Otevřete svůj trh, napomíná OECD Španělsko

Reforma pracovního trhu a snižování deficitu státního rozpočtu nebudou stačit, pokud současně neliberalizujete trh, varuje Španělsko Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružující 34 rozvinutých států včetně Česka.

Malé zásoby vody a nekonkurenceschopné výrobky jsou podle zprávy OECD dalším vážným problém na již tak dost dlouhém seznamu oblastí, které musí Španělsko zlepšit, aby nastartovalo ekonomický růst a vymanilo se z dnes již dvouleté hospodářské krize.

Zahraniční investoři doporučují Španělsku, aby zjednodušilo současnou administrativní zátěž, liberalizovalo pracovní trh a omezilo ochranářská opatření pro domácí firmy.

Právě uzavřenost Španělska a jeho důraz na ochranu domácího trhu je podle investorů příčinou 20% nezaměstnanosti a současné hospodářské krize, která zasáhla Španělsko razantněji než jeho evropské sousedy.

„Pokrok v oblasti regulace produktových trhů může zvýšit konkurenceschopnost jak zvýšením produktivity, tak snížením cen. To by dovolilo rychlejší přenos zdrojů do nejefektivnějších a nejrychleji rostoucích odvětví,“ uvádí zpráva OECD.

Kladně hodnotí OECD některé kroky španělské vlády jako je například odstranění specifických podmínek pro vystavení licence k otevření maloobchodních prodejen nebo větší samostatnost pro regulátory v oblasti energetiky, telekomunikací nebo poštovních služeb.

„Na pracovním trhu stále existují různé kvalifikační vstupní bariéry, vyšší než kdekoli jinde v Evropě. Podobné překážky existují i nadále v oblasti velkoobchodních prodejen ze strany regionálních vlád. Měla by být také uvolněna regulace otevíracích hodin v těch regionech, kde je uplatňována. Měly by být revidovány také kvalifikační předpoklady, které stále platí u některých svobodných povolání,“ uvádí zpráva.

Nová realita: Dražší voda a do důchodu v 67 letech

V otázce nedostatečných rezerv vody, doporučuje OECD Madridu důkladnější management zdrojů pomocí cenové politiky. „Ceny vody měly lépe reflektovat celkové náklady, včetně hodnoty z ušlé příležitosti (vzhledem k jejímu nedostatku) a environmentálních nákladů.

Čtvrtá největší ekonomika eurozóny se počátkem tohoto roku vymanila z recese, která trvala rok a půl. Letos však pod tlakem vládních úsporných opatření, vysoké zadluženosti domácností a slabé spotřební poptávky ekonomika stagnuje.

Španělská vláda hodlá v nejbližší době představit důchodovou reformu, která je pro španělskou ekonomiku rovněž klíčová. Podle OECD musí zahrnovat zvýšení důchodového věku minimálně o dva roky na 67 let a omezení subvencí pro dřívější odchody do důchodu.