Česko-turecká smíšená obchodní komora spouští nový portál

Zdroj: Česko-turecká smíšená obchodní komora

Zdroj: Česko-turecká smíšená obchodní komora

Česko-turecká smíšená obchodní komora spustila v rámci zlepšení služeb nový webový portál ctsok.eu. Stránky nabízejí nový, vylepšený responzivní design na všech platformách a rozšířené možnosti. Rozsáhlé množství hospodářských textů umožňuje přístup k informacím a zprávám důležitým pro úspěšnou expanzi do nového trhu.

V sekci „Služby“ lze nalézt novou funkci „Request a Business Partner“, která usnadňuje první kroky v cizím prostředí. Zde také komora informuje o svých současných projektech a nejnovějších byznys příležitostech.

TR2

Členství je na nové ctsok.eu možno získat ještě snadněji. Ve stejnojmenné sekci jsou popsány výhody členství a ke stažení je formulář žádosti o členství.

Sekce „Aktuality a události“ informuje o aktivitách komory, svých členech a novinkách na obou trzích. Komora sdílí události z obou zemí, jež organizuje nebo se chystá navštívit a kde lze navázat nové kontakty a rozšířit svou obchodní síť. V oddílu „Press Room“ je k dispozici press kit pro novináře.


O ČTSOK:

Česko-turecká smíšená obchodní komora je neziskovou organizací, jež byla zřízena se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za účelem rozvoje hospodářských styků s Tureckou republikou v roce 2006. Komora sdružuje české a zahraniční právnické i fyzické osoby, jež mají zájem vstoupit a účastnit se trhu, kde probíhá obchodní výměna mezi českými a tureckými podnikatelskými subjekty.