Pokračujte ve snižování dluhů, vzkazuje Evropská rada

zdroj: Evropská rada.

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Členské státy by měly nadále pokračovat ve fiskální konsolidaci. Vyplývá to ze závěrů summitu Evropské rady, který se konal na konci minulého týdne. Způsoby, jak toho mají členské dosáhnout, má být nižší zdanění práce, reformy vzdělávání nebo posilování síťových odvětví. Podle dokumentu se Evropské komisi podařilo snížit regulační zátěž vnitřního trhu.

Státy EU vykazují známky ekonomického oživení, to se ale ještě nemusí nutně projevovat v peněženkách evropských občanů. Kritickým problémem nadále zůstává zejména nezaměstnanost lidí do 25 let. Práci nemá 24 % mladých lidí v EU, v jižních státech jako Španělsko nebo Řecko ale míra nezaměstnanosti v této skupinové skupině dosahuje téměř 60 %.

Podařilo se ozdravit veřejné finance a několik států se dostalo z procedury nadměrného deficitu (do toho členská země v zásadě vstupuje, pokud její roční schodek převyšuje 3 %). Vzhledem k nízkému růstu, stárnutí populace a vysoké nezaměstnanosti je ale podle závěrů Evropské rady nadále nutné pokračovat ve snižování deficitů veřejných financí.

Velké škrty posledních let se přitom už staly terčem početné skupiny kritiků. Je mezi nimi například americký ekonom Paul Krugman nebo komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění László Andor.

Evropská rada také schválila doporučení Evropské komise pro další fázi evropského semestru. Cesty pro strukturální změny vidí ve snižování zdanění práce, reformě produktových trhů a služeb. Další rezervy mají existovat ve veřejné správě, výzkumu, snazšímu přístupu ke kapitálu, posilování síťových odvětví (např. telekomunikace nebo energetika) nebo reformě vzdělávání.

Je ovšem otázkou, nakolik berou členské státy doporučení vážně. Podle studie vydané v minulém týdnu Evropským parlamentem se jich skutečně implementuje pouze 18 %. „Země obyvkle dělají, o čem si myslí, že je pro ně nejlepší. Když je to v rozporu s doporučeními Komise, není divu, že je nechtějí implementovat,“ řekl bruselskému EurActivu Zsolt Darvas z think-tanku Bruegel.

Evropská rada ocenila výsledky programu Evropské komise REFIT, který má za cíl zjednodušit a zefektivnit regulaci vnitřního trhu. Iniciativu by měly vedle unijní úrovně začít i národní vlády.

 Autor: Jan Pavec