Bojujme proti zneužívání pravidel na evropském trhu práce, ale neberme našim firmám jejich konkurenční výhody, vzkazuje europoslankyně Martina Dlabajová

seminar Dlabajova EP

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO/ALDE) se jako stínová zpravodajka návrhu na revizi směrnice o vysílání pracovníků snaží zmírnit nepříznivý dopad tohoto návrhu na konkurenceschopnost našich firem. Revize směrnice, kterou předložila Evropská komise letos v březnu, se stala předmětem bouřlivé diskuze napříč EU a Parlamenty 11 členských států dokonce proti tomuto návrhu vystavily žlutou kartu. S ohledem na nadcházející projednávání návrhu v Evropském parlamentu se poslankyně rozhodla uspořádat společně s kolegyní ze stejné politické frakce, Marian Harkin (ALDE), vyváženou diskuzi o obsahu návrhu a jeho dopadu na volný pohyb služeb.

Martina Dlabajová si do dnešní debaty přizvala Inge Bernaerts, členku kabinetu komisařky Marianne Thyssen, která novou revizi představila a prezentovala obhajobu Komise k navrženým změnám. Revizi, kterou vyvolaly ochranářské snahy některých členských států zejména ze západní Evropy, nadšeně podporují odbory, které v novém návrhu spatřují silnější práva a spravedlivější podmínky pro zaměstnance. Tak je tomu i v případě předsedy ČMKOS Josefa Středuly, kterému dala česká europoslankyně šanci poprvé prezentovat své stanovisko také na půdě Evropského parlamentu.

„Směrnice otevřela téma, které Evropa nechtěla dlouhodobě otevírat. Faktem však je, že jestliže chceme mít jinou EU, musíme se bavit i o mzdové konvergenci“, řekl šéf českých odborů J. Středula, který plně podporuje princip stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě a během semináře vyslovil přání, aby se revize směrnice dostala co nejdříve do používání.

Odmítavé stanovisko k návrhu naopak zastávají zaměstnavatelé a podniky, které se obávají podlomení jejich konkurenceschopnosti v důsledku nepřiměřeného zvýšení nákladů, které pro ně může znamenat až likvidační účinky. Toho si je vědoma také Martina Dlabajová, která přímo od firem sbírá argumenty a snaží se v Evropském parlamentu poukázat i na obavy dotčených ekonomických subjektů. „Naprosto souhlasím s dnešním vystoupením Hilde Thys z CEEMET. Není pochyb o tom, že musíme společně bojovat proti zneužívání pravidel na evropském trhu práce a já budu první z těch, kdo budou po firmě dodržování platných předpisů požadovat. Současné snahy o přísnější regulaci však nesmí jít na úkor přirozené konkurence v Evropě.“

V závěrečném shrnutí, které následovalo po velmi živé diskuzi mezi dvěma odlišnými názorovými tábory, proto hostitelka semináře vznesla pochybnosti o tom, zda hlavním problémem, kterému v této diskuzi čelíme, jsou skutečně nedostatečně nastavená současná pravidla nebo fakt, že nejsou ze stran firem respektována. „Co nyní potřebujeme, je zajištění lepšího vymáhání existujících pravidel na úrovni jednotlivých států a pevnější spolupráce mezi národními úřady inspekce práce. Změňme způsob komunikace směrem k pragmatismu a hledání věcných řešení. Tato zpráva je pro nás velkou výzvou, jsem však přesvědčená že díky konstruktivní debatě se nám podaří nalézt společné řešení, uzavřela M. Dlabajová.