Dohled nad bankami v EU: ve hře jsou různé varianty

Budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem; zdroj: WikimediaCommons.org; autor: DaveOinSF

Již příští měsíc má Evropská komise představit návrh na podobu jednotného bankovního dohledu, který by se měl stát základem připravované bankovní unie. O tom, jak by mohl dohled ze strany Evropské centrální banky fungovat, se v současné době vede řada debat. Diskutuje se například o tom, kolik pravomocí by měla ECB sdílet s národními úřady.

Jak velké pravomoci by měla mít Evropská centrální banka (ECB) v rámci připravovaného evropského bankovního dohledu? Komu by měla být v této otázce odpovědná? Měl by se dohled vztahovat pouze na země eurozóny nebo na celou Evropu? O těchto otázkách se v současné době vede na evropské úrovni živá debata, jak ukázaly dokumenty, které získala agentura Bloomberg.  

Dohled vykonávaný ECB nad evropskými bankami by se měl stát základem bankovní unie, na jejímž vytvoření se evropští lídři dohodli na červnovém summitu EU (EurActiv 29.6.2012). Měla by pomoci rozetnout „začarovaný kruh“ mezi bankami a vládami, ve kterém problémy jedněch prohlubují potíže druhých, a tak zastavit šíření krize v evropském bankovním sektoru.

Vytvoření bankovního dohledu by také mělo umožnit poskytování přímé podpory bankám z evropských záchranných fondů. Očekává se, že v září Evropská komise předloží konkrétní návrh na jeho podobu, aby mohl začít fungovat již od příštího roku (EurActiv 27.7.2012).

Jako první by měly být do nového regulačního režimu zařazeny ty evropské banky, kterým již vlády kvůli finanční krizi v eurozóně musely poskytnout pomoc, uvádí se ve zmíněných dokumentech.  

Více nebo méně dohledu?

Jak již bylo řečeno, v současné době se podle informací serveru Bloomberg debatuje o různých variantách bankovního dohledu.

Velká Británie například usiluje o to, aby ECB sdílela co nejvíce pravomocí s národními regulátory. Ke stejnému názoru se kloní i většina úředníků, kteří mají na starost ekonomickou politiku Unie. Také samotná centrální banka by prý dala přednost „lehčímu modelu“, který by umožnil přenechat běžný každodenní dohled nad většinou bank v rukou národních úřadů.  

Rozdílný názor mají úředníci, kteří pracují na pravidlech pro evropský finanční sektor. Podle nich by měla mít ECB větší pravomoci a dohlížet na všechny banky. Podle odpůrců tohoto přístupu by to ale mohlo poškodit její pověst a nezávislost.

„Od Komise bychom měli očekávat silný návrh, který by umožnil ECB vykonávat efektivní a přísný dohled a zachovat si nezávislost a dobrou pověst,“ prohlásil šéf centrální banky Mario Draghi minulý měsíc v Evropském parlamentu.

Komu se má ECB zodpovídat?

Všeobecná shoda panuje nad tím, že Evropská centrální banka by měla být za svá rozhodnutí v rámci bankovního dohledu veřejně odpovědná. Evropská komise by prý v tomto směru ráda udělila pravomoci Evropskému parlamentu. Jiní hráči by ale dali přednost tomu, aby na její kroky mohly dohlížet národní parlamenty a Evropská rada.

Debatuje se také o tom, jaký rozsah by měla bankovní unie mít. Velká Británie například podporuje takový model, v němž by pravidla platila pouze pro země platící eurem. Pouze ty by se také účastnily finanční pomoci bankám. Nizozemsko by naopak preferovalo, kdyby se na záchraně bank podílely všechny členské státy.

Amsterdam také požaduje, aby byly banky podrobeny stress testům, než budou moci dosáhnout na kapitál ze záchranných fondů.