Úspěšný test ještě neznamená, že bankám nic nehrozí

Londýnské City; zdroj: WikimediaCommons.org.

To, že banky projdou zátěžovými testy, ještě neznamená, že jsou z průšvihu venku, upozornil včera místopředseda evropského orgánu pro dohled nad makroekonomickou stabilitou finančního sektoru (ESRB) a guvernér Bank of England Mervyn King. Výsledky celoevropských testů, které zkoumají odolnost bank proti poklesům HDP a propadům cen aktiv, mají být známy v červnu.

Banky, které úspěšně projdou zátěžovými zkouškami testujícími jejich odolnost proti dalším hospodářským šokům, nemůžeme ignorovat ani na ně zapomínat. Těžké časy je ještě čekají, řekl Mervyn King během včerejšího slyšení v Evropském parlamentu.

Zátěžové testy se často interpretují ve smyslu prošel-neprošel. To ale podle místopředsedy Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) „není nejšťastnější“.

King upozornil, že příští čtyři roky nebudou pro bankovní sektor žádnou procházkou růžovým sadem.

Národním orgánům pak připomněl, že případné plány rekapitalizace ohrožených bank musí připravit dříve, než dojde ke zveřejnění výsledků zátěžových testů. Ty mají být známy začátkem června.

Organizací testů je na evropské úrovni pověřen nový orgán pro dohled nad bankovním sektorem – Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Ten také banky požádal, aby své rozvahy otestovaly proti možnému poklesu HDP o 0,5 % a 15% poklesu akciových trhů. K úspěšnému absolvování testů budou banky muset prokázat, že jsou schopné udržet poměr základního kapitálu k celkovým aktivům (Tier 1 capital ratio) na úrovni 5 %.

Loňské kolo zátěžových testů doprovázela ze strany odborníků značná kritika. Experti upozorňovali, že kritéria jsou příliš měkká a cílem zátěžových testů je (spíše než zjistit skutečný stav ohrožení) uklidnit situaci na finančních trzích. Nelíbilo se jim například, že banky nebyly testovány na horší scénáře vývoje, například na 50% pokles cen na trhu s nemovitostmi. Kritika se tehdy snesla také na německé banky, které odmítly přiznat, kolik mají v aktivech státních dluhopisů (EurActiv 26.7.2010).

Andrea Enria, šéf EBA a druhý místopředseda ESRB, se ale včera snažil skeptiky ujistit, že nové stress testy fungovat budou. Připomněl, že výsledky národních zátěžových testů budou letos vůbec poprvé v historii EU vzájemně posuzovat zástupci národních orgánů dohledu. Jinými slovy, zástupci národních orgánů budou poprvé hodnotit výsledky testů provedených v ostatních zemích EU.

Enria během slyšení v Evropském parlamentu uvedl, že se zástupci ESRB tento týden setkají s technickými experty pověřenými analýzou výsledků, které shromažďuje EBA.

Všechny instituce odpovědné za analýzu zátěžových testů (EBA, ESRB, ECB a národní orgány dohledu) jsou vázány mlčenlivostí. King ovšem připustil, že se někteří politici mohou ocitnout v pokušení pustit některé výsledky předčasně do médií. Důsledky pak podle něj mohou být zničující.

Banky, které by zátěžovými testy neprošly, podle Enrii dostanou šest měsíců na přijetí „nápravných opatření“. Pokud by banky nejednaly, EBA je připravena „vážně posoudit využití nástrojů, které má k dispozici“, uvedl.