Vyšší důvěra v ekonomiku doprovází oživení v eurozóně

Podle prosincového průzkumu je nálada evropských firem i spotřebitelů ohledně budoucího hospodářského vývoje optimistická jak v celé EU, tak i v eurozóně. Index zachycující náladu v ekonomice se již od poloviny loňského roku pohybuje nad dlouhodobým průměrem.

Index zachycující náladu v ekonomice sestavuje Komise na základě údajů o celkové hospodářské aktivitě v EU. Při jeho sestavování Komise vychází z odhadů a očekávání firem a spotřebitelů zjišťovaných pomocí dotazníků. Průzkum je veden odděleně ve čtyřech sektorech ekonomiky (průmysl, služby, stavebnictví, maloobchod) a mezi spotřebiteli.

Zatímco celkový index vzrostl meziměsíčně v prosinci o 0,6 bodu a dosáhl tak nejvyšší hodnoty za poslední rok, z podrobnějšího náhledu pro jednotlivé sektory je vidět, že nálada v jednotlivých sektorech není tak jednoznačně pozitivní. Zatímco v průmyslovém sektoru, maloobchodu a mezi spotřebiteli důvěra v ekonomiku rostla, v sektoru služeb a stavebnictví naopak poklesla.

Ani z pohledu jednotlivých států není vývoj indexu všude pozitivní. V celé polovičce členských států Unie dokonce poklesl. Pokles zaznamenaly téměř všechny velké evropské ekonomiky s výjimkou Německa a Španělska. V České republice index nálady v ekonomice vzrostl za poslední měsíc roku 2006 o 4,7 bodu. Pozitivní hodnoty dosahuje zejména růstem důvěry v sektoru služeb, zatímco dílčí indexy pro ostatní sektory spíše klesají nebo stagnují.

Růst důvěry v německou ekonomiku, která dosahuje nejvyšší hodnoty za posledních dvanáct měsíců a je nejvyšší v celé EU, je zajisté pozitivní zprávou. Největší evropská ekonomika přitom vykazuje oživení v počtu průmyslových zakázek a exportní aktivitě. Na druhé straně však v Německu stagnuje maloobchodní prodej.

To se však dá podle analytiků očekávat. Při hospodářském oživení nejprve roste domácí průmyslová produkce, export a teprve poté domácí poptávka. Růst německé ekonomiky je přitom velmi významný pro české firmy, pro něž německý trh představuje vysoký exportní potenciál.