Studie: Platit v hotovosti není zadarmo

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: nongpimmy.

Hotovostní platby mají podle vědců z berlínské univerzity vyšší náklady než platby debetními a kreditními kartami. Používání hotovosti prý každého německého občana přijde na přibližně 150 eur. Studie, která se náklady hotovostních plateb zabývala, byla zveřejněna minulý týden v Bruselu.

Platba hotovostí v obchodě či například u kadeřníka či v restauraci se neobejde bez nákladů. Jak zjistila nedávno zveřejněná studie profesora Jense Kleinea ze Steinbeis University v Berlíně, náklady spojené s užíváním hotovosti jako platebního prostředku stojí každého Němce kolem 150 eur ročně. 

Kleineho tým spočítal, že celkové soukromé náklady hotovostních plateb ve Spolkové republice dosahují 12,5 miliard eur ročně a zahrnují v sobě náklady spojené s výrobou, přepravou, pojištěním, manipulací nebo zabezpečením. Největší břemeno podle vědců nesou obchodníci (6,7 miliard eur), následují je banky (4,5 miliard eur) a pak spotřebitelé (1,3 miliard eur). 

Snižte náklady 

I přesto, že peníze představují fenomén starý několik tisíciletí a jsou v současnosti nejsnadněji dostupným platebním prostředkem, v poslední době roste počet platebních transakcí, které proběhnou pomocí elektronických platebních karet. 

„Používání hotovosti, které je ve stále mnoha zemích Evropy významné, s sebou nese vysoké náklady. Jsme přesvědčeni, že inovace v podobě elektronizace plateb bude mít za následek nejen vyšší transparentnost transakcí, ale bude to i nákladově efektivnější způsob platby. A to z pohledu všech účastníků,“ komentoval výsledky studie Javier Perez, prezident společnosti Mastercard Europe, která vznik studie finančně podpořila. 

Vědci se v dokumentu věnují i možnostem, jak země mohou snížit počet transakcí uskutečněných pomocí hotovosti. Jedná se například o zavedení limitů pro hotovostní transakce převyšující určitou částku či omezení, případně úplný zákaz hotovostních plateb za cigarety nebo třeba při nákupu zboží v automatech. 

„Aby se náklady platebního systému opravdu snížily, jednotlivci musí pochopit skutečné náklady různých platebních metod,“ uvedl autor studie profesor Kleine. 

Dokument byl publikován krátce před zveřejněním návrhu nové směrnice o platebních službách na vnitřním trhu EU, které se očekává v červenci (více EurActiv 23.5.2013).