mohla Rada podpořit již ve středu 27. května, během jednání výboru stálých zástupců COREPER II.

Tradiční mentolové cigarety letos definitivně skončí

Podle směrnice EU musí být do 20. května 2020 staženy z evropského trhu klasické mentolové cigarety. Na nové produkty se omezení nevztahuje.

Elektrické cigarety jsou méně rizikové, namítá tabákový průmysl

Směrnice o tabákových výrobcích se novým produktům věnuje již nyní, zaměřuje se však na jejich zdravotními aspekty. Rámec, který by harmonizoval spotřební daň z nových tabákových výrobků, zatím neexistuje. Situace na vnitřním trhu je tak poměrně roztříštěná. Zatímco v některých státech podléhají tekutiny do e-cigaret a zahřívané tabákové produkty různým daňovým tarifům, v dalších státech se nedaní vůbec.

Evropská komise měla s návrhem harmonizovaného přístupu ke spotřební dani z nových tabákových produktů přijít již před dvěma roky. Neměla k tomu ale dostatek potřebných dat, iniciativu proto musela odložit. Letos v únoru pak Komise přišla se zprávou, podle které nedostatečná harmonizace pravidel pro nové tabákové výrobky znesnadňuje vzájemný přeshraniční obchod s tímto artiklem.

Tabákový průmysl zdůrazňuje, že nové tabákové výrobky mají oproti cigaretám mnohem menší dopad na zdraví lidí, a zaslouží si proto odlišný přístup. Řada evropských politiků však namítá, že přestože jsou méně závadné než klasické cigarety, stále se jedná o produkty, které škodí lidskému zdraví.

Tabáková směrnice EU: obrázky na krabičkách a zákaz ochucených cigaret

V českých obchodech se nově objevují varovné obrázky na krabičkách cigaret, které zavádí tabáková směrnice EU dojednaná v roce 2014. Náš factsheet z té doby přináší podrobný přehled o obsahu směrnice. Jde například také o zákaz ochucených cigaret.