Zastropování mezibankovních poplatků budí spíše rozpaky

zdroj: ShutterStock.

Zavedení stropů pro tzv. mezibankovní poplatky, které při transakci platební kartou hradí banky, bylo v České republice přijato spíše s rozpaky. Zatímco obchodníci v Evropě opatření, ke kterému se nedávno vyjadřoval Evropský parlament, vítají, čeští spotřebitelé, na rozdíl od těch evropských, jsou skeptičtí. Mají obavy z vyšších nákladů na pořízení a držení karet.

Snížení mezibankovních poplatků, které si mezi sebou při každé transakci platební kartou účtují banky, přinese nižší ceny spotřebitelům a férovější hospodářskou soutěž v evropské osmadvacítce. Těmito slovy uvítala výsledek nedávného hlasování v Hospodářském a měnovém výboru (ECON) Evropského parlamentu předsedkyně evropské spotřebitelské organizace BEUC Monique Goyens

Podobné argumenty používá i Evropská komise, která stojí za návrhem regulovat mezibankovní poplatky. Návrh spatřil světlo světa spolu s revidovanou směrnici o platebních službách na vnitřním trhu EU v létě letošního roku a na konci února se k balíku vyslovovali europoslanci ve zmiňovaném výboru.

Předseda českých spotřebitelů Libor Dupal: „Ve výsledku se nižší poplatky projeví zvýšením nákladů spotřebitele na pořízení a držení karty".

Při hlasování podpořili zprávu zpravodaje Pabla Zalby Bidegaina, když zvedli ruku pro to, aby v případě kreditních karet dosahoval strop pro poplatky výše 0,3 %. V případě debetních karet se má jednat o omezení ve výši 0,2 % nebo 7 eurocentů s tím, že bude platit vždy nižší z obou možností.

Opatření má postihnout jak domácí, tak přeshraniční platby a mělo by začít platit do jednoho roku od chvíle, kdy legislativa vstoupí v platnost.

Karty budou dražší

Zatímco evropští spotřebitelé názor europoslanců podporují, ti čeští mají pochyby. „Ve výsledku se nižší poplatky projeví zvýšením nákladů spotřebitele na pořízení a držení karty,“ obává se předseda Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal.

Dodal k tomu, že ve prospěch jeho slov mluví i zkušenosti z několika zemí, kde k regulaci mezibankovních poplatků na národní úrovni již v minulosti došlo. Za takový příklad bývá považováno Španělsko.

Média se podle něj často dopouštějí chyby, pokud uvádějí, že spotřebitelé zavedení limitů pro mezibankovní poplatky podporují. 

„Chceme připomenout, že řada spotřebitelských organizací ve členských státech, starých i nových, se vyslovila proti zastropování. Nelze tedy složitou situaci zjednodušovat paušalizováním jednotného názoru uvnitř jednotlivých zainteresovaných stran,“ řekl EurActivu.

Máme před sebou ještě dlouhou cestu

Zastropování mezibankovních poplatků ale zcela jednoznačně vítají obchodníci, a to jak evropští, tak i ti čeští (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR). 

„Je to skvělý výsledek, přijetí nižších mezibankovních poplatků povede k lepším cenám pro spotřebitele v Evropě a jsme velmi rádi, že Parlament zařadil k limitům i komerční karty,“ uvedl generální ředitel Evropského svaz obchodu EuroCommerce Christian Verschueren (rozhovor s Christianem Verschuerenem si můžete přečíst zde).

Obchodníci doufají, že zpráva, která v mnoha ohledech zpřísňuje původní návrhy Evropské komise, projde i jarním plenárním zasedáním. 

Marcel Gajdoš z Visa Europe: „Návrh, aby se mezibankovní poplatky dále snižovaly, povede k menší ochotě bank poskytovat bezplatné debetní prostředky“.

„Samozřejmě, je to jen první krok: máme před sebou ještě dlouhou cestu. Věříme ale, že hlasování ve výboru bude jasným signálem Parlamentu jako celku a členským státům v Radě, že Evropa potřebuje legislativu hledící kupředu, která přinese velké výhody evropských obchodníkům a spotřebitelům,“ dodal Verschueren.

Častější používání hotovosti?

Bidegainova zpráva, kterou příslušný výbor schválil, však nepotěšila karetní společnosti.

„Evropský parlament by měl podporovat další rozšiřování elektronických plateb. Návrh, aby se mezibankovní poplatky dále snižovaly, povede k menší ochotě bank poskytovat bezplatné debetní prostředky,“ myslí si country manažer Visa Europe pro ČR a Slovensko Marcel Gajdoš.

Zastropování poplatků tak podle něj zapříčiní, že spotřebitelé budou za přístup k vlastním finančním prostředkům platit více, anebo je to přiměje k tomu, aby častěji používali hotovost. 

„Je jednoduše nelogické, aby stejný mezibankovní poplatek (0,07 %) byl aplikován na transakce v hodnotě 50 a 5 tisíc eur,“ řekl EurActivu.

Generální ředitel MasterCard  pro Českou republiku a Slovensko Miroslav Lukeš poukazuje na to, že nové opatření má zavést jednotné mezibankovní poplatky ve všech členských státech EU. „Nastavení striktní horní hranice mezibankovních poplatků není založeno na žádných jasných datech nebo metodice. Ignoruje velmi rozdílné tržní reality mezi státy,“ řekl redakci. 

Oběma karetním společnostem se rovněž nelíbí, že europoslanci zahrnuli do nařízení i komerční karty. Obávají se dopadů zejména na drobné podnikatele. „Odhady ukazují, že takový krok vyústí ve zvýšení ročních karetních poplatků pro malé a střední podniky a také ve snížení užívání karet,“ uvedl Lukeš.

Autor: Lucie Bednárová.