V rozpočtu EU na rok 2013 chybí peníze, Komise to chce napravit

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane.

Evropská komise tento týden (27. března) požádala o dodatečné navýšení rozpočtu EU na rok 2013 o více než 11 miliard eur. V rozpočtu na letošek totiž není dostatek prostředků hlavně na financování kohezní politiky. Velká Británie už se proti navýšení rozpočtu ohradila, návrh se ale bude v Radě EU schvalovat kvalifikovanou většinou.

Na konci roku 2012 bylo k dofinancování politiky soudržnosti potřeba sáhnout do rozpočtu EU na rok 2013. Tyto prostředky teď chybí na pokrytí letošních výdajů. Evropská komise proto navrhuje doplnění rozpočtu o 11,2 miliard eur. Finance na rok 2013 (133,2 miliard eur) by se tak navýšily o 8,4 %.

Z toho by mělo jít 9 miliard na financování projektů z kohezní politiky a strukturálních fondů a něco přes 2 miliardy eur by mělo pokrýt nedostatky ve všech ostatních částech rozpočtu kromě administrativy.

Komisař pro finanční plánovaní a rozpočet Janusz Lewandowski návrh na navýšení předložil s tím, že v posledních letech byla výše schváleného rozpočtu EU vždy nižší než reálné potřeby členských států. Vznikl tak podle něj „efekt sněhové koule“, kdy byla část plateb vždy čerpána z rozpočtu na následující rok.

„Ani jeden cent z dodatečných peněz, o které jsme dnes požádali, nepůjde do institucí EU, pouze to Unii umožní zaplatit svůj podíl na vědeckých a infrastrukturních projektech, o jejichž zahájení rozhodly členské státy už v minulosti,“ vysvětlil Lewandowski smysl návrhu.

To potvrzuje sociálnědemokratický europoslanec Vojtěch Mynář (S&D). Na vině podle něj totiž není špatné hospodaření EU, ale neochota členských států plnit své smluvní závazky. „Je paradoxní, že vlády žádají proplacení dotací, které již odešly příjemcům, a zároveň odmítají do společného rozpočtu dodat prostředky v odpovídající výši,“ domnívá se Mynář.

Komise s návrhem na doplnění přichází v souladu s dohodou, jež byla při schvalování rozpočtu na rok 2013 uzavřena mezi třemi hlavními institucemi EU – Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. V té bylo dodatečné navýšení rozpočtu o chybějící prostředky přislíbeno.

Podmínka Evropského parlamentu

Navýšení rozpočtu na rok 2013 má však i další význam. Evropský parlament jím totiž podmínil svůj souhlas s víceletým finančním rámcem 2014-2020. Návrh, na kterém se v únoru dohodla Evropská rada (EurActiv 8.2.2013), europoslanci v polovině března drtivou většinou odmítli (EurActiv 13.3.2013).

Někteří europoslanci už ale současný návrh dodatečného rozpočtu kritizují. Dluh, který proplacením pohledávek z roku 2012 v aktuálním rozpočtu vzniknul, totiž činí 16,2 miliard eur. Komise tedy požaduje pouze částečné vyrovnání.

Návrh proto zpochybňuje i česká europoslankyně za ČSSD Zuzana Brzobohatá (S&D). „Je otázkou, zda navržená částka bude dostatečná. V této souvislosti bych podtrhla, že je nutné uhradit všechny závazky z minula tak, abychom do nového programovacího období 2014-2020 vstoupili s ‚čistým štítem‘,“ uvedla.

Předseda rozpočtového výboru Evropského parlamentu Alain Lamassoure (EPP) upozornil, že pouze částečné vyrovnání dluhu může ohrozit solventnost EU v roce 2013. „Hrozí, že EU vyčerpá své fondy před koncem roku 2013. To je zakázáno smlouvami EU a Parlament nepřipustí deficit,“ řekl Lamassoure. Podle něj se tím také snižuje důvěryhodnost EU.

„Naprosto nepřijatelné“ pro Británii

Ještě před hlasováním v Evropském parlamentu je ale na řadě ve schvalování Rada EU. Ta bude o návrhu na doplnění rozpočtu rozhodovat kvalifikovanou většinou, žádný stát ho proto nemůže vetovat.

Velká Británie ale přesto už prostřednictvím svého náměstka ministerstva financí Grega Clarka předeslala, že s navyšováním rozpočtu nesouhlasí. Clark totiž požadavek Komise označil za „naprosto nepřijatelný“ v době, kdy se většina členských států obtížně snaží snižovat své veřejné výdaje.

Navýšení rozpočtu by přitom mělo umožnit proplacení projektů všem regionům, městům, firmám či nevládním a vzdělávacím institucím, které čerpají ze strukturálních fondů a kohezní politiky. To se týká i britských subjektů.

Komise také nedávno předložila další návrh na doplnění rozpočtu na rok 2013, a to v souvislosti s plánovaným přístupem Chorvatska (EurActiv 15.3.2012). V tomto případě se ale jedná o poměrně malou částku (0,4 %), samo Chorvatsko navíc do rozpočtu přispěje.