Summit přiživil obavy z “dvourychlostní Evropy”

zdroj: Rada EU.

Krátce před zahájením včerejšího bruselského summitu proběhlo několik oddělených schůzek mezi nečlenskými zeměmi eurozóny. Komentátoři se neubránili spekulacím, zda se v evropské sedmadvacítce nezačíná opravdu rýsovat „dvourychlostní Evropa“.

Ještě před vypuknutím samotného vrcholného setkání zástupců všech členských zemí a institucí EU se konaly dvě oddělená setkání.

Ke svolání jedné takové předsummitové porady nečlenských zemí eurozóny vedly hlavně země střední a východní Evropy (bez účasti Dánska, Švédska a Velké Británie) obavy z toho, že záchranné mechanismy eurozóny by mohly odčerpat část prostředků z kohezní politiky do zadlužených zemí, jako je Řecko nebo Itálie, a také obavy, že tyto postižené státy by nebyly v takovém případě kompenzovány.

Druhé setkání, které se již účastnili všichni nečlenové eurozóny, se točilo kolem možnosti budoucích úprav v zakládajících smlouvách EU, na nichž se lídři EU dohodli na nedělním summitu (EurActiv 21.10.2011).

„Všichni sdílíme podobné obavy z toho, co by se mohlo stát v souvislosti s další fiskální konsolidací eurozóny. Mohlo by to zahrnovat jakési nové ´ministerstvo´nebo ´komisaře či správce´, který by dohlížel na chod eurozóny,“ sdělil nejmenovaný zdroj EurActivu.

Dodal, že i když je třeba takový „ministr“ nutný, „potřebujeme se ubezpečit, že myšlenka funguje efektivně v rámci evropské sedmadvacítky bez toho, aniž by to narušilo širší rozhodovací pravomoci EU“.

Vedle těchto setkání proběhla také oddělená bilaterální jednání delegace Spojeného království se Švédskem, Dánskem a Českou republikou. Zdroje hovoří o tom, že obsahem těchto schůzek byla stejná témata, o kterých se diskutovalo na jednání nečlenských zemí eurozóny.

Poté, co se vrátil z obou schůzek, vysoce postavený diplomatický zdroj, který si nepřál zveřejnit jméno, EurActivu prozradil, že ve většině probíraných otázek zúčastněné země našly shodu.

„Jednou věcí, na které jsme se všichni shodli, je fakt, že bychom neměli v žádném případě vytvářet ´blok´ nečlenských zemí eurozóny,“ uvedl.