Poslanci chtějí silnější bič na státy s vysokými deficity

Zdroj: Evropský parlament.

Automatičtější sankce za porušování rozpočtové kázně a pokuty pro státy, které by, podobně jako v minulosti Řecko, falšovaly své statistiky. To jsou některé z připomínek, které v noci na dnešek schválili poslanci v hospodářském výboru Evropského parlamentu. Socialisté a Zelení ale dohodu odmítli podpořit, což Parlament před dalším jednáním s Radou EU oslabuje.

Poslanci hospodářského výboru EP mají za sebou čtyřhodinový schvalovací maratón ke změnám pravidel hospodaření v eurozóně. Takzvaný šestibodový plán mimo jiné upravuje sankce za porušování Paktu stability a růstu a původně jej připravila Evropská komise ve spolupráci s task force Hermana Van Rompuyho. Jeho úkolem je do budoucna zabránit opakování rozpočtových excesů, které stály na počátku dluhové krize v eurozóně.

Členové výboru se ovšem na změnách shodli pouze těsnou většinou, protože socialisté (kteří jsou druhou největší silou v Evropském parlamentu) a Zelení s řadou reformních návrhů nesouhlasili.

Pokud by se poslancům podařilo své pozměňovací návrhy při jednáních s členskými státy (Radou) nakonec prosadit, oslabily by se tím pravomoci vlád ve prospěch Evropské komise.

Členské státy o uplatnění sankcí při nadměrném schodku veřejných financí v minulosti rozhodovaly samy a jejich aktivace tak závisela na politických dohodách. Také proto mohly státy jako Francie nebo Německo Pakt stability a růstu beztrestně (a opakovaně) porušovat. Důvěryhodnost Paktu to ale velmi oslabovalo.

Hlavní slovo Komisi

Poslanci ale nyní prosazují automatičtější (a rychlejší) spuštění sankčního mechanismu. Zatímco členské státy požadovaly, aby k sankcím mohlo dojít až po dvojím doporučení ze strany Evropské komise, Parlament chce státy potrestat již ve chvíli, kdy nebudou respektovat první doporučení.

Pokutám by se členské státy mohly vyhnout pouze v případě, že v Radě seženou kvalifikovanou většinu. Tomuto postupu se říká také „obrácená většina“ a spočívá v tom, že sankce, kterou Komise navrhne, bude považovaná za schválenou, pokud Rada kvalifikovanou většinou do deseti dnů nerozhodne o opaku. Obrácené většiny se podle odborníků zpravidla dosahuje obtížněji, než v případě klasické kvalifikované většiny a odvrácení sankcí by tak pro vlády bylo komplikovanější.

Kromě pokuty ve výši 0,1 %, kterou Komise navrhuje pro případ, že by členský stát nepřijal opatření k omezení nadměrného schodku, poslanci prosazují navýšení sankce o dalšího 0,5 % v případě zemí, které by své statistiky falšovaly podobně jako v minulosti Řecko.

Mírnější byli členové hospodářského výboru u zemí, jejichž veřejné zadlužení přesahuje 60 % HDP. Zatímco podle původního návrhu Komise by tyto státy musely své dluhy snižovat po dobu tří let o 5 % ročně, Parlament navrhuje snižovat dluh během tří let o 5 % v průměru.

Dohoda se očekává v červnu

Parlament to ale při jednáních s Radou, která mají začít dnes, nebude mít jednoduché. Státy totiž zavádění obrácené menšiny odmítají. Jak již navíc bylo řečeno, se včera schválenými pozměňovacími návrhy nesouhlasí sociální demokraté a Zelení, a to Parlament při jednání bude oslabovat.

Portugalská europoslankyně Elisa Ferreira (S&D), která je součástí skupiny osmi poslanců, kteří měli přípravu stanoviska Parlamentu na starosti, vyjádřila lítost nad tím, že se před jednáním s Radou nepodařilo napříč politickým spektrem nalézt širší podporu.

Podle Johna Sancheze, mluvčího hospodářského výboru, ještě není jasné, kdy plénum bude o návrhu hlasovat. Prý je na to ještě brzy. Ví se jen tolik, že Rada by se s Parlamentem měly na úpravě pravidel Paktu stability shodnout do června.