Změnit banku musí být jednodušší, říká komisař McCreevy

Pokud se banky samy rychle nedohodnou na pravidlech usnadňujících změnu bankovního účtu při přechodu od jedné banky k jiné, mohou od Evropské komise očekávat nová regulační opatření.

Bankovní sektor v EU bude vyzván, aby do poloviny roku 2008 připravil společná pravidla, z nichž budou mít prospěch všichni spotřebitelé. Včera o tom informovala Evropská komise a bankám pohrozila, že by v případě že samy nepřijmou adekvátní opatření mohla být příslušná pravidla nastolena shora. „Pokud banky nevytvoří přiměřená opatření, budeme muset zvážit vytvoření (nové) legislativy“, píše se v tiskové zprávě Komise.

Cílem je podle Komise usnadnit spotřebitelům přechod od jedné banky k jiné. Změna banky je nyní podle komisaře McCreevyho v řadě zemí velmi komplikovaná. Nedostatečná mobilita zákazníků odrazuje zahraniční banky od vstupu na nové trhy a to na druhé straně omezuje spotřebitelský výběr, vysvětluje komisař.

„V podstatě chci, aby spotřebitelé mohli v oblasti finančních služeb hledat nejlepší obchodní podmínky podobně jako když si jdou koupit televizi nebo auto,“ říká McCreevy a naznačil, jak by mohly vypadat některé iniciativy, kterých by se EU mohla ujmout s cílem posílit konkurenceschopnost a efektivnost trhu s finančními službami.

Jednou z oblastí, kterou Komise identifikuje jako „potenciálně znepokojivou“ a kde zvažuje zásah, je poskytování tzv. vázaných produktů, kdy banky podmiňují nákup jednoho produktu nákupem jiného, o nějž zákazník nemusí mít nutně zájem. Tyto praktiky podle McCreevyho brání cenové transparentnosti a zvyšují náklady na změnu banky.

Komise uvedla, že bude také usilovat o ukončení diskriminačních praktik, které jednotlivcům z důvodu národnosti nebo místa pobytu brání otevřít si účet, k němuž by měli stejně snadný přístup ve všech členských zemích.

Komise chce rovněž zahájit diskusi o „vzdělávání ve finanční oblasti a inkluzi“, jejímž cílem je, aby „do určitého data nebylo nikomu upíráno právo na přístup k základním bankovním účtům“.

Svůj úmysl Komise oznámila v rámci svých snah o zlepšení fungování jednotného vnitřního trhu EU a jeho přiblížení spotřebitelům. Navíc se stane i součástí právě probíhající revize v oblasti finančních služeb.

McCreevy včera v souvislosti s touto revizí oznámil, že by rád, aby byla posílena odpovědnost národních regulačních orgánů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a trhů s cennými papíry vůči evropským institucím.

Přestože zdůraznil, že není zapotřebí vytvářet žádného evropského superregulátora, který by vytvářel pracovní postupy pro národní orgány, trvá na tom, že je třeba „do mandátu národních dozorčích orgánů zavést evropský rozměr“. To by pomohlo prohloubit spolupráci a celoevropskou konvergenci ve světle rychle se měnícího ekonomického prostředí, kterému stále ve větší míře dominují velké mezinárodní finanční skupiny nabízející sofistikované produkty. Komisař to uvedl ve svém vystoupení ve Frankfurtu.

Nutnost posílit dozorčí mechanismy zdůraznili minulý měsíc také evropští ministři financí, když vytvořili „cestovní mapu“ pro lepší pravidla v oblasti financí, s nimiž by bylo snazší čelit bankovním krizím podobným té, která zachvátila finanční trhy po potížích s americkými hypotečními úvěry počátkem srpna.