Založit účet v zahraničí bude snazší. Změnu řeší Evropský parlament

zdroj: FreeDigitalPhoto.net; autor: moggara12.

Založení platebního účtu v jiné členské zemi EU bez ohledu na to, zda v ní má spotřebitel trvalý pobyt, nebo ne, může být v budoucnu jednodušší. Připravovanou legislativu, která zdůrazňuje i větší transparentnost poplatků za platební účet či snadnější změnu banky, bude zítra schvalovat Evropský parlament.

I přesto, že vnitřní trh EU umožňuje, aby banky nabízely své služby přes hranice, přístup k platebnímu účtu nemusí být ve všech zemích stejně snadný. Spotřebitelské organizace proto upozorňují na situace, kdy spotřebiteli není otevřen bankovní účet například kvůli jeho finanční situaci, zaměstnanosti, úvěrové historii nebo místu trvalého pobytu. 

Možnost zřídit si platební účet u jakéhokoliv poskytovatele platebních služeb v EU bez ohledu na trvalý pobyt by měla umožnit nová legislativa, ke které se bude zítra vyjadřovat plénum Evropského parlamentu. 

Mezi poslanci, kteří návrh podpoří, je i česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). „Při stěhování do zahraničí má mnoho spotřebitelů problém s otevřením bankovního účtu ve své nové hostitelské zemi. Postiženi bývají studenti, ale i občané, kteří se stěhují za prací,“ řekla EurActivu. Zároveň je podle ní nyní téměř nemožné, aby si běžný platební účet v EU zřídili občané a dočasní pracovníci ze zemí mimo evropskou osmadvacítku. 

Návrh směrnice, který usnadní přístup k platebním účtům, vítají i čeští spotřebitelé. „Členské státy musí zajistit, aby platební účet se základními prvky nabízel na jejich území alespoň jeden poskytovatel platebních služeb,“ uvedl Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů (SČS). Za přínosné považuje i to, že členské země budou muset o dostupnosti takových účtů informovat veřejnost. 

Pro „regulaci“ ze strany unijních institucí ale ruku nezvedne jiný český europoslanec Ivo Strejček (ODS). Přístup k základnímu účtu by podle něj měly legislativně upravovat členské státy a nikoliv EU. 

Přehlednost poplatků 

Snazší přístup k platebnímu účtu není jediným opatřením, s nímž nová směrnice přichází. Evropská komise věří, že přijetí nové legislativy přispěje třeba i k větší transparentnosti poplatků. 

„Návrh myslí i na ty, kteří bankovní účty již využívají, ale je pro ně velmi obtížné porovnávat ceny a nabídky různých poskytovatelů platebních služeb,“ vysvětluje europoslankyně Sehnalová. To je důležité především v momentě, kdy spotřebitelé chtějí svůj platební účet změnit a převést jej k jiné bance či jinému poskytovateli. 

S tím, že přehlednost poplatků případnou změnu banky usnadní, souhlasí i Patrik Nacher, majitel a provozovatel serveru Bankovnipoplatky.com. „Pokud by směrnice, nebo jiná dohoda, měla vyústit v to, že sazebníky budou přehlednější, minimálně ve formě ustálené terminologie či standardizovaného pojetí balíčkových účtů, tak to hodnotím pozitivně,“ řekl redakci.  

„Nesmí to ale přinést zbytečnou administrativu a nákladovost pro banky, protože ty to pak zpět přenesou na klienta,“ upozorňuje na možná rizika. 

Kodex mobility 

Lepší porovnatelnost poplatků se zamlouvá i českým spotřebitelům. Podle předsedy SČS Dupala ale bude záležet především na tom, jak se případné změny podaří zapracovat do právního řádu České republiky. 

„Regulace převodu účtů nám samozřejmě také ´nevadí´, nicméně již dnes je v Česku zcela funkční samoregulační systém, jen není dostatečně využívaný,“ sdělil redakci. 

V České republice totiž existuje tzv. Kodex mobility bankovních klientů, který se změnou banky pomáhá. Je založen na principu, že za klienta, který mění účet, vše vyřídí banka, k níž přechází. „Otázkou ale je, kolik lidí to u nás ví,“ podotýká Nacher. 

„Část směrnice, která se týká zpřehlednění poplatků nebo snadnější změny banky, je podobná tomu, o co v Česku sami usilujeme,“ řekl EurActiv Vladimír Komjati, tiskový mluvčí Air Bank. „Jako první jsme například přišli s jednoduchým ceníkem na jednu stránku a jako první jsme začali masivně zviditelňovat kodex mobility, který již dnes umožňuje snadnou změnu banky,“ dodal.