Summit EU: Na záruky pro mladé půjde 8 miliard eur

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy; Zdroj: Rada EU.

Na summitu EU v Bruselu včera (27. června) představitelé států podpořili řadu opatření pro boj s vysokou nezaměstnaností mladých lidí. Hlavním nástrojem mají být záruky pro mladé, které budou mít k dispozici celkem asi 8 miliard eur. Část pokryjí i nevyužité prostředky strukturálních fondů.

Lídři EU se shodují na tom, že mladí lidé byli tvrdě zasaženi dopady hospodářské krize. Ta způsobila, že velká část z nich se po ukončení vzdělávacího procesu ocitla bez práce a míra nezaměstnanosti mládeže v Evropě nyní dosahuje rekordních úrovní.

Krátce před začátkem summitu zástupci Parlamentu, Rady a Komise oznámili, že našli kompromis ohledně příštího víceletého finančního rámce (EurActiv 27.6.2013). Součástí rozpočtu má být i Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Ta byla včera oproti původnímu únorovému návrhu víceletého rozpočtu navýšena z 6 na 8 miliard eur. V rámci felxibility rozpočtu na ni totiž totiž budou přesouvány nevyužité prostředky z dalších částí rozpočtu.

„Flexibilita znamená, že ve výsledku budou prostředky Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí vyšší než původně plánovaných 6 miliard eur. Podle odhadů by to mělo být 8 miliard a to je dobrá zpráva,“ uvedl po skončení včerejších jednání předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

Z iniciativy budou financovány tzv. záruky pro mladé, které by měly lidem mladším 25 let do čtyř měsíců od ukončení vzdělání nebo ztráty zaměstnání zajistit další vzdělání, novou práci nebo stáž (EurActiv 28.5.2013).

Prostředky na záruky budou moct čerpat  regiony, kde nezaměstnanost mladých přesahuje 25 %. Aby tento systém byl efektivní, musí být podle členských států implementován co nejrychleji. Dohodly se proto na tom, že 6 miliard bude k dispozici už v příštích dvou letech (tzv. frontloading).

Státy, které budou tyto prostředky čerpat, by potom měly přijmout plány na řešení nezaměstnanosti mládeže do konce tohoto roku. Ostatní země by je měly následovat v průběhu roku 2014.

Pomáhat budou i strukturální fondy

Problém mladých lidí bez práce by se pak podle včerejších závěrů Evropské rady měl promítnout i do dalších oblastí. Při implementaci strukturálních fondů bude kladen důraz právě na zaměstnanost mládeže, třeba i prostřednictvím zmíněného přesunu prostředků, které nebudou využity.

Hlavní roli by v tomto ohledu měl hrát Evropský sociální fond, a to podporou vytváření pracovních míst pro mladé lidi. Do boje s nezaměstnaností mladých se zapojí i Evropská investiční banka. Dalším nástrojem by pak mělo být zvýšení mobility mládeže pomocí programů „Tvoje první práce přes EURES“ nebo Erasmus +.

Přes všechny tyto snahy ale Evropská rada zdůraznila, že členské státy musí jednat samy, a to tím, že budou reformovat své vzdělávací systémy a trh práce. „Politiky zaměstnanosti jsou hlavně odpovědností národních vlád s tím, že Evropská unie je v jejich snahách podporuje,“ řekl včera Van Rompuy. Lídři států by si proto měli mimo jiné vyměňovat své zkušenosti a nejlepší praktiky.