Přeshraniční elektronický obchod v EU stále vázne, tvrdí europoslanec

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Naypong.

Přeshraniční nákup zboží a služeb přes internet v EU stále naráží na překážky. Podle zprávy španělského europoslance, kterému se v tyto dny věnoval výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, za téměř 70 % neúspěšnými nákupními transakcemi stojí problémy s doručováním zásilek.

Nakupování přes internet je mezi evropskými spotřebiteli stále oblíbenější. V EU dosahuje objemu 250 miliard eur a v celoevropském měřítku zaznamenává každoroční desetiprocentní nárůst.  

Jiné je to ale v případě přeshraničního online obchodování. Jak ukazují statistiky Evropské komise z roku 2009, jeden ze tří evropských spotřebitelů si zakoupil alespoň jednu věc přes internet. Pokud ale šlo o přeshraniční obchod, učinilo tak pouze 7 % spotřebitelů, i přesto, že o tom většina uvažovala. 

„Meziroční nárůst přeshraničního elektronického obchodu se zdaleka nepřibližuje míře růstu vnitrostátního elektronického obchodu,“ upozornil novináře český europoslanec Edvard Kožušník (ECR). 

Důvodem je stálá roztříštěnost evropského vnitřního trhu, který dnes a denně naráží na nejrůznější překážky. Podle španělského europoslance Pabla Aríase Echeverríi (EPP), který je autorem zprávy, o níž jedná europoslanecký výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), největší problémy souvisí s doručováním zboží a služeb. 

Důvodem jejich nedoručení jsou podle španělského europoslance například neočekávané vysoké náklady na doručení nebo dlouhé doručovací lhůty. Takto prý skončí až 70 % elektronických nákupních transakcí. 

Ve Echeverríově zprávě se také dočteme, že k 61 % přeshraničních transakcí vůbec nedojde, protože elektronické obchody nedodávají do země zákazníka. Další překážku pak tvoří nedůvěra spotřebitelů. I přesto, že téměř polovina domácností ve členských zemích EU má vysokorychlostní připojení k internetu, jen 12 % uživatelů se cítí bezpečně, pokud má provést platbu přes internet (například platební kartou).

„K tomu, aby všichni evropští spotřebitelé a maloobchodníci mohli profitovat ze společného elektronického trhu a měli v něj větší důvěru, je nutné rychlé zlepšení právních předpisů EU,“ uvedl Echeverría, podle něhož je třeba, aby došlo k přezkoumání současného právního rámce pro dohody o distribuci, pravidel pro obchodní známky a předpisů pro služby a spotřebitele.

„S ohledem na potřeby spotřebitelů se domnívám, že se jedná o kvalitní návrh, který se zabývá většinou identifikovaných problémů,“ komentovala zprávu česká europoslankyně Olga Sehnalová (S&D), která je její stínovou zpravodajkou. Mezi zmíněné problémy podle ní patří zvýšení kvality poskytovaných služeb, posílení transparentnosti, snazší dostupnost a rychlost či problematika vysokých cen. 

„Pro zvýšení kvality služeb je nutné mít k dispozici fungující a efektivní možnosti řešení problémů s doručováním, a proto budu chtít posílit výčet stávající legislativy o směrnici o alternativním řešení sporů, která se na sektor doručování zásilek plně vztahuje,“ řekla europoslankyně EurActivu s tím, že prostor pro zlepšení spatřuje například u systému pro sledování zásilek.  

„V prvé řadě bychom měli vyvinout tlak na Komisi, aby začala důsledně vynucovat směrnici o službách na vnitřním trhu. Její nedostatečná aplikace a různá národní specifika a překážky ochranářského charakteru jsou hlavním důvodem, proč nedostatečně funguje trh s přeshraničním doručováním v elektronickém obchodu,“ myslí si její kolega z ECR Kožušník. 

Pokud by se podařilo odstranit hlavní překážky a zároveň zjednodušit proces reklamací a vrácení koupeného zboží, evropský trh přeshraničního e-obchodu má podle jeho slov potenciál až čtyřnásobného růstu.