Verhofstadt: Vytvořit kontury „ekonomického vládnutí“ by měla Komise

Předseda Aliance liberálů a demokratů Guy Verhofstadt se domnívá, že návrhy o struktuře a fungování připravovaného „ekonomického vládnutí“ by měla vypracovat exekutivní složka orgánů Unie, tedy Komise, a nikoliv skupina vedená předsedou Evropské rady Van Rompuyem.

Podle slov Guye Verhofstadta, lídra liberálů (ALDE), by příprava legislativního návrhu o podobě budoucího „ekonomického vládnutí“ měla připadnout na bedra Komise, a neměla by se jí tedy zabývat pracovní skupina Task force předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuyho.

„Práce předsedy Van Rompuyho je velmi užitečná, ale právo legislativní iniciativy má pouze Komise, není to úkol Parlamentu ani Rady. Task force si nemůže přisvojovat právo iniciativy, které náleží Komisi,“ uvedl Verhofstadt v rozhovoru pro EurActiv.

Vůdce liberálů potěšilo oznámení předsedy komise José Manuela Barrosa, že se chystá předstoupit s balíčkem návrhů o možné formě ekonomických pravidel již 29. září.

Komise vítá eurobondy

Verhofstadt  rovněž uvítal Barrosovu podporu myšlence eurobondů, s jejichž prodejem by se mohl zvýšit kapitál pro investice do infrastruktury. Stejné schéma totiž v roce 2009 Verhofstadt navrhoval ve své knize The Way Out of the Crisis (Cesta z krize – překlad redakce).

„Vzpomínám si, že když jsem minulý rok na plenárním zasedání mluvil o eurobondech, Komise se k tomu stavěla velmi negativně. Nyní to však zahrnuli do svého návrhu. Systém eurobondů již v omezeném rozsahu použila Evropská investiční banka, současný návrh by však měl znamenat mnohem širší využití,“ řekl Verhofstadt.

Země, které by se nechtěly novým pravidlům „ekonomického vládnutí“ podrobit, by podle lídra liberálů byly sankcionovány tím, že by nemohly čerpat výhody z navrhovaného systému eurobondů.

Jiné tresty za porušení pravidel Unie vidí Verhofstadt například v pozastavení hlasovacího práva, v omezení finančního toku ze strukturálních fondů nebo v jiném peněžním penalizování. Odmítá však myšlenku úplného vyloučení provinilého státu z Unie.

Nebezpečné škrtání

Šéf liberálů se vyjádřil i k návrhům některých států zkrátit unijní rozpočet až o 30%. Z jeho pohledu by takové škrty znamenaly omezení výzkumné činnosti a utrpět by mohly i cíle strategie růstu Evropa 2020.

„Snížení rozpočtu o 20 % nebo 30 % je předem ztracené. Ti, kteří si myslí, že je to možné, jsou snílci. Potřebujeme rozpočet, který bude postaven především na vlastních zdrojích. O konkrétní podobě budeme ještě diskutovat s Radou a Komisí,“ poznamenal šéf Aliance liberálů a demokratů.

Celý rozhovor s Guyem Verhofstadtem si můžete v anglickém jazyce přečíst zde.