Unie si posvítí na fondy z ciziny. Máme se bát o penze?

Zdroj: Wikipedia

Švédské předsednictví se podle včera zveřejněného dokumentu chystá omezit aktivity mezi soukromými fondy se sídlem v Evropě a těmi ze zahraničí. Návrh má doplnit nová pravidla Komise pro regulaci fondů, která zástupci tohoto odvětví označují za nepřijatelná. Manažeři penzijních fondů navíc upozorňují, že nová směrnice bude mít negativní dopad na jejich výnosy, a tedy i vyplácené důchody.

Souvislosti:

Evropská komise navrhla v dubnu tohoto roku nová pravidla upravující činnost tzv. alternativních investičních fondů – AIF (zajišťovací–„hedgeové“, soukromé kapitálové, nemovitostní, komoditní, fondy pro investice do infrastruktury atd.), která zahrnují jejich povinnou registraci a zveřejňování podrobných údajů o činnosti. Cílem má být zabránění novému ohrožení evropského finančního systému.

Háček je ovšem v tom, že nové regule se nevztahují přímo na zmíněné fondy (spravují podle Komise v současnosti asi dva biliony eur), ale jen na jejich manažery, kteří jsou odpovědni za klíčová rozhodnutí. Podle kritiků tak připravované „utažení regulačních šroubů“ nezabrání fondům v tom, aby dál prováděly řadu rizikových aktivit, které jsou mnohými odborníky a politiky považovány za jeden ze spouštěcích mechanismů loňské finanční krize.

„Přestože správci AIF nebyli příčinou krize, ocitá se odvětví kvůli nedávným událostem pod vážným tlakem. Rizika spojená s jejich činnostmi se v posledních měsících projevila v odvětví správců AIF a v některých případech mohla přispět k otřesům na trzích,“ dočteme se v důvodové zprávě směrnice o správcích alternativních investičních fondů.

Témata:

Nový návrh z dílny švédského předsednictví má evropským manažerům fondů zakázat obchody s fondy mimo Unii, pokud nebude splněna jedna z následujících podmínek: cizí fond povede občan Unie nebo bude mít daná země dohodu o sdílení informací se státy EU.

O pravidlech regulujících fondy se tento týden bouřlivě diskutovalo také na půdě Evropského parlamentu, kde zástupci dotčeného byznysu po zákonodárcích požadovali, aby určili, co přesně mohou fondy pocházející z mimoevropských států v Unii podnikat.

Zmíněný návrh švédského předsednictví velmi pravděpodobně nepotěší manažery unijních fondů, kteří si stěžují, že podobné restrikce výrazně omezí obchody s neevropskými partnery. Například Kris Douma z nizozemského penzijního fondu MN Services uvedl, že penzijní fondy potřebují mnohem flexibilnější mechanismy. Jejich financování by totiž jinak bylo vážně ohroženo, varoval Douma s tím, že v případě MN Services pochází od neevropských investorů asi třetina financí.

Ztratíme důchody?

Ve zmíněné směrnici se sice uvádí, že „by se neměla vztahovat na správu penzijních fondů“, ale jen na AIF (viz výše), podle některých studií by na ně ovšem mohla mít dost drtivý dopad.

Jak je to možné? Například ve zprávě britské konzultační firmy Charles River Associates (v aj zde) se dočteme, že evropské penzijní fondy (kontrolující nyní aktiva v hodnotě asi pěti bilionů eur) by si v důsledku aplikace nové směrnice musely seškrtat zisky minimálně o 1,5 miliardy eur ročně (výnosy pro budoucí důchodce by se snížily asi o pětinu). Víc než polovina z nich totiž využívá fondů AIF, kterým chce Unie výrazně omezit investiční možnosti (podle studie u zajišťovacích fondů a fondů soukromého kapitálu minimálně o třetinu).

Ve světle těchto čísel se asi nikdo nemůže divit, že velké evropské penzijní fondy vytáhly proti směrnici do boje. Například Gerben Everts z Algemene Pensioen Groep  (APG) tento týden europoslance upozornil, že si Evropa v současné finanční situaci implementaci směrnice nemůže dovolit. Podle něj by měla Komise návrh stáhnout z projednávání a znovu a lépe posoudit jeho dopady. Everts Varoval, že směrnice bude mít „ohromné dopady na evropské důchody a důchodce“.

 „Se stárnoucí populací, nízkým makroekonomickým růstem, vysokou nezaměstnaností, nutností splácet vládní dluhy a číhající inflací je nová směrnice něco, co si Evropa opravdu nemůže dovolit,“ řekl Everts v úterý europoslancům a postěžoval si, že penzijní fondy neměly možnost s Komisí spolupracovat na přípravě směrnice.

S názorem manažerů penzijních fondů souhlasí i britská konzervativní europoslankyně Vicky Ford, která uvedla, že „v čase rostoucí důchodové krize a stárnutí populace“ se musí evropští politici vyvarovat dalšího zatěžování penzijních fondů.

Další kroky:                                                                                                             

  • Prosinec 2009: Parlament bude projednávat dodatky ke směrnici o AIF.
  • Duben 2010: Parlamentní komise pro měnové otázky bude hlasovat o zprávě hodnotící tyto dodatky.