Výhrady k telekomunikačnímu balíčku nekončí, členské země chtějí dodatky

EurActiv zjistil, že více než polovina členských zemí má k návrhu legislativního balíčku, který upravuje fungování evropského telekomunikačního sektoru stále výhrady. Přestože se počátkem listopadu členské země s Evropským parlamentem po náročných jednáních dohodli na kompromisu, některé státy se nyní snaží balíček doplnit o nové dodatky.

Podle informací bruselské redakce EurActivu, se přinejmenším 14 členských zemí pustilo během uplynulých týdnů do vytváření nových dodatků, které by rády připojily ke kompromisnímu návrhu telekomunikačního balíčku, o němž má zítra (v úterý 24. listopadu) hlasovat Evropský parlament.

Dodatky k navrhované legislativě mají mít formu tzv. deklarací a mají se týkat dvou oblastí: používání tzv. cookies, s jejichž pomocí marketingová oddělení některých firem sledují chování uživatelů internetu, a plánovaného rozšíření legislativních pravomocí Evropské komise.

S návrhem legislativních změn v telekomunikačním sektoru přišla evropská exekutiva již na podzim roku 2007. Součástí balíčku jsou vedle návrhu na vytvoření telekomunikačního úřadu EU a posílení legislativních pravomocí Evropské komise také opatření zavádějící tzv. funkční rozdělení významných telekomunikačních společností (na dvě oddělení, z nichž jedno by se věnovalo správě sítí a druhé nabídce služeb) nebo způsob jakým se mají zájemcům přidělovat rádiové frekvence uvolněné díky přechodu z analogového na digitální vysílání.

Balíček si prošel složitým vyjednáváním, neboť obsahoval celou řadu sporných témat. A když už se v dubnu 2009 zdálo, že obě instituce dospěly ke kompromisu, smetl návrh kvůli výhradám v oblasti antipirátských opatření nečekaně ze stolu Evropský parlament (EurActiv 5.5.2009).

Nový kompromis, o němž mají zítra europoslanci hlasovat ve Štrasburku, vznikl po náročných jednáních počátkem listopadu (EurActiv 5.11.2009). Některé členské země se však i v této závěrečné fázi pokoušejí podobu legislativy na poslední chvíli ovlivnit.

Obavy z nových pravomocí Komise

Dodatek, který podle informací EurActivu připravilo Nizozemsko, odráží obavy z nových pravomocí Evropské komise. Nizozemské vládě se nezamlouvá opatření, díky němuž by evropská exekutiva získala právo kritizovat opatření přijatá národními regulačními orgány v reakci na problémy identifikované Bruselem.

Pokud by národní regulátoři na kritiku ze strany Komise do dvou let nijak nereagovali, mohla by evropská exekutiva přijmout právně závazné rozhodnutí, které by mělo významný dopad na provozovatele telekomunikačních služeb.

V nizozemském návrhu, do nějž měl EurActiv možnost nahlédnout, se píše, že by „národní regulátoři měli mít více pravomocí při zohledňování specifických okolností na trhu a nemělo by být možné, že Komise jejich jednání odmítne“.

Zdroj blízký Evropské komisi uvedl, že nizozemská vláda implikace balíčku pochopila správně, ale trval na tom, že navrhovaná procedura je z hlediska posilování jednotného telekomunikačního trhu EU zcela zásadní.

Dodal ještě, že rozhodnutí bude muset schválit také nově zřizovaný Evropský telekomunikační úřad (BEREC), který budou tvořit zástupci všech 27 národních telekomunikačních úřadů. Evropská komise tedy nebude rozhodovat sama, zdůraznil zdroj.

Ne všechny cookies jsou špatné

Svůj dodatek připravila i skupina 13 členských zemí (Velká Británie, Rakousko, Belgie, Estonsko, Finsko, Německo, Irsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Španělsko a Slovensko). Týká se tzv. cookies, s nimiž pracují marketingová oddělení některých firem, a která slouží ke sledování chování uživatelů internetu. Informace o nejčastěji navštěvovaných webových stránkách pak firmy využívají k cílené reklamě.

Návrh legislativy přitom počítá s tím, že společnosti, které cookies využívají budou před instalací do prohlížečů muset jejich uživatele požádat o svolení.

Podle nejmenovaného europoslance, který se telekomunikačním balíčkem zabývá, by deklarace členským zemím poskytla určitou volnost – provozovatelé telekomunikačních by podle něj nemuseli autorizaci vyžadovat pokaždé, když uživateli pošlou cookie.

Další kroky:

  • 24. listopadu 2009: Evropský parlament má přijmout konečné rozhodnutí o telekomunikačním balíčku;
  • Léto 2010: Má vzniknout nový Evropský telekomunikační úřad (BEREC).