Severské země vážně uvažují o euru

Dánský premiér Anders Fogh Rasmussen prohlásil, že uspořádá v roce 2011 referendum o přijetí jednotné evropské měny, která by měla být výhodnou alternativou v době finanční krize. Dánské „ano“ pro euro by mohlo přimět k jeho přijetí i Švédy nebo dokonce Brity.

Souvislosti:

Dánsko, které se připojilo k Unii v roce 1973 spolu s Velkou Británií a Irskem, uspořádalo k otázkám týkajícím se evropské integrace celkem pět referend. Více než pět miliónů obyvatel této země se na Unii a její předchůdce vždy dívalo s konzervativní skepsí. Dánové zasadili největší ránu evropské integraci v roce 1992, kdy odmítli Maastrichtskou smlouvu. O rok později však schválili její upravenou verzi, kde si vymínili, že si zachovají plnou kontrolu nad měnovou politikou, bankovnictvím, obranou i některými občansko-právními otázkami (Dánové např. odmítli koncept „unijního občanství“).

K přijetí společné evropské měny se Dánové vyjadřovali naposledy v roce 2002, kdy ji odmítli těsným poměrem 53% ku 47% a ponechali si tak dánskou korunu. Ze severských zemí přijalo euro pouze Finsko – Švédové mu řekli „ne“ v roce 2003 a Norové, jak známo, nejsou ani členskou zemí sedmadvacítky, natož aby usilovali o jednotnou evropskou měnu.

Témata:

Předseda vlády Dánska Anders Fogh Rasmussen na sjezdu Evropských liberálních demokratů minulý týden  ve Stockholmu pro EurActiv řekl, že „finanční krize jasně ukázala, jakou cenu jeho země platí za vlastní měnu“. „Rozhodnutí učiněná státy eurozóny mají na Dánsko přímý efekt, ale to je při tom nemůže ovlivnit,“ vysvětlil Rasmussen a dodal, že hodlá v roce 2011 k této otázce znovu uspořádat referendum.

Dánové podle svého premiéra na korunu doplatili např. minulý týden, kdy byla jejich centrální banka nucena zvednout úrokové sazby. Dánská národní banka navíc musela přijmout v součinnosti s ECB speciální opatření, která mají zabránit razantnímu poklesu hodnoty jejich měny. I přes to, že Rasmussen je horlivým obhájcem eura, trvá na tom, že takový zásadní krok musí Dánové odsouhlasit v referendu.

Švédští delegáti kongresu vyjádřili přesvědčení, že souhlasné stanovisko Dánů by mohlo přispět k rychlému přijetí eura i v jejich zemi a dokonce v tradičně konzervativní Británii. Ve Švédsku ovšem podpora přijetí společné měny v rámci vládnoucího kabinetu není jednomyslná – ze čtyřčlenné koalice zůstává stále jedna strana (centristé) v opozici vůči euru. Není proto pravděpodobné, že se Švédsko dočká referenda o této otázce ještě před vypšením mandátu nynější vlády.

O přijetí eura se v poslední době horlivě diskutuje i u nás – prosazují ho především exportéři, které poškozuje až donedávna zpevňující koruna, a také většina ekonomů, kteří jsou přesvědčeni, že kursová volatilita (z velké části způsobená spekulativními operacemi) do značné míry poškozuje české hospodářství.