Společensky odpovědných podniků přibývá, příspívají k tomu i fondy EU

zdroj: NAM system, a.s.

České firmy stále častěji využívají prostředky z fondů EU na projekty, které nerozvíjejí pouze jejich podnikání, ale i přispívají i k regeneraci okolí či přilehlé městské zeleně. Jednou takovou firmou je i havířovská společnost NAM system, která zrekonstruovala chátrající historickou budovu a kromě toho část investice věnovala na opravu okolních objektů, chodníků a příjezdových cest.

Vystavět sídlo firmy takříkajíc na zelené louce je bezpochyby úkol časově i finančně náročný, pustit se do rekonstrukce zchátralé historické budovy ale není o nic snadnější.

Havířovská firma vyrábějící pulty centrální ochrany, které nabízí například bezpečnostním agenturám, městské policii, hasičským záchranným sborům či taxislužbám, se rozhodla, že podobný projekt zkusí. Investovala do rekonstrukce původní historické stavby měšťanské školy z 20. let minulého století. Budova se nachází na okraji města Havířov, v částí s názvem Prostřední Suchá.

Projekt Rekonstrukce objektu pro společnost NAM system, a.s. je jedním z vítězů letošního ročníku Podnikatelského projektu roku 2012, který pořádá agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

V rámci soutěže jsou oceňovány projekty, které získaly finanční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Zmiňovaný projekt zvítězil v kategorii Nemovitosti.

Stabilní zázemí

„Pronajaté a stísněné prostory, ve kterých firma původně sídlila, nás velmi limitovaly. Řešili jsme problémy s kapacitou, neměli jsme vhodné reprezentativní místnosti pro návštěvy, a také jsme bojovali s nedostatečnou údržbou ze strany majitele kanceláří,“ vzpomíná na dobu, kdy se zrodilo rozhodnutí přeměnit chátrajícího budovu na okraji města v reprezentativní sídlo společnosti, Jiří Tomčala, předseda představenstva a ředitel společnosti.

Kvůli neustálému stěhování celé společnosti, které se podepsalo na jejím chodu a bylo i časově a finančně náročné, vedení společnosti v roce 2009 investovalo do nového sídla. Podle Tomčaly bylo hlavním cílem vytvořit pro zaměstnance stabilní zázemí a příjemné pracovní prostředí. 

„Díky kvalitě původní stavby ze začátku minulého století, a také inovativnímu architektonickému návrhu, se nám podařilo vytvořit moderní stavbu a zároveň zachovat původní prvky,“ sdělil redakci. 

Jak již bylo řečeno, společnost se neomezila pouze na rekonstrukci historické budovy, ale pustila se i do kultivace okolního prostředí. Zrenovovat cennou budovu a nechat kolem ní rozbité cesty a skládku prý nebylo řešením. „Budova i její okolí nebyly v dobrém stavu. Od začátku jsme proto počítali s tím, že část investice půjde také do okolních objektů, do zeleně, chodníků a příjezdových cest,“ vysvětluje Tomčala, který je přesvědčen o tom, že pokud by společnost nezasáhla, dříve či později by byla budova zbourána. 

Snížení  nezaměstnanosti v regionu 

Projekt společnosti, která vznikla již v roce 1991 a jejíž obrat dosahuje 40-50 milionů korun ročně, oceňuje i Magistrát města Havířov.  

„Hodnotíme to pozitivně, protože soukromé společnosti nám takto pomáhají zatraktivnit vzhled města a jeho okrajových částí, což je samozřejmě velmi důležité a přínosné,“ řekla redakci Eva Wojnarová z tiskového oddělení Magistrátu. 

Jak připomíná ředitel společnosti NAM system, a.s. Jiří Tomčala, nové firemní sídlo na okraji velkého města skýtá i určité výhody. Jeho poloha je totiž vhodná pro zaměstnance nejen z Havířova, ale i z nedaleké Orlové, Karviné a Ostravy. 

„Vzhledem k dynamickému rozvoji naší společnosti jsme jedním z nejperspektivnějších zaměstnavatelů pro okolní obce a města,“ řekl redakci. Nové sídlo, které v sobě kloubí moderní a původní prvky, místní obyvatelstvo zaujalo, a bez povšimnutí nezůstalo ani na straně médií. 

„Pociťujeme, že nám to pomáhá i při náboru nových lidí,“ uvedl Tomčala. Při nedávném výběrovém řízení na pozici obchodního asistenta se prý přihlásilo téměř 500 uchazečů. „A to je i na náš region vysoké číslo,“ zdůraznil. 

Inspirace pro další 

Medializace podobných projektů je důležitá i podle Adély Tomíčkové, ředitelky odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest. „Soutěž Podnikatelský projekt roku si mimo jiné klade za cíl inspirovat firmy z řad malých a středních podniků v uskutečnění jejich podnikatelských plánů,“ napsala EurActivu. „Na již zrealizovaných projektech záměrech mhou budoucí žadatelé vidět konkrétní výsledky, a čerpat tak inspiraci pro vlastní projekty,“ dodala. 

Ukazovat příklady smysluplných společensky odpovědných projektů je nutné i podle Petera Sokola z CSR Consult. „Z těchto příkladů je zřejmé, že propojení firem a společenských problémů může být přínosné pro obě strany a že nejde jen o části zisku pro dobro společnosti,“ řekl redakci. 

Sokol je navíc přesvědčen, že Česká republika je co do rostoucího počtu společensky odpovědných firem na dobré cestě. „V posledních deseti letech určitě přibylo firem, které se hlásí ke společenské odpovědnosti. Do této oblasti se vejde skoro všechno – od obecných filantropických aktivit až po strategické koncepce propojující podnikání firmy a řešení konkrétního společenského jevu,“ dodal. Jak velkou roli v tom ale hrají dotace z EU je ale podle Sokola velmi těžké posoudit. 

S tím částečné souhlasí i Jiří Tomčala. „Naše společnost měla v záloze dostatek finančních prostředků na to, aby dokázala nemovitost koupit a začít s rekonstrukcí,“ řekl. Hlavním přínosem podpory ze strukturálních fondů EU tak podle ní byla možnost realizovat rekonstrukci bez úvěru. 

„Díky tomu, že je společnost v dnešní obtížné době bez finančních závazků, zvyšuje se její finanční jistota sebevědomí na trhu. Můžeme tak i nadále investovat prostředky do inovativních projektů a do rozvoje firmy,“ vysvětlil EurActivu.