Založit si základní účet bude možné po celé EU, rozhodli europoslanci

zdroj: ShutterStock; autor: Pablo Calvog.

Již žádná banka by v budoucnu neměla nikomu s legálním pobytem v EU odmítnout otevření si základního platebního účtu. Nová pravidla, která dnes (15. dubna) schválil Evropský parlament, počítají také se snazší změnou základního bankovního účtu a s transparentním uváděním poplatků a úrokových sazeb.

Europoslanci, kteří tento týden zasedají na plenárním zasedání ve Štrasburku, posvětili nová pravidla pro zakládání základních platebních účtů v bance po celé evropské osmadvacítce. V budoucnu by se takový účet měl bez problémů založit každý občan EU, který prokáže legální pobyt v EU. Dříve se stávalo, že banky odmítly otevřít účet kvůli národnosti či místu trvalého bydliště. 

„Tato směrnice je o posílení uživatelů běžných standardních platebních služeb. Zajištění přístupu všech spotřebitelů, včetně migrantů a mobilních občanů, k základním účtům bude stimulem pro modernizaci ekonomiky, usnadní volný pohyb a pomůže nejvíce znevýhodněným členům našich společností,“ uvedl zpravodaj legislativy a německý europoslance Jürgen Klute (GUE/NGL).

Členské státy mohou pouze po zájemci o otevření si základního účtu požadovat vysvětlení, proč to chce učinit právě na jejich území. Zároveň ale musí respektovat základní práva zákazníků a neměly by tímto požadavkem spotřebitele obtěžovat a zatěžovat. 

Zpráva europoslance Kluteho byla schválena poměrem 603 hlasů pro, 21 proti a 51 europoslanců se zdrželo hlasování.

Dostupnost a srozumitelnost 

Základním platebním účtem je účet, který umožňuje ukládání a výběr peněz a také provádění platebních transakcí v celé EU, a to včetně transakcí prováděných platební kartou či prostřednictvím internetového bankovnictví. Spotřebitelé mají možnost uskutečnit neomezený počet těchto operací, a to zdarma, případně za přiměřený poplatek.

Nová legislativa ale ponechává na členských státech rozhodnutí, zda banky na jejich území povolí přečerpání či stanoví jeho maximální výši a dobu trvání.

Schválená pravidla by měla také zabezpečit, že informace o založení účtu, včetně poplatků a úrokových sazeb, budou všem dostupná a srozumitelná. Spotřebiteli by nemělo být bráněno v porovnání služeb.

Za tímto účelem má v každé členské zemi vzniknout (alespoň) jedna internetová stránka, která bude přehled poplatků a úrokových sazeb u jednotlivých bank shromažďovat. 

Spotřebitel musí mít v neposlední řadě i možnost přejít k jiné bance a tam si otevřít nový základní účet. Přechod k účtu ve stejné měně a v rámci jedné země by měl být proveden bankou, ke které vlastník účtu přechází.  

Ještě před tím, než nová pravidla vstoupí v platnost, je musí formálně schválit členské státy. Od té doby pak poběží lhůta 24 měsíců na to, aby byly převedeny do vnitrostátních právních řádů.

Autor: Lucie Bednárová.